Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı

3
767
views

aktif-nufus-sektorlere-dagilisi

Aktif Nüfusun Ekonomik Faaliyet Gruplarına Göre Dağılımı

Ekonomik faaliyetler ve bu faaliyetlerde çalışan insanların sayısı, ülkeden ülkeye ve zamana göre değişir. Çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere göre dağılım oranları bir ülkenin kalkınma düzeyini gösterir. Örneğin ABD, İngiltere, Norveç, Japonya ve İtalya gibi ülkelerle; Mali, Nijerya, Somali, Çin, Bangladeş gibi ülkelerde çalışan nüfusun ekonomik faaliyetlere dağılımı birbirinden farklıdır.

Tarihin ilk çağlarında tarım ve hayvancılığın temel ekonomik faaliyet olduğunu öğrenmiştik. Çalışan nüfusun temel ekonomik faaliyet kollarına dağılımı ülkelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişliğini gösterir. Az gelişmiş ülkelerde tarım sektöründe çalışanların oranı fazla iken gelişmiş ülkelerde hizmet sektöründe çalışanların oranı daha yüksektir.

Tarım sektörü, gelişmemiş ülkelerde insanların çoğunluğunun hayatlarını sürdürebilmek için yaptığı faaliyetleri kapsar. Çünkü insanların çalışabileceği başka ekonomik faaliyet alanları ya yoktur ya da gelişmemiştir. Aşağıda verilen grafiklerde; Afganistan, Nepal ve Tanzanya örneklerinde olduğu gibi insanlar en çok tarım sektöründe çalışıyorsa o ülke gelişmemiştir diyebiliriz.

Sanayi Devriminden önce insan gücüne dayalı olarak yapılan dokuma, metal ya da deri işleme gibi birçok faaliyeti ikincil ekonomik faaliyetler grubunda değerlendirmek gerekir. Ancak bu dönemde üretim oldukça düşük olduğundan bu alanlarda yapılan üretim çok sayıda insanın ihtiyacını karşılamaktan uzaktır. Sanayi Devrimi ile insan gücünün yerini makinelerin almaya başlaması, üretim miktarını artırdığı gibi yeni ürünlerin ortaya çıkmasını da sağladı. Böylelikle daha fazla insanın ihtiyacı karşılanabilir hale geldi. Bu faaliyetlerde çok sayıda insanın çalışması, ülkenin sanayileştiği ve ekonomisinin geliştiği anlamına gelmeye başladı.

Bir ülkede ekonomik gelişmişliğin yanında sosyal gelişmişliği sağlayan bir de hizmetler sektörü vardır. Bu sektör, daha önce de belirtildiği gibi eğitim, sağlık, güvenlik, altyapı vb. alanlardan oluşur. Bu nedenle ekonomik yönden gelişmiş bir ülkede genel olarak hizmet sektörü de gelişmiştir. Bu gelişmişliğin bir göstergesi olarak ülkelerde kişi başına düşen doktor, öğretmen, polis vb. hizmet elemanının sayısı artar. Ülkelerin ekonomik gelişmişliklerinin yanı sıra sosyal yönden de gelişirler.

Aşağıda bazı ülkelere ait aktif nüfusun sektörlere göre dağılımı gösterilmiştir. (Kaynak: Dünya Bankası)


3 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here