İnsanlar Neden Göç Eder?

0
745
views

İnsanlar Neden Göç Eder?

İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme; kıtalar arası, ülkeler arası, bölgeler arası, kırdan kente ya da günümüzde olduğu gibi kentten kıra doğru meydana gelebilir. Günümüzdeki dünya nüfus dağılışı geçmişteki büyük göçlerin sonucunda oluşmuştur.

Göçler; mesafeye, olayın gerçekleştiği yere ve sürekliliğine, göç olayına yol açan nedenlere göre çeşitli türlere ayrılır. Bunlar;

– İsteğe bağlı göçler

– Zorunlu göçler

– Mevsimlik göçler

– Devamlı göçlerdir.

İsteğe bağlı göçlere Avrupalıların yeni Dünya’ya (Amerika Kıt’ası) göçünü örnek olarak verebiliriz..

Zorunlu göçlere en büyük örnek ise Afrikalıların köle olarak Amerika’ya taşınmasıdır. Bunun haricinde daha sonraki konularda işleyeceğimiz mübadele göçleri de zorunlu göçler sınıfına dahildir. Çünkü karşılıklı iki ülkenin yaptığı antlaşma gereği nüfus değişimi yapılır. Burada kimseye sen topraklarından ayrılmak istiyor musun? diye sorulmaz, istese de istemese de orayı terk etmek zorundadır.

isyan-goc

Mevsimlik göçler de sıkça rastlanan bir göç türüdür. Hayvancılık faaliyetleri için bir otlaktan diğerine yapılan yer değiştirmeler ile tarım işlerinde çalışmak için yapılan geçici göçler bu tür göçlere örnek gösterilebilir. Türkiye’de tarım işçilerinin belli bir süreliğine pamuk toplamaya veya Karadeniz Bölgesine fındık toplamaya gitmesi de mevsimlik göçe sıkça verilen bir örnektir.

goc03Devamlı göçler ise insanların bulunduğu yeri, başka bir yere tamamen yerleşmek üzere terk etmesidir. Göç olayı insanlık tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Milattan önceki yıllarda göçler daha çok iklim değişiklikleri sonucunda meydana gelmiştir. İklim değişiklikleri dünyada nüfusun dağılışı üzerinde önemli bir rol oynamıştır. Günümüzdeki devamlı göçlerin sebebini daha çok ekonomik nedenler oluşturmaktadır.

İklim değişikliklerine bağlı olarak insanlar Ekvator’a yakın alçak enlemler ile orta enlemler arasında sürekli yer değiştirmişlerdir. Şöyleki; son buzul döneminde Orta ve Doğu Avrupa buzullarla kaplı olduğu için insanlar alçak enlemlerde toplanmışlar, günümüzden yaklaşık 10 bin yıl önce sıcaklığın artmasına bağlı olarak insanlar tekrar orta enlemlere doğru göç etmeye başlamışlardır. Yine aynı şekilde Türklerin Orta Asya’dan göç etmelerinin altında da iklimin giderek kuraklaşması, su kaynaklarının yetersiz kalması yatmaktadır.

goc-karikatur

Göç olayının temelini insanların tarım ve hayvancılık açısından elverişli alanlara kavuşmak ve bu alanları elde etmek istemeleri oluşturmaktadır. Özellikle doğal kaynakların artan nüfusu besleyememesi ile tarım ve hayvancılık potansiyeli yüksek olan alanlara gitmeye başlamışlardır. Bunun yanında doğal afetler ile savaşlar ve siyasi nedenler de göç olayına yol açmıştır. Göçe neden olan faktörleri dört ana başlık altında toplayabiliriz.

Göçün Nedenleri

goclerin-nedenleri