10. Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 194 Etkinlik Cevapları

1
38
views

10-sinif-etkinlik-cevaplari-sayfa-194

10 Sınıf Coğrafya Kitabı Sayfa 194 Etkinlik Cevapları

Yukarıdaki grafiklerden hareketle aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri doldurunuz.

* Yıllık nüfus artış hızının 1945 döneminde %0 (binde) 10 ile en düşük seviyede olmasının nedenleri nelerdir?

– 1945 yılı 2. Dünya savaşının son dönemleridir. Savaş ortamının Türkiye’yi de etkilemesi nüfus artış oranını önemli ölçüde düşürmüştür. Savaş hali, Türkiye’ninde her an savaşa girme ihtimali, Türk erkeğinin silah altına alınması, yaşanan ekonomik sıkıntılar, küresel ekonomik sıkıntılar, gelecek kaygısı gibi sebeplerle 1945 yılında ciddi oranda nüfus artış hızında bir düşüş yaşanmıştır. Önemli nokta nüfus artış hızı düşmesine rağmen Türkiye nüfusu 1945 yılında da artmıştır. Ancak artış diğer yıllara göre daha düşüktür.

* Yıllık nüfus artış hızı 1960 döneminde %0 (binde) 29 ile en yüksek seviyededir.

* 1945’ten sonra ilk kez 1995 döneminde nüfus artış hızı %0 20’nin altına düşmüştür.

* Yıllık nüfus artış hızı 1985 döneminden sonra sürekli düşüş göstermiştir.

* Doğum oranları 1950’den itibaren sürekli düşüş göstermiştir.

* Ölüm oranları 1940 yıllarında en yüksek seviyeye ulaşmıştır.