Su Kaynakları – Çözümlü Soruları

1.

– Kıyı kenarlarında oluşur.
– Dalga ve akıntıların oluşturduğu kıyı okunun gerisinde oluşur.
– Lagün veya deniz kulağı adı ile de anılır.
Yukarıda bazı özellikleri verilen göl tipi, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Volkanik set      B) Alüvyal set           C) Kıyı set

D) Yapay set           E) Heyelân set

Çözüm

2. Fazla sularını bir ayak (gideğen) ile dışarı akıtan göllerin suları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A) Tektonik oluşumludur.
B) Derinliği azdır.
C) Yüz ölçümü geniştir.
D) Suları tatlıdır.
E) Denizden yüksekliği fazladır.

Çözüm

3. Aşağıdaki kaynak türlerinden hangisinin suları diğerlerine göre daha kireçlidir?

su-kaynaklari

Çözüm

4. Aşağıdaki ülkelerin hangisinde volkanizma sonucu oluşan göllere rastlanmaz?

A) Endonezya           B) İtalya           C) Japonya

D) Türkiye                  E) Norveç

Çözüm

5.

I. Karstik kaynak
II. Yamaç kaynağı
III. Gayzer kaynağı
IV. Artezyen kaynağı
Yukarıdaki kaynak türlerinden hangilerinde sular yeryüzüne basınçla çıkar?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

6. Akarsuların akım düzeni üzerinde, aşağıdakilerden hangisi çok daha etkilidir?

A) Bitki örtüsü
B) Yağış rejimi
C) Yağış miktarı
D) Akarsu yatağının yapısı
E) Akarsu havzasındaki yer şekilleri

Çözüm

7. Aşağıdakilerden hangisi, karma rejimli akarsuların genel özelliğidir?
A) Boylarının kısa olması
B) Akış hızlarının az olması
C) Kapalı havzada yer almaları
D) Birden fazla kaynakla beslenmeleri
E) Yalnızca yağmur sularıyla beslenmeleri

Çözüm

8. Aşağıdakilerden hangisi, yeryüzündeki tektonik oluşumlu göllerden biri değildir?

A) Aral      B) Hazar      C) Baykal      D) Lut      E) Superior

Çözüm

9. Polye ve obruk gibi erime çukurluklarının içinde suların birikmesiyle oluşan göller, aşağıdaki göl gruplarından hangisinde yer almaktadır?

A) Karstik     B) Tektonik      C) Buzul      D) Alüvyal Set Gölü      E) Volkanik

Çözüm

10. Aşağıdakilerden hangisi, fay kaynağının özelliklerinden biri değildir?
A) Suları çoğunlukla sıcaktır.
B) Fay hatları boyunca görülür.
C) Sudaki kireç miktarı çok fazladır.
D) Suları mineral madde yönüyle zengindir.
E) Yüzey sularının yer altına sızıp ısınmasıyla oluşur.

Çözüm

11. Sularını denize ulaştıramayan akarsu havzalarına kapalı havza denir.
Buna göre, akarsuların kapalı havza içinde yer almalarına neden olan en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Toprak türü          B) Yer şekilleri            C) Bitki örtüsü

D) Yer altı suları       E) Beşerî faktörler

Çözüm

12. Kanada, Finlandiya, Norveç ve Danimarka gibi ülkelerde buzul göllerinin çok fazla olmasında;
I. sıcaklık,
II. Ekvator’a olan uzaklık,
III. yüz ölçüm,
IV. doğal bitki örtüsü
gibi özelliklerinden hangileri etkilidir?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

13. Yeryüzüne düşen suların bir kısmı yer altına sızar. Yer altında değişik seviyede ve miktarda biriken bu sulara yer altı suları denir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi yer altı suyu miktarına etki eden faktörlerden biri değildir?

A) Bitki örtüsü
B) Yağış miktarı
C) Yer şekillerinin eğimi
D) Arazinin geçirimlilik özelliği
E) Arazinin denizden yüksekliği

Çözüm

14. Gayzer(kaynaç) kaynaklarının Yeni Zelanda ve İzlanda gibi ülkelerde yaygın olması, bu ülkelerin hangi özelliğiyle açıklanabilir?

A) Kutuplara yakın olmalarıyla
B) Volkanik arazilerin yaygın olmasıyla
C) Eski jeolojik dönemde oluşmalarıyla
D) Karstik arazilerin geniş yer tutmasıyla
E) Ortalama yükseltilerinin fazla olmasıyla

Çözüm

15. Buzul aşındırmasıyla oluşan çukurlukların sularla dolması sonucunda buzul gölleri meydana gelir.

dunya

Buna göre, haritada taranarak numaralandırılan alanların hangilerinde buzul gölleri daha yaygındır?

A) 1 ve 2      B) 2 ve 3      C) 2 ve 4      D) 3 ve 4      E) 4 ve 5

Çözüm

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

  • Kamet

    Ya hocam siz var ya adamsiniz

  • hatice

    Konudan sonra testi cozmemin cok faydasini gorecegimden eminim. Sorular cok basarili cevaplari da ayri guzel??

  • Retibe Zümre

    konu anlatımı var mı