Doğadaki Üç Unsur: Su (4. Bölüm – Yeraltı Suları ve Kaynaklar)

Benzer konular...

  • morg

    yeraltı suları kaç yılda çıkar

    • Bu tabakaların kalınlığına, toprak ve kayaç yapısına, yüksekliğine, boşluk ve kırık yapılarına, geçirgenlik durumuna, yağış miktarına göre farklılık gösterir. Yani tahmin etmek pek mümkün değildir.

  • koyuhayat

    Hocam video da son soruda mısır ı işaretlediler ama sıcak su kaynakları mısırı da içine alıyor. Cevap Kanada olmayacak mı?