Eğim Hesaplamaları Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular

275
8283
views

Eğim Hesaplamaları Konu Anlatımı ve Çözümlü Sorular

İki nokta arasındaki yükselti farkının, yatay uzaklığa oranına “eğim” denir.

egim formulu

 

Not: Eğim değeri yüzde (%) olarak isteniyorsa bu oran 100 ile, binde (‰) olarak isteniyorsa 1000; derece ( o ) olarak isteniyorsa 60 ile çarpılır. Eğim hesaplamalarında birimler metre cinsinden alınır. Özellikle yatay mesafe genelde km cinsinden verilir. Km verildiğinde (000) üç sıfır ekleyerek birimi metreye çeviririz.

.

Eğim arttıkça; gerçek uzaklık ile iz düşüm uzaklık arasındaki fark artar.

Egim sekli

Soru – 1
Deniz seviyesinden hareket eden bir araç 2200 metre yüksekteki bir yerde mola vermiştir. Araba bu yolda 20 km yol aldığına göre eğim %’de kaçtır?

Çözüm:

Soru – 2
1/500 000 ölçekli bir haritada iki yer arasındaki uzaklık 30 cm dir. Bu iki yer arasındaki yükselti farkı 900 m olduğuna göre eğim binde (‰) kaçtır?

İki nokta arasındaki uzaklık açıkça vermek yerine onuda bulmamız istenmiş. İki nokta arasındaki uzaklığı (GU = L) bularak işe başlayalım.

Çözüm:

Soru – 3
egim-soru-03
Arazide, iki nokta arasındaki yükselti farkının mesafeye oranı iki noktası arasındaki eğim değerini verir. Yukarıdaki izohips haritasında işaretli A ve B noktaları arası mesafesi 6 km olduğuna göre, arazinin A–B arası ortalama eğimi yüzde kaçtır?

Çözüm:

Soru – 4
Kıyı çizgisinden başlayan bir dağın zirvesine kadar olan yatay uzaklığı 5 km, zirvesinin yükseltisi ise 300 metredir. Buna göre, dağın zirvesi ile kıyı çizgisi arasındaki eğim binde kaçtır?

Çözüm:

Soru – 5
1 / 800 000 ölçekli bir haritada iki merkez arasındaki uzaklık 5 cm olarak gösterilmiştir. Bu iki merkez arasındaki eğim % 10 olduğuna göre yükselti farkı kaç metredir?

Çözüm:

Soru – 6
egim-soru-06
Yukarıdaki haritada M – K arası eğim % 10 olduğuna göre, 1/200.000 ölçekli bir haritada bu uzaklığın kaç cm ile gösterileceği söylenebilir?
A) 0,5       B) 1       C) 1,5       D) 3       E) 5

Çözüm:

Soru – 7
1/100.000 ölçekli izohips haritasındaki akarsuyun boyu 5 cm olarak ölçülüyor. Kaynağını 800 metreden alarak denize dökülen bu akarsuyun ortalama akış eğimi % kaçtır.

Çözüm:

Soru – 8
“Okul otobüsü yamacı ağır ağır tırmandıktan sonra geçitte durdu. Yükselti 1584 metre idi. Öğretmen “Çıktığımız yamacın eğimi %45′tir. Bu yamacı çıkarken üzerinden geçtiğimiz yolun eğimi ise %10′dur.” deyince, bir öğrenci, “aynı yamaçta iki farklı eğim nasıl olur?” diye sordu. Bir başka öğrenci de “olur; çünkü, …… dedi.”

İkinci öğrenci, boş bırakılan yerde ne söylemiş olursa birinci öğrencinin sorusunu doğru yanıtlamış olur?

A) Yamacın ortalama eğimi % 45′tir.
B) Yol yamaçta dönemeçlerle uzatılmıştır.
C) Eğim çeşitli yöntemlerle hesaplanabilir.
D) Yol eğimi % 10′dan fazla olamaz.
E) Taşıtlar, % 45 eğimli bir yamaca tırmanamaz.

Çözüm:

Soru – 9
Aşağıdaki izohips haritasında yükselti farkları aynı olan beş yol verilmiştir.
egim01

Bunlardan hangisinin eğimi daha fazladır?

A) I .     B) II .     C) III.     D) IV.     E) V.

Çözüm:

Soru – 10
İki nokta arasındaki yükselti farkı fazla ve yatay mesafe az ise bu iki nokta arasındaki eğim fazladır.

egim grafik 01

Buna göre, yukarıda beş farklı yamaçta bulunan noktalardan hangisinde eğim daha azdır?

A) I .     B) II .     C) III.     D) IV.     E) V.

Çözüm:

Soru – 11

Aşağıda yükselti farkları eşit olan beş yamacın eğimlerini gösteren grafik verilmiştir.

egim grafik 02

Buna göre, hangi yamaçta yatay uzaklık diğerlerine göre daha fazladır?
A) I      B) II      C) III      D) IV      E) V

Çözüm:

Soru – 12

Yukarıdaki şekil üzerindeki bilgilere göre A – B yamaçları arasındaki eğim farkı binde kaçtır?

Çözüm:

Soru – 13

1/400.000 ölçekli haritada 8 cm ile gösterilen a-b noktaları arasındaki eğim % 4’tir. Buna göre, b noktası 200 m yükseklikte ise göre a noktasının yüksekliği kaç metre olur?

A) 1040
B) 1160
C) 1250
D) 1320
E) 1480

Çözüm:

Soru – 14

Aşağıdaki haritalardan hangisinden yararlanarak iki nokta arasındaki eğim bulunabilir?

A) İzoterm Haritaları
B) Toprak Haritaları
C) Jeoloji Haritaları
D) Beşerî ve Ekonomik Haritalar
E) Topoğrafya Haritaları

Çözüm:

Bu kadar çözüm bu konu için yeterli diye düşünüyorum. Çözemediğiniz soruları veya anlamadığınız yerleri sayfanın altındaki yorum kısmından bize gönderebilirsiniz.