10 Sınıf Coğrafya Kitabı Etkinlikleri Sayfa 99

3
44
views

10 Sınıf Coğrafya Kitabı Etkinlikleri Sayfa 99 Cevapları

Aşağıdaki ülkelerde çalışan nüfusun sektörlere dağılımını gösteren grafikleri inceleyerek bu ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ile ilgili çıkarımlarınızı boş kutulara yazınız.

cografya-sayfa-99-etkinlik-cevaplari

cografya-sayfa-99-etkinlik-cevaplari2

Gelişmekte Olan Geri Kalmış Ülkeler Gelişmiş Ülkeler
Çalışan (Aktif) nüfusun ekonomik faaliyet kolları içinde, tarım sektöründe sanayi ve hizmet sektöründe artma şeklindedir.
Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların sayısı azalır.
Sanayisi gelişmekte olan bu ülkelerde ağır sanayi ürünleri dışındaki sanayi ürünleri ülke içerisinde üretilir.
Kişi başına düşen milli gelir yeterli olmasada, yıllara göre artma eğilimindedir.
Ortalama yaşam süresi uzamaktadır.
Nüfusu arttırıcı veya azaltıcı nüfus politikası uygulamaz. Nüfusun nitelik ve niceliğini arttırıcı nüfus politikaları uygular.
Nüfusa dayalı yatırımlar hala fazladır.
Nüfus piramitlerinin tabanı daralmaya başlar.
Sağlık hizmetlerinin gelişmesine paralel olarak: bebek ölümleri azalırken, ortalama yaşam süreside uzamaktadır.
Tarımda makinalaşma artmaktadır.
Okur – yazar oranı hızla artar.
Çalışan (Aktif) nüfusun ekonomik faaliyet kolları içinde en fazla yer aldığı sektör tarım sektörüdür.
Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazladır.
Sanayi fazla gelişmediği için sanayi ürünleri ithal eder.
Genelde tarım ürünleri ihraç eder.
Kişi başına düşen milli gelir azdır.
Yaşam standartları düşüktür.
Başka ülkelere gidenlerin sayısı, gelenlerin sayısından çok daha fazladır.
Doğum ve ölüm oranları yüksektir.
Ortalama yaşam süresi kısadır.
Nüfusa dayalı (demografik) yatırımlar fazladır.
Nüfus artış hızı fazladır.
Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır.
Nüfusu azaltıcı nüfus politikaları uygular.
Nüfus piramidi geniş tabanlı üçgen şeklindedir.
Çalışan (Aktif) nüfusun ekonomik faaliyet kolları içinde en fazla yer aldığı sektör hizmet sektörüdür.
ikincil (sanayi) ve üçüncül (hizmet) ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazladır.
Sanayi ürünleri ihraç eder.
Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
Yaşam standartları ve refah düzeyi yüksektir.
Dış göçlerle gelenlerin sayısı, gidenlerin sayısından çok daha fazladır.
Hammadde ithal eder.
Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
Ortalama yaşam süresi uzundur.
Nüfus artış hızı azdır.
Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur.
Nüfusa dayalı (demografik) yatırımlar azdır.
Nüfusu arttırıcı nüfus politikaları uygular.
Nüfus piramidi çan şeklindedir.
Nüfusun dağılışını beşeri faktörler belirler.