Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 23)

16
12
views

2. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Yeryüzünde depremler ve volkanik olaylar neden levha sınırlarında yoğunlaşmıştır. (Levha sınırları hareketli ve dayanıksız alanlar olduğu için buralarda depremler ve volkanizma sık yaşanır.)

2. Dünya’da deprem riskinin az olduğu yerler nerelerdir? Nedenini açıklayınız. (Dünya’da deprem riskinin az olduğu alanlar levha sınırlarına uzak iç alanlardır. Levha sınırlarını gösteren dünya haritasına baktığımızda levhaların orta kısımları volkanizma ve depremlerin az görüldüğü alanlardır. Örneğin: Rusya, İskandinav Ülkeleri, Batı Afrika Ülkeleri, Avustralya, Orta Avrupa Ülkeleri, Amerika kıtasının Doğu kesimlerindeki ülkelerde ve Antarktika kıtasında depremler nadir görülür.)

3. İzlanda’nın kutba yakın bir bölgede bulunmasına rağmen sıcak su kaynaklarına sahip olmasının nedenini açıklayınız. (İzlandanın levha sınırında bulunmasından kaynaklanır. Bu alanlar hareketli ve dayanıksız alanlar olduğu için buralarda depremler ve volkanizma sık yaşanır. )

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle doldurunuz.

1. Levha hareketlerinin olduğu alanlarda volkanizma, deprem ve sıcak su kaynakları artar.

2. Depremler ve volkanik faaliyetler daha çok levha sınırlarında görülür.

3. İki levhanın birbirine doğru yaklaştığı dalma batma zonlarında volkanizma  ve deprem artar.

Aşağıdaki ifadelerin doğru ve yanlışlığını yanlardaki kutucukları işaretleyerek (x) belirtiniz.

Sorular  D   Y 
1 Levha sınırları hareketli ve dayanıksız alanlar olduğu için buralarda depremler ve volkanizma sık yaşanır.  D
2 İskandinavya Yarımadası’nda sık sık deprem olmaktadır.  Y
3 Okyanus tabanlarında levhaların birbirinden uzaklaştığı yerlerde yükselmeye başlayan magma, levha sınırında katılaşarak levhaların hareketlerine neden olur.  D

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1.

Fay hatları, yer kabuğunun zayıf ve hareket hâlindeki bölgeleridir. Bazı alanlar fay hatlarına paralellik gösterir. Aşağıdakilerden hangisi bu alanlardan biri değildir?

A) Deprem alanları
B) Volkanik alanlar
C) Genç kıvrım dağlar
D) Sıcak su kaynakları
E) Karstik araziler

2.

I. Endonezya         II. İtalya
III. Kanada            IV. Almanya

Yukarıdaki ülkelerin hangilerinde volkanizma daha çok etkilidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

3.

10 TM sınıfının yaptığı arazi çalışmasında öğretmen bu yörenin sıcak su kaynakları bakımından zengin olduğunu söylemiştir. Bunun nedenleri hakkında söz alan öğrencilerden

Ali: Yer yapısı kırıklı bir özelliktedir.
Ayşe: Bu alanda tektonik depremlerin görülme olasılığı fazladır.
Murat: Zonguldak ve çevresi ile aynı dönemde oluşmuştur.
Vedat: Volkanizma faaliyetleri görülebilir.
Sedat: Yer kabuğunun hareketli kısımlarındandır.

Hangi öğrencinin görüşü çalışma alanı ile ilgili olduğu söylenemez?

A) Vedat      B) Ali      C) Murat      D) Ayşe      E) Sedat

4. Ülkemize gelen turist kafilesi Yalova, Armutlu, Afyon, Gönen kaplıcalarımızı ziyaret etmişlerdir. Turistlerin kaplıcalarımıza ilgisi büyük olurken kendi ülkelerinde kaplıcaların olmadığını ifade etmişlerdir.

Yukarıda verilen metne göre turistler aşağıda yer alan ülkelerin hangisinden gelmiş olamaz (olabilir olmalı)?

A) Hindistan B) Meksika C) İzlanda D) Filipinler E)İsveç


16 YORUMLAR

  • Iyi bir noktaya deginmissin soru olduğu gibi kitaptan alınmıştır. Soruyu gelmiş olabilir diye degistirmek lazım. Gelmiş olabilirin cevabı A B C ve D de olur. Ben direk şıklara göre cevaplamistim.

 1. -Aşağıdakilerden hangisinin dağılışı ile fay hatlarının dağılışı arasında paralellik görülmez? (5 P)
  A)Depremler B)Volkanik dağlar C)Kaplıcalar D)Kömür yatakları E)Jeotermal alanlar
  Hocam yaparmısınız

  • Fay hatları yer kabuğunun hareketli alanları olduğu için bu alanlarda; depremler, volkanizma ve sonucu oluşan dağlar, kaplıcalar ve sıcak su kaynakları (jeotermal alanlar) görülür. Kömür yataklarının fay hatlarıyla ilgisi yoktur hatta bu alanlar kömür yataklarının oluşumunu olumsuz yönde etkiler. Cevap: D

 2. İtalya,japonya,endonezya ve şili gibi ülkelerdeki volkanik faaliyetlerin günümüzde de devam etmesi, bu ülkelerin aşağıdaki özelliklerinden hangisi ile ilgilidir? (5 p)
  A)Bulundukları yarım küre ile
  B) Genel iklim özellikleri ile
  C) Jeolojik yapıları ile
  D) Bitki örtüleri ile
  E) Yeraltı suları ile
  Hocam bakarmısınız

  • Bu ülkelerin bulunduğu alanlar jeolojik yapı açısından oldukça hareketli alanlardır. Derste ogretmeniniz levhalardan bahsetmiştir. İşte bu ülkeler o lavhalarin kenarlarında bulunur dolayisi ile bu ülkelerde volkanizma, deprem, sıcak su kaynakları bolca görülür. Cevap: C

 3. Kurak bölgelerde toprak oluşumunu geciktiren temel faktör aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
  A) Rüzgârların etkili olması
  B) Nüfus yoğunluğunun az olması
  C) Sıcaklık farklarının az olması
  D) Bitki örtüsünün az olması
  E) Kimyasal ayrışmanın yetersiz olması
  Hocam cevap” D ” mıdır değilse neden

 4. Güney Marmara’da bulunan göllerimizin sularının tatlı olmasının temel sebebi aşağıdakilerden hangisidir? (5 p)
  A)Bölgenin bol yağış alması
  B)Göl çanağının mineral yapısı
  C)Göllerin tektonik yapıda olması
  D)Göllerin fazla sularını dışarıya boşaltmaları
  E)Buharlaşma şiddetinin çok az olması
  bakarmısınız

  • Sadece Marmara için değil her için geçerli olan durum şudur. Bir golün gideğeni ayağı varsa o gol suyu tatlıdır. Gideğen veya ayak ise göl suyunun dışarıya akışı olmasi demektir. Cevap: D

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here