Profil Çıkarma Konu Anlatımı

1
7
views

profil01

EŞ YÜKSELTİ EĞRİLERİNDEN YARARLANARAK PROFİL OLUŞTURALIM

Şekil A’da bir adanın eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası, B’de ise bu harita üzerindeki Y-Z hattının profilinin çıkartılması görülmektedir. Dikkatli bir öğrenci B’deki durumu inceleyerek bu profilin çıkartılmasındaki aşamaların şunlar olduğunu kavrayabilir:

1. A’da Y ve Z noktaları arasındaki çizginin eş yükselti eğrileri ile kesiştiği noktalar işaretlenir.
2. B’de 0 (sıfır) metreden başlayarak 50 metre (A’daki eş yükselti eğrileri arasındaki yükseklik farkı) aralıklarla yatay çizgiler çizilir.
3. Y-Z hattı üzerinde işaretlenen noktalardan B’ye düşey çizgiler indirilir.
4. Her düşey çizgi, indirildiği noktanın yükseklik değerini taşıyan B’deki yatay çizgiyle kesiştirilir.
5. Dikey ve yatay çizgilerin kesişme yerlerinde elde edilen noktalar işaretlenir.
6. Bu işlemlerle B’de elde edilen bütün noktalar birleştirilir. Böylece Y-Z hattının profili olan Y1-Z1 çizgisi elde edilir.

  • Uyarı: Profil hattının her zaman düz bir çizgi şeklinde olması gerekmez. İhtiyaca göre kırık bir çizgi şeklinde de olabilir. Bu şekildeki profile kırık profil denir.

Bir arazi parçasında belirli bir hat üzerindeki çukurluk, düzlük ve yükseklik gibi özelliklerin (eğim özelliklerinin) gösterilmesi profil ile mümkündür. Onun için yol, tünel, kanal vb. tesisler yapılırken önce o arazinin çeşitli profilleri çıkartılır. Yapılacak işin zorluk derecesi, maliyeti ve süresi gibi konularda hesaplamalar yapılırken bu profillerden yararlanılır. Arazinin profil özelliklerine göre yapılacak iş için en uygun hat seçilir.

kirikli-profil

Yukarıda verilen kırıklı profilde C – A hattının profili oluşturulmuştur. Daha sonra A – B hattının profili de çıkarılarak, C – B hattının profili ortaya çıkarılabilir.

MEB 9. Sınıf Coğrafya kitabındaki (Sayfa 35) Profilin çıkarılmış hali aşağıda verilmiştir. Resim üzerine tıklayarak detaylı olarak inceleyebilirsiniz.

meb-profil

Yer şekillerinin Profil Üzerinde Gösterilmesi

profilde-yersekilleri

Haritayı daha büyük boyutta indir…

1 YORUM

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here