Ekonomik Faaliyet Türleri (Üretim, Dağıtım, Tüketim)

0
3795
views

Ekonomik Faaliyet Türleri ve Tanımları

Ekonomide insan gereksinimlerini ve isteklerini gidermek amacıyla alınıp satılan, fiziksel özelliğe sahip olan somut varlıklara mal denir. Örneğin, Ev, araba, bilgisayar, vb. malları çeşitli gruplarda sınıflandırmak mümkündür.

Ekonomide malın pek çok türü vardır:
kamu malı (telefon kulübesi, toplu taşıma araçları, parklar…),
özel mal/mülk (ev, araba, ziynet eşyaları…),
vakıf malı (herhangi bir bina, ticarethane…),
kurum malı (şirket otomobili, ürün otomatları…) gibi.

Hizmetten farklı olarak, malların dağıtımı yapılabilir, el değiştirebilir ve üreticiden tüketiciye aktarılır. Örneğin satın alınan bir elbise mal durumundayken, okulda öğretmenin ders anlatması hizmete örnektir.

Hizmet, fiziksel özelliğe sahip malın tersine, elle tutulamayan ve saklanması mümkün olmayan, insan ihtiyaçlarının giderilmesine yönelik olarak sağlanan veya organize edilen, turizm, haberleşme, eğitim, sağlık, sigortacılık gibi faaliyetlerdir. Kısacası insana fayda sağlayan faaliyetlerdir. Örneğin; doktorun, hemşirenin, askerin, sigorta şirketinin ya da öğretmenin bize sağladığı faydalar gibi.

uretim_dagitim_tuketim4

İnsanlar hayatlarını devam ettirebilmek için; yeme, içme, barınma, güvenlik, giyinme gibi temel ihtiyaçlarını ve isteklerini karşılamak amacıyla çaba gösterirler. Beslenme, barınma, korunma gibi temel ihtiyaçların varlığı ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesini ve gelişmesini sağlamıştır. Ekonomik faaliyetler hiçbir zaman tek başına ele alınamaz. Örneğin, tüketim için üretim, üretim için de tüketim gereklidir. Üretim, tüketime olan talep ile değişim göstermektedir. Üretim ile tüketim arasındaki köprüyü dağıtım kurar. Dağıtımdaki teknolojik gelişmeler, üretimi ve tüketimi karşılıklı olarak etkiler. Ekonomik faaliyet türleri üretim, dağıtım (pazarlama) ve tüketim olmak üzere üç gruba ayrılır.

uretim-dagitim-tuketim

uretim-dagitim-tuketim-tanimlar

ÜRETİM: mal ve hizmetlerin sağlanması,
DAĞITIM: mal ve hizmetlerin tüketiciye (pazara) ulaştırılması,
TÜKETİM: mal ve hizmetlerin kullanılması anlamına gelir.