10. SINIF KONULARI

0
37
views

Ünite – 1 : Topoğrafya ve Kayaçlar

Ünite – 2 : Levha Hareketlerinin Etkileri

Ünite – 3 : Doğadaki Üç Unsur: Su, Toprak, Bitki

Ünite – 4 : Nüfusun Gelişimi, Dağılışı ve Nitelikleri

Ünite – 5 : Göçlerin Neden ve Sonuçları

Ünite – 6 : Geçmişten Günümüze Ekonomik Faaliyetler

Ünite – 7 : Türkiye’nin Fiziki Özellikleri

Ünite – 8 : Nerede ve Nasıl Yaşıyoruz

Ünite – 9 : Türkiye’nin Nüfus Özellikleri ve Nüfus Hareketleri

Ünite – 10 : Kıtaların Keşfi ve Küçülen Dünya

Ünite – 11 : Doğal Afetler ve Toplum

 


TEILEN