Geçmişten Günümüze Geçim Kaynakları

1
718
views

tarih-caglari

Geçmişten Günümüze Geçim Kaynakları

Öncelikle tarih sitesinde felan değilsiniz. 10. Sınıf Coğrafya Dersi, “Ekonomik Faaliyetlerin Sınıflandırılması” konuşuna giriş niteliği taşıyan bu konu, ilk dönemlerde (çağlarda) yaşamış insanların geçim tarzlarını anlatmaktadır. Birazda Tarih konularına katkımız olsun. 😉

a) Paleolitik Çağ (Kaba Taş Çağı)

paleolitik-horz

İlk insanların barınakları, mağaralarla doğal etkilerden az da olsa korunmuş olan kaya sığınaklarıdır.
Bu insanlar geçimlerini avcılık yaparak sağlarlardı.
İnsanlar küçük gruplar halinde ve göçebe olarak yaşamışlardır.
Bu dönem insanlık tarihinin en uzun dönemidir.
Genellikle çakmak taşlarından kesici, delici ve kazıcı aletler bu dönemin en sık rastlanan buluntularıdır.
Bu döneminde insanlar tamamen doğaya bağlı kalmış, avcılık ve toplayıcılık ile hayatlarını sürdürmüşlerdir.
Hayvan postları giysi olarak kullanmışlar ve soğuktan korunmuşlardır.
Çağın sonlarına doğru mağara duvarlarına hayvan ve av sahneleri resimleri yapmışlardır.
Dünya’da bu döneme ait ilk izlere İspanya’daki Altamira, Fransa’da Lasque (Laskö) mağaralarında rastlanmıştır.
Türkiye’de Paleolitik döneme ait kalıntıların bulunduğu yerlere Antalya’da Karain, Beldibi ve Belbaşı; İstanbul’da Yarımburgaz mağaraları örnek gösterilebilir.
Yarımburgaz Mağarası, Türkiye’deki bilinen en eski yerleşim yeridir.

b) Mezolitik Çağ (Yontma Taş Çağı)

mezolitik-cag

Bu çağda insanlar, göç etmeden yaşamak için doğal şartları uygun yerler buldular
Bu yerler; doğal yiyeceklerin ve av hayvanlarının bulunduğu, verimli, sulak alanlardı.
Bu dönemin sonlarına doğru tarımla ilgili denemeler yapıldı.
Tarıma geçiş aşamasına gelindi.
Köpek evcilleştirildi.

c) Neolitik Çağ (Yeni Taş Çağı)

neolitik-cag

Neolitik Çağda tarım yapılmış ve hayvanlar evcilleştirilmiştir. Böylece insanın yaşam biçimindeki en köklü değişim gerçekleşmiştir.
Ekilen tohumların yetişmesini ve üreyen hayvanların büyümesini beklemek bir yere yerleşmeyi zorunlu hâle getirmiştir.
Göçebelik sona ermiştir.
Kerpiç evler yapılmış, köyler kurulmuş ve nüfus artmıştır.
İnsanların kap – kacak gibi ihtiyaçları, seramikle uğraşan birtakım zanaatkârların ortaya çıkmasına neden olmuştur.
Ticaret ilk defa, tarım ve hayvancılık yapanlarla zanaatkârlar arasında takas yapılmasıyla başlamıştır.

d) Kalkolitik Çağ (Maden Çağı)

kalkolitik-cag

Bu dönemde tarım yerleşmeleri büyüdü.
Daha çok hayvan beslendi.
Köylerin etrafı surlarla çevrildi, köyler büyüyerek kentlere dönüştü.
Devletler ortaya çıktı.
Bu dönemin en önemli özelliği devletler arası sıkı ve iyi örgütlü ticari ilişkilerin ortaya çıkması oldu.
Maden işleme, tarım, el aletleri ve silahlarda gelişme oldu.
Silahların gelişmesiyle askerî açıdan güçlü imparatorluklar kuruldu.
Gelişen tarım, hayvancılık ve ticaret toplumun sosyal yapısındaki değişimleri hızlandırdı. Bunun sonucunda değişik meslekler (yöneticilik, çiftçilik, zanaatkârlık vb.) ortaya çıktı.