Beşeri Unsurlar Nelerdir?

1
1161
views

Beşeri Unsur Nedir?

Halihazırda doğada kendiliğinden var olmayan, oluşumunda ve ortaya çıkmasında insan etkisi bulunan bütün unsurlara beşeri unsur denir. İnsanoğlunun yaratılmasıyla birlikte insanlar boş durmamış kendilerine bahşedilen düşünme yetisiyle bir şeyler üretmeye başlamışlardır. İnsanoğlunun bilgi birikimi arttıkça ürettikleri de artmıştır.

Prof. Dr. Ali ÖZÇAĞLAR’a Göre Beşeri Ortam, “Doğal ortama sonradan dâhil olan insanın sosyal, kültürel, ekonomik faaliyetleri sonucunda doğal ortam üzerinde inşa ettiği ortama beşeri ortam veya beşeri çevre denilmektedir.”

Çevremizde gördüğümüz bir unsur ya doğaldır yada beşeri (insan eseri). Beşeri unsurların artışı doğal ortama bazen zarar verebilmektedir. Bunlara en güzel (aslında kötü) örnek çeşitli türlerdeki çevre kirliliğidir. İnsan faaliyetlerinin her geçen gün artması doğal ortamların (hava, toprak, su) bozulmasına ve kirlenmesine neden olmaktadır.

Beşeri Unsurlara Örnekler Nelerdir?

Beşeri unsurlara verilebilecek örnekler, doğal unsurlara göre çok daha fazladır. Ev, araba, bina, fabrika, okul, kalem, silgi, telefon, tv, elektrik direkleri, yollar, barajlar, köprüler, viyadükler, tüneller beşeri unsurların sadece bir kısmıdır.

Beşeri Örnekler