Gelişmiş – Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri

5
4103
views

Gelişmiş - Gelişmemiş (Geri kalmış) Ülkelerin Özellikleri

Gelişmiş ve Geri Kalmış Ülkelerin Bazı Özellikleri

Gelişmiş Ülkelerin Özellikleri;

Çalışan (Aktif) nüfusun ekonomik faaliyet kolları içinde en fazla yer aldığı sektör hizmet sektörüdür.
ikincil (sanayi) ve üçüncül (hizmet) ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazladır.
Sanayi ürünleri ihraç eder.
Kişi başına düşen milli gelir fazladır.
Yaşam standartları ve refah düzeyi yüksektir.
Dış göçlerle gelenlerin sayısı, gidenlerin sayısından çok daha fazladır.
Hammadde ithal eder.
Doğum ve ölüm oranları düşüktür.
Ortalama yaşam süresi uzundur.
Nüfus artış hızı azdır.
Nüfusun ikiye katlanma süresi uzundur.
Nüfusa dayalı (demografik) yatırımlar azdır.
Nüfusu arttırıcı nüfus politikaları uygular.
Nüfus piramidi çan şeklindedir.
Nüfusun dağılışını beşeri faktörler belirler.
Eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri oldukça gelişmiştir.
Kişi başına düşen doktor sayısı fazladır.
Okur – yazarlık oranı yüksektir.
Bebek ölüm oranları azdır.
Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı azdır,
Okunan gazete ve dergi oranı fazladır.
Tarım sektöründe modern yöntemler kullanılır.
Kentleşme oranı yüksek olup nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.
Enerji üretimi ve tüketimi fazladır.
Kişi başına düşen ortalama kağıt ve su tüketimi fazladır.

Gelişmemiş Ülkelerin Özellikleri

Çalışan (Aktif) nüfusun ekonomik faaliyet kolları içinde en fazla yer aldığı sektör tarım sektörüdür.
Birincil ekonomik faaliyet grubunda çalışanların oranı fazladır.
Sanayi fazla gelişmediği için sanayi ürünleri ithal eder.
Genelde tarım ürünleri ihraç eder.
Kişi başına düşen milli gelir azdır.
Yaşam standartları düşüktür.
Başka ülkelere gidenlerin sayısı, gelenlerin sayısından çok daha fazladır.
Doğum ve ölüm oranları yüksektir.
Ortalama yaşam süresi kısadır.
Nüfusa dayalı (demografik) yatırımlar fazladır.
Nüfus artış hızı fazladır.
Nüfusun ikiye katlanma süresi kısadır.
Nüfusu azaltıcı nüfus politikaları uygular.
Nüfus piramidi geniş tabanlı üçgen şeklindedir.
Nüfusun dağılışını doğal faktörler belirler.
Eğitim, sağlık, altyapı hizmetleri gelişmemiştir.
Kişi başına düşen doktor sayısı azdır.
Okur – yazarlık oranı düşüktür.
Bebek ölüm oranları fazladır.
Okunan gazete ve dergi oranı gelişmiş ülkelere göre azdır.
Tarım sektöründe eski yöntemler kullanılır.
Kentleşme oranı düşük olup nüfusun çoğunluğu kırsal alanlarda yaşar.
Enerji üretimi ve tüketimi azdır.
Kişi başına düşen ortalama kağıt ve su tüketimi azdır.