Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler

1
1112
views

dogal-afetler-goc2

Doğal Afetlerin Neden Olduğu Göçler

Pek çok doğal afet, ekonomik ve sosyal sorunların yanı sıra göçlere neden olmaktadır. Özellikle depremler, sel olayları, volkanik püskürmeler, çölleşme ve kuraklık başlıca göçe neden olan doğa olaylarıdır. IV ve V. yüzyılda Hunların ve Moğolların Orta Asya’dan göç etme nedeni bu bölgede yaşanan kuraklıktır. ABD’de Kaliforniya’da meydana gelen depremler sonucunda bir göç dalgası yaşanmıştır.

Kırgızistan’da 1994 yılında toprak kaymaları nedeniyle 270.000 insan göç etmek zorunda kalmıştır. 17 Ağustos Marmara depreminden sonra bölgede yaşayanların bir kısmı başka illere göç etmiştir. Deprem, bölgeden başka bölgelere göçe neden olduğu gibi, bölge içinde kentten kıra doğru da göçe yol açmıştır. Bunda kırsal kesimin depremlere daha dayanıklı zemin koşullarına sahip olması etkilidir.

Bir zamanlar dünyanın dördüncü büyük gölü olan Aral Gölü, günümüzde Asya’nın ortasında bir bataklık ve çöl hâline dönüştü. Küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle iki ayrı göl şeklini aldı. Kazakistan ve Özbekistan sınırındaki Aral Gölü’nün suları 40 yıla yakın bir süre boyunca azaldı. Bir zamanlar liman ve tersanelerin bulunduğu merkezler ise şimdi gemi mezarlığına döndü.

aral-golu-gemileri

Orta Asya’nın en önemli çevresel problemi hâline gelen ve bunun yanında pek çok ekonomik soruna da neden olan Aral Gölü’nün küçülmesinin nedeni, Pamir Dağlarından gelen Siri Derya ve Amu Derya nehir sularının azalmasıdır. 1960’lı yıllara dek dünyanın büyük gölleri arasında yer alan Aral Gölü’ndeki su seviyesi 2002 yılında 4 metre kadar düştü. Son yıllarda sulama için kullanılan söz konusu nehirler göle yeterince su taşımayınca göldeki su çekilmeye başladı. Uzmanlar, sürecin böyle devam etmesi hâlinde Aral Gölü’nün 2015 yılında tamamen kuruyacağını ileri sürüyor.

aral-golu-uydudan

Aral Gölü’nde suların çekildiği toprak tabakası üzerindeki tuzlar, rüzgâr ile tarım topraklarına taşınmakta bu da çevre topraklarında verimi düşürmektedir. Bu verim düşüklüğü bölgede göçe neden olmaktadır. Sorunlar çözülmezse göçün artacağı tahmin edilmektedir.

Tarihte Meydana Gelen Bazı Büyük Doğal Afetler

filipinlerde-dogal-afet

2013 yılında Filipinler’in Visayas kentinde meydana gelen tayfun resmi olmayan kayıtlara göre Dünya’nın en güçlü tayfunuydu. Bu tayfunda 6300 kişi hayatını kaybetti.

japonya-deprem

2011 Yılında Japonya’da meydana gelen 8.9 büyüklüğünde deprem ülkede büyük yıkımlara sebep oldu. Meydana gelen dev dalgalar Amerika’nın Hawaii adalarına kadar ulaştı. Deprem ve Tsunami sonucu 16.000’e yakın insan hayatını kaybetti. Birçoğunun cesedine bile ulaşılamadı.

haiti-depremi

2010 yılında Haiti’de meydana gelen 7 büyüklüğünde ki depremde yaklaşık 300.000 bin insan hayatını kaybederken 3 milyondan fazla insan bu depremden etkilendi. Bir ada ülkesi olan Haiti bu depremin yıkıcı etkilerini uzun süre silemedi.

hindistanda-tsunami

Yıl 2004, binlerce turist tatilini geçirmek için Hint okyanusundaki adaları tercih etmişti. Hint Okyanusunun altında meydana gelen deprem sonrası oluşan tsunami adalarda ve çevre ülkelerin kıyılarında yaklaşık 187.000 insanın hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yukarıda verdiğimiz örnekler yaşananların çok azı, ister deprem ister sel, tsunami veya kasırga olsun yaşanan yıkımları tekrar yaşamak istemeyen insanlar ki bunların sayısı az değildir, doğal afetlerin yaşandığı bölgeleri terk ederek daha güvenli yerlere yerleşirler. Türkiye’de özellikle Marmara ve Erzincan depreminden sonra binlerce insan başka bölgelere göç etmişlerdir.