9. Sınıf Coğrafya Dersi 1. Yazılı Klasik Soruları

20
1763
views

9. Sınıf Coğrafya 1. Yazılı Sınavı (Klasik) Soruları

Evet arkadaşlar Liseler’de 1. sınavlar yaklaşırken 9. Sınıf Coğrafya Dersi için karşınıza çıkabilecek klasik tarzdaki soruları sizin için derledim. Genelde ilk sınav klasik 2. sınav ise çoktan seçmeli olarak yapılmaktadır. Yıllık plana göre ilk sınavda

a. Coğrafya Doğa ve İnsan,

b. Coğrafi Koordinat Sistemi

konularından sorumlu olacaksınız. Bu konulardan gelebilecek klasik tarzdaki sorular aşağıdaki gibi olabilir;

 1. Coğrafya Nedir? Tanımlayınız.
 2. Doğanın insan yaşamı üzerinde ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız.
 3. İnsanların doğal unsurlar üzerinde ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız.
 4. Doğal sistemlerin adlarını yazarak açıklayınız.
 5. Biyosfer nedir? Açıklayınız.
 6. Litosfer nedir? Açıklayınız.
 7. Hidrosfer nedir? Açıklayınız.
 8. Atmosfer nedir? Açıklayınız.
 9. İnsanların geçmişe göre günümüzde doğal çevre üzerindeki etkisinin daha fazla olmasını nasıl açıklarsınız?
 10. İnsan – Doğa etkileşimi sonucu oluşan mücadelede kazanın kim olacaktır? Yorumlayınız.
 11. Coğrafyanın konusunu nedir?
 12. Doğada bulunan canlı ve cansız çevre elemanları nelerdir?
 13. Coğrafyanın bölümleri nelerdir?
 14. Fiziki coğrafyanın başlıca alt bilim alanları nelerdir?
 15. Beşeri ve Ekonomik coğrafyanın başlıca alt bilim alanları nelerdir?
 16. Bölgesel coğrafyanın başlıca alt bilim alanları nelerdir?
 17. Jeomorfoloji nedir? Açıklayınız.
 18. Klimatoloji nedir? Açıklayınız.
 19. Hidrografya nedir? Açıklayınız.
 20. Biyocoğrafya nedir? Açıklayınız.
 21. Toprak Coğrafyası nedir? Açıklayınız.
 22. Doğal Afetler Coğrafyası nedir? Açıklayınız.
 23. Kartografya nedir? Açıklayınız.
 24. Nüfus Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 25. Yerleşme Coğrafyasının araştırma alanları nelerdir?
 26. Kültürel Coğrafyanın ilgilendiği konular nelerdir?
 27. Siyasi Coğrafyanın ilgilendiği konular nelerdir?
 28. Tarihî Coğrafyanın ilgilendiği konular nelerdir?
 29. Tarım Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 30. Sanayi Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 31. Ulaşım Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 32. Enerji Coğrafyası ilgilendiği konular nelerdir?
 33. Ticaret Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 34. Turizm Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 35. Sağlık Coğrafyasının ilgilendiği konular nelerdir?
 36. Her geçen gün coğrafya biliminin önemi artmaktadır. Sebeplerini açıklayınız.
 37. Niçin coğrafya öğrenmeliyiz?
 38. Coğrafya öğrenmenin hayatımıza katacağı kolaylıklara bir örnek vererek açıklayınız.
 39. Önemli coğrafya eserleri bırakan 5 ismi yazınız.
 40. Coğrafyanın ilkeleri nelerdir? Yazarak açıklayınız.
 41. Coğrafyanın Nedensellik (Sebep-Sonuç) İlkesini açıklayınız.
 42. Coğrafyanın Dağılış (Yayılma) İlkesini açıklayarak örnek veriniz.
 43. Karşılıklı İlgi (Bağlantı) İlkesini açıklayınız.
 44. Coğrafya Bilimi tarihsel süreçte nasıl bir gelişim göstermiştir özetleyiniz.
 45. Coğrafi Koordinat Sistemi insanlığa ne tür kolaylıklar sağlamaktadır?
 46. Coğrafi konum nedir? Kaça ayrılır yazınız.
 47. Paralellerin özelliklerini yazınız.
 48. Meridyenlerin özelliklerini yazınız.
 49. Özel paralellerin isimleri ve bulundukları enlem derecelerini şekil üzerinde çiziniz.
 50. Ekvatoru açıklayarak bildiğiniz özelliklerini yazınız.
 51. Paralel ve meridyenlerin sayılarının farklı olmasını açıklayınız.
 52. Yerel saat ve Ulusal saat kavramlarını açıklayınız.
 53. Ulusal saatin kullanılmaması durumunda günlük hayatta ne tür zorluklarla karşılaşırız?
 54. Ortak saat uygulamasının amacı nedir?
 55. Mutlak konum nedir?
 56. Türkiye’nin mutlak konumunun sonuçları nelerdir?
 57. Göreceli konum nedir?
 58. Türkiye’nin göreceli konumunun sonuçları nelerdir?
 59. Türkiye’nin mutlak konumunun şekil sekil üzerinde gösteriniz.
 60. Yerel saat, Ortak Saat Hesaplamaları çıkabilir.

Gözünüz cevapları arıyorsa üst menüden 9. Sınıf Coğrafya Konu Anlatımlarına Bakabilirsiniz.
Hepinize Allah zihin açıklığı versin.
Sınavlarda başarılar dilerim.