Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

5
6068
views

Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması

Ekonomik Faaliyetler Nasıl Sınıflandırılır?

İnsanlar hayatlarını sürdürmek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çeşitli ekonomik faaliyetler gerçekleştirir. Geçmişten günümüze insan gereksinimlerinde meydana gelen değişmelere bağlı olarak ekonomik faaliyetler de çeşitlenmiştir. İlk insanlar avcılık, toplayacılık, tarım gibi ekonomik faaliyetlerde bulunurken günümüzde ise sanayi, tarım, ticaret, bankacılık, güvenlik, iletişim, ulaşım vb. çok sayıda ekonomik sektör ortaya çıkmıştır. Bir ülkede birincil (tarım), ikincil (sanayi) ve üçüncül (hizmet) sektörler belli oranlarda bulunurken insan ihtiyaçlarının artması ve çeşitlenmesi, teknolojik gelişmeler beraberinde dördüncül ve beşincil sektörlerinde ortaya çıkmasına neden olmuştur.

A) Birincil Ekonomik Faaliyetler (Tarım Sektörü)

A) Birincil Ekonomik Faaliyetler (Tarım Sektörü)

Birincil ekonomik etkinlikler doğrudan doğa üzerinde yürütülür. Tarım, hayvancılık, madencilik, balıkçılık ve ormancılık gibi ekonomik faaliyetler bu gruptadır. Bu faaliyetlerden elde edilen ürünler genellikle sanayide hammadde olarak kullanılır. Günümüzde bu sektörde çalışan nüfus oranı giderek azalmaktadır. Çok fazla zaman ve emek gerektiren bu faaliyetlerin getirisi düşüktür. Bir ülke ekonomisinde I. faaliyetlerin oranı fazla ise o ülke gelişmemiş, az ise o ülke gelişmiş bir ülke olarak kabul edilir. Yine başka bir ifade ile bir ülkede insanların çoğu geçinmek için tarım sektöründe çalışıyorsa o ülke gelişmemiş, sanayi ve hizmet sektöründe çalışıyorsa o ülke gelişmiş bir ülkedir.

B) İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi Sektörü)

B) İkincil Ekonomik Faaliyetler (Sanayi Sektörü)

Hammaddenin işlenip insanların kullanabileceği ürünlere dönüştürüldüğü faaliyetlerdir. Üretim ve imalat işlerinden oluşur. Sanayi faaliyetleri ikincil ekonomik faaliyetler grubundadır. İkincil ekonomik faaliyetler; kimya sanayisi, tarıma dayalı sanayi, metalürji, makine sanayi, orman ürünleri sanayi, taşa – toprağa dayalı sanayi, inşaat ve bayındırlık, enerji üretimi vb faaliyetlerdir. II. Ekonomik faaliyetlerde çalışanların sayısı gelişmiş ülkelerde fazla iken, gelişmemiş ülkelerde azdır. Bu faaliyetlerde çalışanların sayısı nispeten az olsa da ülke ekonomisine getirisi yüksektir.

C) Üçüncül Ekonomik Faaliyetler (Hizmet Sektörü)

C) Üçüncül Ekonomik Faaliyetler (Hizmet Sektörü)

Ürünün doğrudan doğadan elde edilmediği ve atölye ya da fabrikaya dayalı üretim süreci gerektirmeyen tüm faaliyetler üçüncül ekonomik faaliyetler olarak ifade edilir. Eğitim, sağlık, yargı, ulaşım, ticaret, turizm, bankacılık, sigortacılık, pazarlama, muhasebe, basın – yayın, güvenlik gibi insanlara hizmet sunan sektörler üçüncül ekonomik faaliyetler grubunda yer alır. Günümüzde en fazla gelişme gösteren ekonomik sektördür. Ülkelerin gelişme düzeyi arttıkça üçüncül ekonomik faaliyetlerin ülke ekonomisindeki oranı da artmaktadır.

D) Dördüncül Ekonomik Faaliyetler

D) Dördüncül Ekonomik Faaliyetler

Genelde bilgi ve bilgisayar tabanlı hizmetlerdir. Bu sektör gelişmiş ülkelerde yaygın iken yüksek eğitimli iş gücü gerektirir. Donanım – yazılım hizmetleri, online hizmetler, reklam yayıncılığı, grafik – tasarım hizmetleri, kütüphanecilik, ağ işletmenliği, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) vb. örnek olarak gösterilebilir. Üniversiteler, bilişim teknolojileri ve araştırma merkezleri bu faaliyetler kapsamında değerlendirilebilir.

E) Beşincil Ekonomik Faaliyetler

E) Beşincil Ekonomik Faaliyetler

Dördüncül ekonomik faaliyetlerden elde edilen bilginin temeline dayanan karar verme faaliyetleri olarak tanımlanabilir. Kamu – özel sektör yöneticiliği ve icra kurulu başkanlığı (CEO) bu faaliyet grubunu oluşturur.


5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here