9. Sınıf Coğrafya Kitabı Etkinlik Cevapları Sayfa 117

1
131
views

cografya-sayfa-117

9. Sınıf Coğrafya Kitabı Ders Dışı Etkinlik Cevapları Sayfa 117

İç Kuvvetler‘in kaynağını aldığı yerdir. Magma‘nın etkisi ile oluşur. Volkanizma’nın derinde oluşturduğu şekillerdir. Derinlik Volkanizması. Volkanizma’nın yüzeyde oluşturduğu şekillerdir. Yüzeysel Volkanizma.

İç Kuvvetler‘in saniyelerle ifade edilen sürecidir. Deprem‘in etki alanı en fazla olanıdır. Tektonik Deprem, Fay hatları boyunca oluşur.

Deprem‘in etkisini ölçer. Sismograf

İç Kuvvetler‘in geniş alanlı alçalma ve yükselme hareketidir. Epirojenez sonucunda oluşur.

Transgresyon, yüzey sular altında kalır.

Regrasyon, deniz altındaki alanlar kara halini alır.

İç Kuvvetler‘in etkisi ile oluşur. Orojenez

Orojenez, kırıklı yapıdır. Kırık dağları’nın yüksekte kalan kısmıdır (Horst), Kırık dağlarının çöken kısmıdır (Graben)

Orojenez, kıvrımlı yapıdır. Kıvrım Dağları’nın yükselen kısmıdır (Antiklinal), alçalan kısmıdır (Senklinal)