Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 225)

6
38
views

10-olcme-degerlendirme-sayfa-225

10. Bölüm Ölçme ve Değerlendirme Soru ve Cevapları

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Coğrafi keşifler sonucunda hangi kıta ve okyanusların önemi artmıştır?

Coğrafi keşifleri başlatan Avrupa ülkeleri keşifler sonucu başta Amerika kıtasının keşfetmiş bu kıtanın önemi artmıştır. Amerika ve Hindistana bağlantıyı sağlayan Atlas Okyanusu ve Limanlarının önemi ciddi manada artmıştır. Vasco Da Gama’nın ümit Burnu üzerinden Hindista’na ulaşması ile Hint Okyanusunun önemi artmıştır.

2. Günümüzde Çin, Hindistan, Japonya gibi ülkelerde üretilen mallar dünya pazarlarına hangi yollarla ulaştırılmaktadır?

Günümüzde büyük nüfusu ve ucuz iş gününün etkisiyle Dünya’nın en büyük sanayi üreticilerinden olan bu ülkeler hem gerekli olan hammaddenin temininde hemde ürettiği malları dünya pazarlarına sunmada deniz yollarını kullanmaktadırlar. Sebebini sormadığı için bu kadar cevap fazla bile.

3. Panama Kanalı, Süveyş Kanalı, Cebelitarık Boğazı, İstanbul ve Çanakkale Boğazı olmasaydı dünya ticaret yolları nasıl bir değişim gösterirdi?

Panama Kanalı olmasaydı Batı Amerika kıyılarıyla olan ticarette Macellan Boğazı kullanılmaya devam edecekti. Süveyş Kanalı olmasaydı Avrupa – Güney Doğu Asya Ticaretinde Akdeniz limanları kullanılamayacak bunun yerine Afrika’nın en güney ucunda bulunan ümit burnu’nu geçmek gerekecekti. Bu da zaman ve maliyeti arttıracaktı. Cebelitarık boğazı Akdeniz ve Karadeniz’e kıyısı olan bütün ülkelerin dünyaya açılan kapısıdır. Eğer olmasaydı Akdenize kıyısı olan ülkelerin dünya ticaretinde alternatif yollar araması gerekecekti. İstanbul ve Çanakkale boğazları olmasaydı Karadenize kıyısı olan ülkeler deniz yolunu kullanamayacaktı.

4. Afrika’nın güney kesimlerindeki demir yolları daha çok hangi amaçlarla kullanılmaktadır?

Afrika’nın güney kesimleri kömür yatakları bakımından oldukça zengindir. Buradaki demir yolları maden yataklarını limanlara bağlamak amacıyla yapılmış ve bu amaçla kullanılmaktadır.

5. Demir yolları maden bölgelerini neden limanlara bağlar?

Çünkü karalarda en ucuz ulaşım demiryolu ile sağlanırken, denizlerde denizyolu ile sağlanmaktadır.

6. Hindistan’da neden hem kara yolu hem demir yollarından oluşan sık bir ulaşım ağı vardır?

Nufusun fazla yerşekillerinin çeşitlilik gösterdiği Hindistan’da hem kara hemde demir yolu ağı gelişmiştir. Bu gelişimin temelinde sömürge olması gelmektedir. Yıllarca Avrupa’lı ülkelerin sömürgesi durumunda olan Hindistan’da kara içlerindeki zenginliklerin limana olan bağlantısını güçlendirmek için başta demir yolu ve kara yolu ağı avrupalı devletlerin desteği ile yoğundur.

Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle tamamlayınız.

1. Akdeniz’i Kızıldeniz’e Süveyş Kanal’ı bağlar.

2. Uzun mesafelerdeki yük ve yolcu taşımacılığında en ekonomik yol Deniz Yoludur.

3. İstanbul ve Çanakkale Boğazları Karadeniz’i, Akdeniz’e bağlar.

4. Orta Doğu petrollerinin, Basra Körfezi’nden diğer ülkelere taşınmasında Hürmüz Boğaz’ı önemlidir.

5. Süveyş Kanalı’nın açılması ile Akdeniz limanlarının önemi artarken, İpek ticaret yolunun önemi azalmıştır.

6. Bilişim teknolojilerindeki hızlı gelişme, iktisadi ve sosyal hayat üzerinde değişimler meydana getirmiştir.

Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Coğrafi keşifleri ilk başlatan ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Portekiz – İspanya
B) İspanya – Fas
C) Almanya – Fransa
D) Fransa– İngiltere
E) İspanya – Cezayir

2. Aşağıda yer alan ülkelerden hangisinin ekonomisinde su yollarından elde edilen gelir önemli bir paya sahiptir?

A) İspanya B) Portekiz C) Almanya D) Türkiye E) Mısır

3.

I. Nüfusunun fazla olması
II. İklim şartlarının elverişli olması
III. Turizm merkezlerinin fazla olması
IV. Tarımsal üretimin yoğun olması
V. Sanayinin gelişmiş olması

Dünya deniz ticaretinin en yoğun olduğu yolların Kuzey Yarımküre’nin orta enlemlerinde toplanmasında yukarıda verilen maddelerden hangisi daha az etkilidir?

A) I B) II C) III D) IV E) V

4. Almanya’nın Hamburg limanından Hindistan’ın Nehru limanına mal götüren kuru yük gemisi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen su yollarını kullanırsa en kısa mesafeyi kat etmiş olur?

A) Kiel – Cebelitarık – Süveyş – Bab-ül Mendep
B) Korint – Süveyş – Bab-ül Mendep- Hürmüz
C) Dover – Cebelitarık – Süveyş – Hürmüz
D) Dover – Cebelitarık – Süveyş – Bab-ül Mendep
E) Kiel – Dover – Cebelitarık – Süveyş