Coğrafya’nın Tanımı ve Dalları

1
842
views

Coğrafya’nın Tanımı ve Dalları

Coğrafya; İnsan ile doğal ortam arasındaki ilişkileri inceleyen bir bilim dalıdır. Başka bir ifade ile; fiziki (doğal) ve beşeri olayları dağılış, karşılıklı ilgi, neden ve sonuç ilişkilerine göre inceleyen bilim dalıdır. Doğal çevre muhteşem dörtlü olarak bilinen atmosfer, litosfer, biyosfer ve hidrosferden oluşur.

Coğrafya; yeryüzünde insanı ilgilendiren, insanı etkileyen ve etkilendiği olayları ele alarak inceler. Bu sebeple çeşitli bilim dallarından faydalanır.

cog

1. Fiziki Coğrafya: Yeryüzündeki doğal ortamı (iklimi, yer şekillerini, suları, bitki örtüsünü, Yer’in şeklini ve hareketlerini) tanıtır ve bunlar arasındaki ilişkileri inceler. Beş bölüme ayrılır:
a) Klimatoloji (İklim bilimi)
b) Jeomorfoloji (Yer şekilleri bilimi)
c) Hidrografya (Sular Coğrafyası)
d) Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası)

2. Beşerî ve Ekonomik Coğrafya: Nüfusun doğal ortam içerisindeki çeşitli kültürel ve ekonomik ilişkilerini, dağılışlarını inceler. İkiye ayrılır:
a) Nüfus ve Yerleşme Coğrafyası: Nüfusun dağılışını, yerleşme özelliklerini, konut şekillerini ve kültürlerini inceler.
b) Ekonomik Coğrafya: Nüfusun ekonomik koşullarını inceler. Üretim, sanayi, ticaret, turizm, maden, enerji kaynakları, ormancılık gibi bölümlere ayrılır.

Coğrafya aşağıdaki şemada verilen alanları, doğrudan veya dolaylı olarak inceler.

cog2