Güneşin Ufuk Düzlemindeki Konumları ve Soruları

36
2226
views

gunesin-gokyuzundeki-konumu

Güneşin Ufuk Düzlemindeki Konumu ve Soruları

Güneş doğudan doğar ve ufuk düzleminde yükselmeye başlar. Güneşin en yüksek konumuna ulaştığı tepe noktasında saat 12:00 olur. Bu saatten sonra ufuk düzleminde yavaş yavaş alçalarak batıdan batar. Güneşin bu ufuk düzlemindeki hareketi 21 Mart ve 23 Eylülde aşağıdaki şekilde olduğu gibi gerçekleşir. Saat 06:00 doğan güneş, 18:00’da batar. Her 1 saat 15açı yapacak şekilde oluşur. Toplamda Güneşin hareketi gündüz 12 saat = 180açıyı tamamlar. Aşağıdaki şekli inceleyiniz.

01-gunesin-gokyuzundeki-konumu

Güneşin konumu verilmiş birkaç noktanın karşılaştırılması,

02-gunesin-konumu

Yukarıda verilen A, B ve C noktaları ile ilgili yorum yaparken kesin olarak söylenebilecekler,

– A merkezinin yerel saati daha ileridir,
– A merkezinin yerel saati ileri olduğu için en doğuda olan merkezdir,
– Güneş ilk olarak A merkezinde doğar ve batar,
– B merkezinde güneş tepe noktadadır,
– B merkezinde güneş tepe noktasına ulaştığı için saat 12:00’dır,
– C merkezinin yerel saati en geridir.
– C merkezinin yerel saati en geri olduğu için A ve B merkezine göre daha batıda yer alır,
– Güneş son olarak C noktasında doğar ve batar,
– Güneşin ufuk düzleminde en yüksekte olduğu merkez B’dir.

Yukarıdaki şekil verilirken tarih olarak 21 mart yada 23 Eylül tarihinin belirtilmesi durumunda kesin söylenebilecekler,

– A merkezinin yerel saati daha ileridir,
– A merkezinin yerel saati ileri olduğu için en doğuda olan merkezdir,
– Güneş ilk olarak A merkezinde doğar ve batar,
– B merkezinde güneş tepe noktadadır,
– B merkezinde güneş tepe noktasına ulaştığı için saat 12:00’dır,
– C merkezinin yerel saati en geridir.
– C merkezinin yerel saati en geri olduğu için A ve B merkezine göre daha batıda yer alır,
– Güneş son olarak C noktasında doğar ve batar,
– Güneşin ufuk düzleminde en yüksekte olduğu merkez B’dir,

21 Mart – 23 Eylül olduğu için yukarıdakilere ek olarak;
– Bütün merkezlerde güneş 06:00’da doğar, 18:00’da batar (aynı anda değil, kendi yerel saatlerine göre),
– Bütün merkezlerde gündüz süresi 12 saattir,
– Bütün merkezlerde güneş tam doğudan doğar, batıdan batar,

  • Şekle açıların ilave edilmesiyle beraber;

03-gunesin-konumu

– A merkezi ile B merkezi arasında 45 derecelik fark vardır. 45 derece 3 saat edeceğinden A noktası B noktasına göre 3 saat ileridir. B’de güneş tepe noktasında (12:00) olduğu için A merkezinde saat 15:00’dır.
– C merkezi ile B merkezi arasında 45 derecelik fark vardır. 45 derece = 3 saat. C merkezi daha batıda ve B’nin saati de 12:00 olacağından, C merkezinin saati 09:00 olacaktır.
– A ile C merkezleri arasında 90 derecelik açı farkı vardır. 90 derece = 6 saat fark oluşturur. A’da saat 15:00 dersem C’de saat 6 saat geri (09:00) olacaktır. C’de saat 09:00 dersem A’da saat 6 saat ileri (15:00) olacaktır.
– A’da güneşin batmasına 3 saat vardır,
– B’de ölğe vaktidir.
– C’de güneş doğalı 3 saat geçmiştir.

Not: 21 mart ve 23 Eylül’ün belirtilmesi çok önemlidir. Bu tarihler dışında gündüz süresi 12 saatten fazla veya az olabilir bu durumda güneş 6’da doğar veya 18’de batar diyemezsiniz.

Konuyu en iyi sorulardan örnek vererek anlarsınız, sorulara geçelim;

  • Soru – 1

Aşağıdaki şekillerde, 21 Mart tarihinde X ve Y merkezlerinde Güneş’in aynı andaki konumları gösterilmiştir.

04-gunesin-konumu

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi X ve Y merkezleriyle ilgili olarak kesinlikle söylenebilir?

A) X merkezi daha doğudadır.
B) Y merkezi Kuzey Yarım Küre’dedir.
C) X merkezi Y merkezinin batısındadır.
D) Y merkezinde gündüz süresi daha kısadır.
E) Her iki merkez de aynı enlem üzerinde yer alır.

Çözüm: Güneşin konumuna bakarak X merkezinde saat 12:00, Y merkezinde 15:00 civarı dersek.
A) X merkezinde saat daha geri olduğu için daha batıdadır. X
B) Güneşin konumuna bakarak yarım küresi söylenemez. X
C) X merkezi, Y merkezinin batısındadır. (saatlerine bakınız) 
D) 21 Martta gece – gündüz eşittir. Bir merkezin diğerinden uzun gece veya gündüz yaşama lüksü yoktur. X
E) Almayabilir de. X

  • Soru – 2

05-kars-gunesin-konumu

Güneş, yukarıdaki gibi Kars boylamı üzerindeyken Edirne’de hangi konumda görülür?

06-gunesin-konumlari-sorusu

Çözüm: Kars’ta öğle vakti yaşandığında Edirne batıda olduğundan henüz öğle vakti olmamıştır. Türkiye’nin doğusuyla batısı arasında 1 saat 16 dakika fark olduğundan Edirne’de vakit öğleye yakındır. Cevap: D

  • Soru – 3

Dünya, kendi ekseni etrafındaki hareketini batıdan doğuya doğru tamamlar. Bu nedenle Güneş önce doğuda doğar.
Buna göre, 21 Mart tarihinde aynı anda Güneş’in ufuk düzlemindeki konumları aşağıdaki gibi olan kentlerden hangisi en doğuda yer alır?

07-gunesin-konumlari-sorusu

Çözüm: En doğuda olan merkezin yerel saati en ileridir. Saati ileri olan merkezde güneş en batıda (batmaya yakın) olur. Seçeneklerde batmaya en yakın olan A seçeneğinde verilmiştir.

  • Soru – 4

Aşağıda, aynı enlemde bulunan farklı iki merkezde Güneş’in aynı andaki konumları gösterilmiştir.

08-gunesin-konumlari

Buna göre, K ve L merkezleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K merkezinde yerel saat daha ileridir.
B) K merkezinde Güneş daha erken batar.
C) L merkezinde Güneş daha geç doğmuştur.
D) K ve L merkezlerinde gündüz süresi aynıdır.
E) K ve L merkezleri aynı meridyen üzerindedir.

Çözüm: Aynı meridyen (boylam) üzerindeki merkezlerde yerel saat, dolayısıyla güneşin konumu da aynı olur. Cevap: E

  • Soru – 5

Aşağıda 21 Mart tarihinde Ekvator üzerinde bulunan üç noktaya aynı anda güneş ışınlarının düşme açıları verilmiştir.

09-gunesin-konumlari

Şekilde verileri III. merkez 20° doğu boylamı üzerinde ise; I. ve II. merkezler hangi boylamlar üzerindedir?
____I___________II_______
A) 30° doğu   – 60° doğu
B) 80° doğu   – 120° doğu
C) 10° batı   – 150° doğu
D) 120°doğu – 150°doğu
E) 80° doğu   – 10° batı

Çözüm:
I merkez III merkezin 60 derece (4 saat) doğusundadır. 20 + 60 = 80 derece doğu boylamı üzerindedir.
II merkez III merkezin 30 derece (2 saat) batısındadır. 20D den 30 derece batıya gidersek 10 batı boylamına ulaşırız. Cevap: E