Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 13 – 14)

6
15
views

1. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Püskürük kayaçların oluşumunu açıklayarak örnekler veriniz.

2. Kayaçlar ile yer yüzü şekillerinin oluşumu arasında nasıl bir ilişki vardır?

3. Kayaç döngüsünü açıklayınız.

4. Tortul kayaçları oluşumlarına göre sınıflandırınız.

5. Mermer, elmas, şist, gnays ve kuvarsit kayaçlarının ortak özelliği nedir? Açıklayınız
(1, 2, 3, 4 ve 5 numaralı sorular için sitede bulunun ilgili konulara bakınız)

 

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Peribacaları (Dış) püskürük kayaçlar, travertenler (Kimyasal) Tortul kayaçlar, tor tpoğrafyası (İç Püskürük) granit  kayaçlarından oluşur.

2. Tortul kayaçları tabakalı bir yapı gösterip içerisinde fosil bulundururlar.

3. Sıcaklık ve basınç altında değişime uğrayarak oluşan kayaçlara metamorfik (başkalaşım) kayaçlar adı verilir.

4. Granitin metamorfizmaya uğraması sonucunda gnays kayacı oluşur.

5. Yer kürenin derinliklerine doğru inildikçe sıcaklık, basınç ve yoğunluk artar.

Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlışlığını yanlardaki kutucuklara işaretleyerek (x) belirtiniz. İfade yanlış ise doğru ifadeyi “Çünkü;” sütununun içerisine yazınız.

İfadeler D Y Çünkü
1. Dolin, lapya, polye, mağara gibi şekiller başkalaşım sonucu oluşmuştur.    Y Dolin, lapya, polye, mağara gibi şekiller karstik şekiller olup başkalaşma ile ilgileri yoktur.
2 İç püskürük kayaçlar soğumaya bağlı olarak iri kristallidir.  D   Soğuma yerin derinliklerinde yavaş gerçekleşir.
3 Mermer yüksek sıcaklık ve basınç altında kalkere dönüşür.    Y Kalker, mermere dönüşür.
4 Bütün kayaçlar başlangıçta magmatiktir. Sonradan diğer kayaçlara dönüşebilir.  D    Kayaların kaynağı magmadır. Magmanın katılaşmasıyla püskürük kayaçlar oluşur.
5 Mercan taşı ve tebeşir fiziksel tortul kayaçtır.    Y  Mercan taşı ve tebeşir organik tortul kayaçtır.

 

Aşağıdaki tabloda verilen kayaç türlerini ait olduğu kayaç grubunun içine “X” işareti koyarak belirtiniz.

Kayaçlar   Püskürük          Tortul       Başkalaşım
Jips  √  
Konglomera    √  
Andezit  √    
Mermer      √
Mercan taşı    √  
Bazal  √    
Linyit    √  
Obsidyen  √    
Granit  √    
Gnays      √

 

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Ürgüp – Göreme çevresindeki peri bacalarının oluşumunda aşağıdaki kayaçlardan hangisi etkili olmuştur?

A) Kalker B) Gabro C) Granit D) Kırıntılı tortul E) Tüf

 
I. konglomera II. jips III. tebeşir IV. kalker IV. linyit
2. Yukarıdaki kayaçlar oluşumlarına göre gruplandırıldığında hangisi dışarıda kalır?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

karstik_3

.

3. Yandaki fotoğrafta görülen kayaçlarla aynı grupta yer alan kayaç türü aşağıdakilerden hangisidir?

.
A) Şist
B) Konglomera
C) Mermer
D) Kalker
E) Mercan taşı


6 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here