Ekosistemde Enerji Akışı

2
1502
views

Enerji Akışı

Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar arasında enerji akışı besin zincirleriyle sağlanır. Güneş’ten gelen enerji, üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru giden, her canlıda değişime uğrayan ve tek yönlü olan bir enerji akışıdır. Canlılar tarafından kullanılan enerjinin bir kısmı çevreye ısı olarak yayılır.

enerji-akisi

Enerji Akış Şemasının Açıklaması;

1. Güneş, ekosistemlerin tek enerji kaynağıdır.

2. Yeryüzüne gelen güneş enerjisinin büyük bir kısmı üreticiler tarafında tutulmakta fotosentez yolu ile enerjiye çevrilmektedir.

3. Otçullar, bitkilerden aldıkları enerjiyi bünyelerine alarak yaşamsal faaliyetlerini sürdürmek için kullanır.

4. Etçiller de otçulların bünyelerinde depo ettikleri enerjiyi onları avlayarak kendi bünyelerine alır. Bu enerji yaşamsal faaliyetler için kullanır.

5. Ekosistemlerde enerjinin önemli bir kısmı ayrıştırıcılar tarafından kullanılır.Örneğin , bir otlakta bulunan bitkilerdeki enerjinin sadece % 10’u otlayan hayvanlar tarafından, geri kalan kısmı ayrıştırıcılar tarafından alınır.


TEILEN