Ekosistemlerin İşleyişi, Enerji Akışı ve Madde Döngüsü