Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Konu içinde kullanılan kısaltmalar ve bilinmesi gerekenler;

Harita Uzunluğu (HU) = Harita üzerinde (Atlas, Duvar haritası vs.) ölçülen uzunluktur. 1 cm’den haritanın ebadına bağlı olarak birkaç 100 cm’ye kadar olabilir. Birimi santimetre (cm) olarak düşünülür. (9 cm)

Harita Alanı (HA) = Harita üzerinde ölçülen alandır. Birimi cm2 olarak düşünülür. (9 cm2 )

Gerçek Uzunluk (GU) = Haritası yapılan arazi üzerinde ölçülen uzunluktur. ( 9 km )

Dikkat: Gerçek uzunluk kavramı 2’ye ayrılır. Bizim formüller ile bulduğumuz uzunluk kuş uçumu uzunluktur.
Gerçek Uzunluk: Arazinin eğimi ve engebesi dikkate alınarak ölçülen uzunluktur.
Kuş Uçumu Uzunluk: İki merkez arasında ölçülen en kısa uzunluktur.
Not: Kuş uçumu uzunluk, gerçek uzunluğa oranlandığında fark artarsa arazinin engebeli olduğu ortaya çıkar.

Gerçek Alan (GA) = Haritası yapılan arazi üzerinde ölçülen alandır. (9 km2 )

Dikkat: Gerçek alan kavramı 2’ye ayrılır. Bizim hesaplama ile bulduğumuz alanlar iz düşüm alanıdır.
Gerçek Alan: Bir bölgede arazinin eğim ve engebesi dikkate alınarak ölçülen alandır.
İz Düşüm Alan: Bir bölgede arazinin eğim ve engebesi dikkate alınmadan ölçülen alanıdır.
Not: İz düşüm alan ile gerçek alan birbirlerine oranlandığında fark fazla olursa arazinin gerçek alanı ile iz düşüm alanı arasındaki fark fazla olur.

Ölçek Paydası (ÖP) = ölçek pay / paydadan oluşur. GU, GA veya HU, HA hesaplarında ölçeğin paydasındaki bol sıfırlısayıya ihtiyaç duyulur. Ölçeğin bir birimi olmamakla birlikte sayılar cm olarak değerlendirilir. 1 / 25000 , 1 / 500 000, 1/ 3 000 000 kırmızı ile gösterilen alanlar ölçeğin paydasını oluşturur.

Metrenin Katları: Haritada uzunluk ve alan sorularını kolayca çözmenin püf noktası metrenin katlarını bilmekten geçer. Yani;

uzunluk2

yukarıdaki resimde gerekli açıklamalar verilmiş olup gerektiği zamanlarda açıklama yapılacaktır.

1 km => 10 hm => 100 dam => 1000 m => 10000 dm => 100000 cm => 1000000 mm’dir.

Aşağı inerken her basamakta sayının sağına bir “0” eklenir. Yukarı çıkarken ise birim küçüleceğinden her basamakta bir “0” silinir. bir kaç örnek ile;

890 cm = 89 dm = 8,9 m’dir (görüldüğü üzere sıfır silemiyorsak virgülle ilerleriz)

5500 dm = 550 m = 55 dam = 5,5 hm = 0,55 km’dir.

0,2 dam = 2 m = 20 dm = 200 cm = 2000 mm’dir (birimlerde aşağı indikçe her basamakta bir sıfır eklenmekte.)

Haritada Uzunluk Hesaplamaları

Normalde haritada uzunluk hesaplamalarını yapmak için 3 formüle ihtiyaç vardır. Bunlar;

harita-formulleri-1000

Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (Paydası)

Gerçek Uzunluk =  Harita Uzunluğu x Ölçek (Paydası)

Ölçek = Harita Uzunluğu / Gerçek Uzunluk

Biz bunlardan sadece ölçek formülünü kullanarak işi çözeceğiz. Formülümüz;

harita-uzunluk-formulu

Bilmemiz gereken HU’nun birimi her zaman (cm) GU’nun birimi ise çoğunlukla kilometre (km) bazen ise hektometre, dekametre veya metredir. Yayınların çoğunda ve ÖSYM yaptığı sınavlarda birim genelde km’dir. CM ile KM arasında 5 basamak dolayısı ile 5 sıfır (00000) bunulur. 1 km = 100000 cm, 22 km = 2200000 cm demektir.

Yukarıdaki resimde 1 / 250000 ifadesi yer almaktadır. Bu ne anlama gelmektedir? Bunu çözersek bu sorular bizim için çerez gibi gelmeye başlayacaktır. Burada 1 cm harita üzerinde ölçülen uzunluğu, 250000 ise harita üzerinde ölçülen 1 cm’nin gerçekte 250000 cm ettiğidir. (arada bulunan nokta saymakta yardımcı olmak için konmuştur)

1 cm = 250000 cm,
1 cm = 25000 dm,
1 cm = 2500 m,
1 cm = 250 dam, ( Harita üzerinde 1 cm gelen uzunluk gerçekte 250 dam’yi gösterir)
1 cm = 25 hm, ( Harita üzerinde 1 cm gelen uzunluk gerçekte 25 hm’yi gösterir )
1 cm = 2,5 km ( Harita üzerinde 1 cm gelen uzunluk gerçekte 2,5 km’yi gösterir)

Elimizde bir ölçek olduğu sürece GU veya HU’yu bulmak çok basittir. Ölçeği istediği zaman ise remimde öğrendiğimiz formül basitcene uygulanır.

Örnekler;

 • 1] Arazi üzerindeki 80 km’lik uzunluk 1 / 200.000 ölçekli haritada kaç cm ile gösterilir?

Ölçek bize şöyle der; 1 cm = 2 km‘yi gösteriyor (Ölçek paydasından 5 sıfır silinerek). O zaman x cm = 80 km demektir. Ölçekte 1/2 oran var bu durumda 40/80 çıkar. Haritada 40 cm gelen uzunluk, gerçekte 80 km’yi gösterir. Cevap : 40 cm

Bu soruyu orantı kullanarak;

1 cm ——- 2 km’yi gösteriyorsa
x cm —— 80 km’yi gösterir.
———————————-
x = 1* 80 / 2 = 40 cm’dir.

Formülü Kullanarak;

Harita Uzunluğu = Gerçek Uzunluk / Ölçek (payda)
Harita Uzunluğu = 80 km / 200.000 cm
Harita Uzunluğu = 8000000 /200000 cm
Harita Uzunluğu = 80/2
Harita Uzunluğu = 40 cm

bu şekilde çözerdik. En hızlı ve basit yol ilk verilen çözüm yoludur. Birkaç deneme ve çözümden sonra mantığı iyice anlaşılacak, soruyu çözmek için harcadığınız süre iyice azalacaktır.

 • 2] A ile B kenti arası gerçekte 25 km’dir. Bu uzaklık 1/500000 ölçekli bir harita üzerinde kaç cm ile gösterilir?

1. Çözüm Yolu:
HU = GU / Öp
HU = 25 / 500000
HU = 5 cm‘dir.

2. Çözüm Yolu
1 / 500000
1 / 5
1 cm =====> 5 km ise
x cm =====> 25 km’dir
5x = 25
x = 25 / 5
X = 5 cm‘dir.

 • 3] Gerçekte 3200m olan bir duvar 1/1600 ölçekli bir harita da kaç cm ile gösterilir?

Çözüm; Gerçek uzunluk her zaman kilometre, ölçek paydası ise bol sıfırlı bir sayı olmak zorunda değildir. Bu soruda ölçek sadeleştirilince ortaya, 1/16 değeri çıkar. Çünkü istenen değer metre cinsinden olduğu için ölçek yapdasındaki cm’den 2 sıfır silinerek metreye çevirdik. sonuç 1 cm = 16 metre.

1 cm = 16 metre ise
x cm = 3200 metre (doğru orantı ver içler dışlar çarpımı yaparız)
x . 16 = 3200
x = 3200 / 16
x= 200 cm

 • 4] Gerçekte 7600 km olan bir uzunluk 1/10.000.000 haritada kaç cm ile gösterilir?

1. Çözüm Yolu;
HU = GU / Öp
HU = 7600 / 10000000
HU = 76 cm’dir

2. Çözüm Yolu;
1 / 10000000
1 / 10000000
1 cm =====> 100 km
x cm =====> 7600 km
100x = 7600
x = 7600 / 100
x= 76 cm’dir

 • 5] 60 km lik bir uzunluğun 20 cm ile gösterildiği haritanın ölçeği nedir?

Ölçek = HU / GU
Ölçek = 20 (cm) / 60 (km)
Ölçek = 1 / 3
Ölçek = 1 / 300000 (5 sıfır ekliyoruz Km =>cm oldu)

 • 6] Gerçekte 210 km olan iki merkez arası 1:700.000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir.

1. Çözüm Yolu;
HU = GU / Öp
HU = 210 / 700000
HU = 30 cm‘dir.

2. Çözüm Yolu;
1 / 700000
1 cm =====> 7 km ise
x cm =====> 210 km’dir
7x = 210
x = 210 / 7
x= 30 cm‘dir.

 • 7] 1/90000 ölçekli bir harita üzerinde iki köy arası 6 cm ile gösterildiğine göre, gerçekte bu iki köy arası mesafe kaç metredir?

Çözüm: Bizden sonucu metre cinsinden istiyor. Ölçekte; 1 / 90000 (2 sıfır sileriz)

1 cm —- 900 metre ise
6 cm —- x metredir.
x = 6 . 900
x = 5400 metre (5,4 km)

 • 8] 6700 km uzunluğundaki Çin Seddi, harita üzerinde 50 cm ile gösterilmiştir. Bu haritanın ölçeği nedir?

Ölçek = HU / GU
Ölçek = 50 / 6700
Ölçek = 1 / 13400000 (5 sıfır ekliyoruz)

 • 9] Haritada 4 cm olarak gösterilen otoyolun uzunluğu gerçekte 12 hm ise bu haritanın ölçeği nedir?

Ölçek = HU / GU
Ölçek = 4 / 12
Ölçek = 1 / 30000 (4 sıfır ekliyoruz, çünkü bizden Hm istenmektedir.)

 • 10] 1/300.000 ölçekli haritada N -H arası 5 cm gelmektedir. Ölçek paydasındaki sayı iki kat büyütüldüğünde N-H arası uzaklık haritada kaç cm ile gösterilir?

1 / 300000 => 5 cm gelen uzunluk
1 / 600000 => kaç cm gelir? Ölçek paydası sayısal olarak 2 kat büyürse ayrıntı da iki kat küçülür. Bu durumda cevap; 2,5 cm olur. Mantıken iş böyleyken formülle çözüm şöyle olur;

1. Adım
GU = HU x Öp
GU = 5 x 300000
GU = 5 x 3
GU = 15 km’dir. (Gerçek uzunluğu bulduktan sonra 2. ölçeğe uyguluyoruz.)

2. Adım
HU = GU / Öp
HU = 15 / 600000
HU = 15 x 6
HU = 2,5 cm‘dir.

harita-alan-formulu

Alan hesaplamaları çok nadir olarak sınavlarda çıkmaktadır. Formüller;
Gerçek Alan ==> GA = HA x ÖP2
Harita Alanı ==> HA = GA / ÖP2

Örnek Çözümler;

Soru – 1: 1 / 500.000 ölçekli bir haritada 3 cm2 ile gösterilmiş bir gölün gerçek alanı kaç km2 ?

1. Çözüm Yolu;
Soruda istenen GA ( Gerçek Alan ) formülde yerine koyduğumuzda;
Harita Alanı (HA) = 3 cm2
Ölçeğin Paydası (ÖP) = 1 / 500.000
GA = HA x ÖP2
GA = 3 x (500.000)2

“ 500.000 in karesini alıp işlemlere devam etmek zahmetli olacağından 5 sıfırını silip km’nin karesini almak daha kolay ve mantıklı bir yoldur.
GA = 3 x (5)2
GA = 3 x 25
GA = 75 km2 olarak bulunur.

2. Çözüm Yolu;
1 / 500000
1 / (500000)2
1 / (5)2
1 / 25

1 cm2 =====> 25 km2
3 cm2 =====> x km2

x = 3 . 25
x= 75 km2 olur.

Soru 2: 500 km2 alan kaplayan bir ada 1 / 1.000.000 ölçekli bir haritada kaç cm2 ile gösterilir?

Çözüm:
GA = 500 km2
ÖP = 1 / 1.000.000
HA = ?

1. Çözüm Yolu;
HA = GA / ÖP2
HA = 500 / ( 1.000.000 )2
HA = 500 / ( 10 )2
HA = 500 / 100
HA = 5 cm2  olarak bulunur.

2. Çözüm Yolu;
1 / 1000000
1 / 102
1 / 100 km2

1 cm2 =====> 100 km2 ise
x cm2 =====> 500 km2 dir.

x . 100 = 500
x = 500 / 100
x = 5 cm2 dir.

Soru 3: Bir haritada 4 cm2 lik bir alan gerçekte 64 km2 olduğuna göre haritanın ölçeği nedir?

Çözüm:
HA = 4 cm2
GA = 64 km2
ÖP = ?

Formülden;

ÖP= 4/64 (kök içinde)
ÖP = 2/8 (kök dışına çıkınca)
ÖP = 1 / 4 (sadeleşince)
ÖP = 1 / 400000 (son olarak 5 sıfırı ekliyoruz)

Soru 4: 1 / 2 000 000 ölçekli bir haritada yaklaşık olarak 28 cm2 alan kaplayan Marmara Deniz’i gerçekte kaç kmdir?
Ölçek = 1 / 2 000 000
HA = 28 cm2
GA = ?

1. Çözüm Yolu;
GA = HA x Öp2
GA = 28 x (2 000 000)2
GA = 28 x (2 000 000)2
GA = 28 x (20)2
GA = 28 x 400
GA = 11200 kmdir

2. Çözüm Yolu;
1 / 2000000 (km2 istendiği için 5 sıfır sileriz)
1 / 202
1 / 400
1 cm2 ====> 400 km2
28 cm2 ====> x km2 eder.

x = 28 x 400 = 11200 km2 olur.

Soru 5:

Harita 1’de gösterilen A kenti, daha küçük ölçekli bir harita olan Harita 2’deki gibi tekrardan çizilmiştir. Buna göre;

a) Harita Uzunluğu kaç kat küçülmüştür?
b) Harita Alanı kaç kaç küçülmüştür?
c) Ölçek paydası kaç kat küçülmüştür (Sayısal olarak büyür)?
d) Gerçek uzunluk ve alan kaç kat küçülmüştür?
e) Haritanın kağıtta kapladığı alan kaç kat küçülmüştür?

Cevaplar;
a) Harita uzunluğu 4 kat küçülür.
b) Harita alanı 16 kat küçülür.
c) Ölçek paydası 4 kat küçülür. (uzunlukla doğru orantılı)
Örneğin;
Harita 1, GA = 16 km, HA = 16 cm, Ölçek = 1 / 100 000 olurken,
Harita 2; GA = 16 km, HA = 1 cm, Ölçek = 1 / 400 000 olur.
d) Ölçeğin değişmesiyle gerçek alanda yada gerçek uzunlukta bir değişme olmaz.
e) Haritanın kağıtta kapladığı alan 16 kat küçülmüştür.

>>>Soru Çözümlerinin Devamı İçin Tıklayınız…<<<

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

 • güzel sağolun

  • ha….

   iii be güzel olduğunu anladık.. 😛

 • sağolun güzelmiş

 • kübra

  soru istedim bennn

  • kadirhoca

   örnekler mevcut

   • ahmet

    nerede mevcut biladerrrr

 • kübra şahin

  coğrafya dersinden 100 alıcam

 • Enes

  bu soruların doğruluğundan eminsiniz değil mi ?

 • Enes

  performans ödevi için sorular bakıyorum inşallah bi yanlış yoktur hoca not vercek yanlışsa :(((

 • çok tşk azda olsa soru buldum

 • Hic bişey anlamadım

  • kadirhoca

   ilk önce matematik bilginizi sorgulamanizi öneririm.

 • Gizem

  Hocam çok iyi anlatmışsınız. Yarın sınavım var 🙂 Konuyu sayenizde tekrar etmiş oldum. Teşekkürler.

 • Fen Lisesi

  Emeğe saygıda soruların çözeümleri doğrumu ?

  • GALATASARAY

   doğru admin emeğe saygı kardeşim …

 • kadirhoca

  Soruları kendim yazdım kendim çözdüm yayınlamadan öncede kontrol ettim. Kafanıza takılan yerleri yazabilirsiniz.

 • saolunnnnnnnnnn çok yardımcı oldunuz

 • coğrafya örtmeni

  Doğru hepsi 100 otur.Ahmet sen kalk….

 • buğracan

  Ben valla sınavdan 100 aldım geriye kalanlar düşünsün ya 😀

 • şevval

  Mesela ilk sorunun cevapı 500000 cm olması gerekmiyor mu?

  • kadirhoca

   ilk soru derken? Uzunluk mu yoksa alan sorularındaki ilk soru mu?

   • şevval

    uzunluk soruları

    • kadirhoca

     Soruda herhangi bir hata yok. Sonuç cm olarak isteniyorsa bu harita üzerinde ölçülebilecek bir uzunluk olmalıdır. 500000 cm, 5 km uzunluk olur ki ben bile o ebatta bir harita daha görmedim 😀

     • eda

      gerçekten çok güzel

 • teşKLer..! 🙂

 • azra

  bu konularda bana yardımcı olmanız gerekiyor anladınızmı arkadaşlar…….

 • biraz daha soru eklerseniz mutlu olurum..

 • Ajanperry

  Hooop merhaba herkes yorum yapmış ben de yapmadan gitmiyim.Bilgiler için teşekkürler.

 • fikriye

  sorular bıraz daha fazla olsaydı iyiydı ama olsun sagolun yardımcı olsugunuz için

  • kadirhoca

   Soruların devamı var. Sayfa altındaki linki takip ediniz.

 • bence çookk güzel çok teşekkürler lütfen emeğe saygısızlık etmeyin keşke benim öğretmenim de sizin gibi ols ne kadar da iyisiniz yha 🙂

 • en büyükk kadir hocaa

 • Ilhan Mahmut Öztürk

  çok faydalı yarın coğrafyadan sınav var anlamamıştım şimdi baya anladım çok teşekkürler 🙂

 • Emre

  Kadir hocam coğrafya hocası ödev vermişti burdan yararlanıyorum allah razı olsun sizden çk iyi iş yapıyorsunuz tebrikler çok kolaylık sağladınız sorualrın devamını bulamadım

 • can yılmaz

  sağolasın kadir hocam konuya artık hakimim bu sorulardan sonra

 • gizem

  bazı sorular zor çözemiyorum yarın yazılı var kardeşler

  • Sorularımız çözümlü nasıl çözüldüklerine dikkat ederseniz olayı anlarsınız.

 • eminegül

  ya sorular çok güzel gerçekten bu
  siteyi açtınız için tesk

 • merve

  zor sorular var ama yinede güzel daha farklı varmı ?

  • Çok farklı soru tarzları var ancak tür olarak sorular genelde yukaridakiler gibi gelir.

 • burak

  kadir hoca eline sağlık güzel olmuş

 • serhatsabri

  hocam saolun sınav öncesi çok yardımcı oldunuz elinize sağlık sizin sayenizde anladım alan konusunu

 • mahmut

  eywallah sayenizde performans ödewi yaptım

 • Yaşar Baran

  saolun hocam

 • ayşe nur

  hocam 4.soruyu anlamadım yardımcı olur musunuz ?

  • Uzunluk mu yoksa alan hesaplamadaki 4. soru?

 • Ali

  Hocam M ölçek mi demek?Birilerine sordum.Hayır diyorlar da.

  • Hayır ölçeğin M olarak yazıldığı görülmemiştir.

 • parpali53

  Alan formülleri nerede?

  • Harita ve Gerçek Alan formüllerini yukarıda bulabilirsin….

 • ozan

  çok teşekkürler hocam sayenizde çok iyi bir ödev hazırladım

 • tayip

  hocam cok teşekkurler sayenizde guzel bi performans ödevi yaptım

 • Berkan

  1/1200000 ölçekli bir haritada 2 santimetre kare ile gösterilen bir gölün alanı 1/400000 ölçekli bir haritada kaç santimetre kare ile gösterilir ?

  • ilk önce gölün gerçek alanını bularak başlarız
   GA = HA x ÖPkare
   GA = 2 x 12 kare
   GA = 2 x 144
   GA = 288 km kare

   HA = GA / öp kare
   HA = 288 / 4 kare
   HA = 288 / 16
   HA = 18 cm kare olur

 • melek

  Başlangıç boylamı üzerinde iki merkez arasında 20 paralel bulunmaktadır.1/6000000 ölçekli bir haritada bu iki merkez arasında kaç cm gösterilir

  • 20 x 111 = 2220 km (gerçek uzunluk)
   Hu = Gu / öp
   Hu = 2220 / 60 (Ölçek paydasindan 5 sıfır sildik)
   Hu = 37 cm

   • melek

    çok teşekkür ederim hocam

 • ferhat oğuz

  aşağıdakilerden hangisi doğada her zaman olup biten doğal olaylar arasında gösterilemez? a-)Denizlerdeki suyun buharlaşmasaı b-)çöllerde rüzgarın aşındırma yapması c-)güneşin doğuda doğup batıdan batması d-)meltem rüzgarlarının gün içinde yön değiştirmesi e-)şiddetli yağışlara bağlı olarak akarsuların yatakların dışına çıkması hocam lütfen

  • Soruda doğal olmayan yani insan etkisinin bulunabileceği seçenek aranmalı. İlk bakışta hepsi her zaman gerçekleşen doğal olaylar gibi görünse de E seçeneğine insan müdahalesi durumunda da sular yatak dışına çıkar. İnsanlar akarsu yataklarını değiştirmesi veya doldurmasi gibi durumlarda da taskinlar gerçekleşir. Diğerleri zaten doğaldır ve insan müdahalesi söz konusu olamaz.

 • Arzu Şensoy

  Hocam bana 10 tane H.U (harita uzunluğu), G.U (gerçek uzaklığı) ölçek çözümü lazım . Yardımcı olurmusunuz?

  • Bu konu içinde ve yorumlarda + konunun sonunda verilen linkte ve yorumlarında bol miktarda soru ve çözüm mevcuttur. İyi çalışmalar

 • yusuf

  hocam merhaba bn alan formülleri naldım yarıdmcı olurmsunuz bundan szölü olacgımda formüllerden

 • Bildirim mailleri bu aralar spama düştüğü için geç kalıyorum ama ben yinede cevaplayayım.

  X = büyük ölçekli bir harita iken ( 1 / 100 örnek)
  Y = küçük ölçekli bir haritadır. ( 1 /200 )

  Örneğin haritaların ölçekleri yukarıdaki gibi olduğunu düşünün. 100 defa küçültülen bir alanda 4 cm karelik bir alan 200 defa küçültülen alanda 1 cm kare kadar görünür.

  Her iki haritada da 1 cm kare gösterilen harita alanı gerçekte farklıdır. Küçük ölçekli haritada gerçekte daha geniş alanı gösterir.

 • Ölçek = 8 / 200(km)
  Ölçek = 1 / 25 (km)
  Ölçek = 1 / 2 500 000 olur.

  Küçük ölçekli haritalara örnektir. ( Türünü görmeden bilemem )

  75 mil mi demek istediniz? Öyleyse zaten bu değer gerçek uzunluktur km olarak karşılığı ise yaklaşık 120 km’dir. İyi günler.

  • İlker Kaya

   hocam teşekkür ederim, yalnız 75 ml olacak, mil değil. soru bu şekildeydi valla.

   • Belki kisaltmasidir ama ilk defa görüyorum. iyi çalışmalar

 • nes

  merhaba hocam,kesir ölçeği çizik ölçeğe veya çizik ölçeği kesir ölçeğe nasıl çeviririz?

 • Hu = Gu / öp
  Hu = 20 / 500 000
  (20 km 5 sıfır eklenerek cm’ye ceviririz)
  Hu = 2 000 000 / 500 000
  Hu = 4 cm

 • Can

  Merhaba hocam.Bir haritada A-B şehirleri arası 16cmkare olarak gösterilmiştir.Bu iki şehir arası gerçekte 4kmkare olduğuna göre harita ölçeği kaçtır? Hocam lütfen açıklayabilir misiniz?

  • Kare nerden geldi anlamadım. Uzakliklatda kare olmaz. Ben o şekilde kabul ederek çözeyim.

   Ölçek = Hu / Gu

   Ölçek = 16 /4(beş sıfır ekle cm ye cevir)
   Ölçek = 16/400 000
   Ölçek = 1/25 000

 • selin

  1/250000 ölçekli bir haritada 4cm olarak gösterilen iki liman arası gerçekte kaç kmdir?
  ACİL SORUNUN CEVABI NEDİR

 • samet

  1/400.000 ölçekli haritada 20cm olan uzaklık 1/200.000 ölçekte kaç cm olur ?

  • Formüle gerek kalmadan söyle yaparız; ölçek paydası 2 kat küçülürse ayrıntı veya harita uzunluğu 2 kat büyür. Yani 20 cm, 40 cm olur.

 • Ay

  18*36 cm boyutlarındaki bir kağıda 180*360 km boyutlarındaki alanı kağıdın tümünü kaplayacak şekilde çizebilmek için aşağıdaki ölçeklerden hangisini kullanmalıyız? A)1/360 000 B/1/1 000 000 C)1/1 800 000 D)1/3 600 000 E)1/18 000 000. Hocam lütfen açıklayabilir misiniz.

  • Aslında çok basit yapmanız gereken ölçek formülüne değerleri yerleştirmek.

   Kağıdımız harita uzunluğu, km değeri ise gerçek uzunluk olur.

   Ölçek = Hu / Gu
   Ölçek = 18 / 180 (km)
   Ölçek = 1 / 18 (km)
   Ölçek = 1 / 1 800 000 (5 sıfır ekleyerek cm yaparız)

   36 / 360 yapsanız da aynı sonuca ulasirsiniz.

   Cevap: C olur.

   • Bahadır

    Hatırlamak amacı harita alanı, eğim gibi konulara bakarken bu konu dikkatimi çekti de hocam verdiğiniz cevapta bir hata yok mu? 18/180 (km) sadeleşince Ölçek=1/1 000.000 cm olmaz mı? Yani B şıkkı… Yoksa ben mi bir şey kaçırıyorum…

    • Doğru söylüyorsunuz soruları gecenin bir Vakti çözün ce böyle olmuş. Düzeltme için teşekkürler

 • Ayaz

  Hocam merhaba 🙂
  Aslında hesaplamaların hepsini öğrendim diyebilirim ama eğim de hala takiliyorum, hatta fotoğraf koyacağım, nasil yapacağım o kadar uğraştım

  • Yoğunluktan ancak şimdi cevaplayabiliyorum.

   Eğim formülünde yerine koyarsak,

   İzohipslere bakarsak 150 metreden başlamış, ondan sonra gelen 200 m yani izohipsler 50şer 50şer metre artıyor. Bu durumda K – L arası yükselti frkı 4 x 50 = 200 metre olur.

   Eğim = h x 100 / L

   20 = 200 x 100 / L (L = yatay mesafe aradığımız)

   20 x L = 20 000

   L = 20 000 / 20

   L = 1000 metre (3 sıfır silersek km olur)

   Cevap: 1 km C seçeneği

 • feyza

  cevap b mi

 • Yurdusar

  Merhaba hocam bu resimdeki cevabın işlemi nasıl yapılıyor? mantığı tam anlayamadım ayrıntılı açıklama yaparsanız çok sevinirim.

  • Mantık şudur, iki ada arası uzunluk gerçekte 200 km imiş. Bunu harita üzerinde gösterebilmemiz için küçültmemiz gerek. Kağıdın büyüklüğüne göre istersem 1 cm ile, istersem, 2, istersem 5 cm ile gösterebilirim. Bu cm ile kagıt üzerinde gösterdiğimiz uzunluk Harita Uzunluğudur (HU). İki ada arasında ölçülen 200 km ise Gerçek Uzunluktur (GU).

   Eğer biz HU ile GU bir birine oranlarsak buda ölçektir.

   Örnekte HU = 4 cm, GU = 200 km’dir.

   4cm/200km oranlamayı farklı birimlerden yapamıyoruz. Birimimiz cm olur ama bunu ölçekte yazmayız. Herkes ölçeğin birimi olmaz der ama aslında cm dir. yani 200 km => cm’ye çevirmeliyiz. Bunun için yapmamız gereken sadece 5 sıfır daha eklemektir.

   Ölçek = 4 / 20000000 sadeleştirince
   Ölçek = 1 / 500 000 olur. Bu ölçektir. Ve bize şöyle der.
   Harita üzerinde 1 cm gelen uzunluk (HU), gerçekte 500 000 cm’ye (5 km) eşittir der.
   Aslında bu kadar basit.

   • Yurdusar

    Hocam siz açıklayınca daha çok net bir şekilde anlayabildim. İşte keşke kitaplarda sizi anlattığınız gibi detaylı konu bilgileri olsa çok rahat edeceğiz ama yok kısa ve öz ile idare ediyoruz…

 • ceren

  hocam çok teşekkür ederim

 • fatma yılgın

  bir izohips haritasındsa 1000 metre yükseklik farkı bulunan x ve y noktaları arasındaki eğim yüzde 20 dir.

  X ve Y noktaları arasındaki harita uzunluğu 5 cm ise, haritanın ölçeği nedir?

  çok acil -_-

  • 20 = 1000 × 100 / Yatay Mesafe
   YM = 100000 / 20
   YM = 5000 metre. (5 km)

   Ölçek = Hu / Gu
   Ölçek = 5 / 5 (km’de 5 sıfır ekleriz)
   Ölçek = 5 / 500 000
   Ölçek = 1 / 100 000 olur.

 • ilayda

  Gerçekte 200 kilometre kare olan bir göl 1.500.000 ölçekli bir haritada kaç santimetre kare ile gösterilir?

  Acil cevap

  • Ha = GA / öp2
   Ha = 200 / 15 (2)
   Ha = 200 / 225
   Ha = 0.88 cm kare oluyor.

   Gerçek alanın 200 km2 olduğundan emin misiniz?

   • ilayda

    evet hocam

 • Mustafa

  400 km² lik bir alanın 100 cm² ile gösterildiği haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?
  A) 1/400000
  B) 1/200000
  C) 1/1600000
  D) 1/3500000
  E) 1/5600000
  Cevap 1/200000 yani B şıkkı fakat ben 1/1600000 olarak buluyorum. Şimdiden teşekkürler.

   • Mustafa

    Hocam iyi güzelde orada kök içerisinde 100 bölü 400 sayısını nasıl 10 bölü 20 olarak kök dışına çıkarttınız, bunu tam olarak açıklayabilmeniz mümkün mü?

    • 100 kök dışına ne olarak çıkar sizce?
     400? Bu noktada ben sadece Coğrafya ya yardım ediyorum matematik eksiğinizi başkasına sorabilirsiniz.

     • Mustafa

      Yanıtınız için teşekkürler biraz dalgınlık, tuhaf bir soru oldu 🙂

    • sudenur

     Çünkü 400, 10 kök 4’tür. Kök içindeki 4 dışarıya 2 olarak çıkar, 10×2=20. Payda 20 olur, üst taraf kök içindeki 100 dışarıya 10 olarak çıkar pay 10 olur

 • Aslı

  1/900.000 ölçekli bir haritada 6cmkare gosterilen ABCD alanı başka bir haritada 54cmkare ile gösterildiğine göre bu haritanın ölçeği nedir?
  A)1/100.000
  B)1/300.000
  C)1/1.800.000
  D)1/2.700.000
  E)18.100.000
  Cevap B

  • İlk önce birinci haritadan gerçek alan bulunur.

   GA = HA × ÖP2
   GA = 6 × 9 kare (5 sıfır silinecek km ye çevirdik)
   GA = 6 × 81
   GA = 486 km kare olur.

   Artık gerçek alan belli olduğuna göre ve ikinci haritada da harita alanı verildiğine göre ölçek formülünde yerine konur.

   Ölçek = kök içinde Ha / GA
   Ölçek = kök içinde 54 / 486 (km)
   Ölçek = kök içinde 1 / 9
   Ölçek = 1 / 3
   Ölçek = 1 / 300 000 (5 sıfır ekleyerek cm’ye ceviririz.)

 • yunus

  allah razı olsun kadirhocam

 • ozgur

  1/5000 ölçekli haritada 10x20cm2 lik alan gerçekte kaç hektardır. Aynı alan 1/25000 ölçekli haritada kaç cm2 dir?

  • GA = HA × ÖP2
   GA = 200 × 50 kare
   GA = 200 × 2 500
   GA = 500 000 metre kare olur.
   1 hektar = 10.000 metre kare olduğu için

   500 000 ÷ 10 000 = 50 hektar olur.

   1 / 5000 ölçekli bir haritada 10 cm gelen bir uzunluk, 1 / 25 000 ölçekli bir haritada 5 kat küçülür ve 2 cm olur. Çünkü ölçek kaç kat küçülürse harita uzunluğu da o oranda küçülür.

   2 × 4 = 8 cm kare olur.
   Aynı alan 1 / 25 000 ölçekli haritada 8 cm2 olur.

 • Gorkem

  1/2.000.000.000 ölçekli haritada 300 km yol haritada kaç Cm dir

  Acil soru

  • Öyle bir ölçek yok. Varda yok. Olsa da o yolun boyu cm olmaz mm ile ölçersin.

 • Emre

  Gerçekte 800km olan iki merkez arası 1/400.000 ölçekli harita da kaç cm ile gösterilir
  Anlatır mısınız acillll

  • Hu = Gu / öp
   Hu = 800 / 400 000
   Hu = 800 / 4
   Hu = 200 cm

 • Menekşe

  24 km2 lik bir EFGH alanı 1/200.000 ölcekli bir haritada kac cm2 ile gösterilir ?

  • HA = GA / Öp2
   HA = 24 / (2)2
   HA = 24 / 4
   HA = 6 cm2 olur.

 • ibrahim

  ölçekleri farklı iki haritada istanbul boğazının gerçek uzunluğu aynımıdır?

  • Evet aynıdır. Bunu şuna benzetebiliriz. 1,80 boyunda bir arkadaşın değişik mesafeler den resmini çekersek fotoğraflarda aynı büyüklükte görünmez ama gerçekte o arkadaşın boyu bellidir ve değişmez. Harita da yeryüzünün belli yuksekliklerden resminin çekilmesi gibidir. Ne kadar yüksekten çekersek (ölçek) o kadar haritada küçük görünür ama gerçek uzunluğu, alanı, yükselti leri değişmez.

   • ibrahim

    teşekkür ederim.o zaman g.u:h.u x ö.p formülüne göre farklı ölçekli iki haritada, harita uzunlukları orantılı oluyor değil mi?

    • Aynen. Bu işlemlerin formulize edilebilmesi belli bir oran olduğu içindir.

 • layla

  harikasınız mükemmelsiniz efsanesiniz 🙂 çok sağolun performans ödevimde hep bu siteden yararlandım

 • Abd10
 • Kadir hocam, ygs konularından alan hesaplamanın çıkarıldığı söyleniyor bilginiz var mı?

  • Çıkarılıp çıkarılmadığı hakkında bir şey bilmiyorum ama bildiğim alan hesaplarının YGS’de çıkma ihtimalinin çok çok düşük olduğudur. ÖSYM tarihinde yaptığı sınavlarda sorduğu alan hesaplama sorusu toplasanız bir elin parmaklarını geçmez. Son 5-10 yıldır da soru çıkmadı. Şunu da belirtmek lazım ufakta olsa bir ihtimal bu konudan soru gelme ihtimali var. İyi çalışmalar.

 • Emirhan Aydın

  1/2000000 ölçekli bir haritada 4cm ile gösterilen A-B arasındaki uzaklık başka bir haritada 16 cm olarak gösterilmiştir.
  Buna göre, 2. haritanın ölçeği nedir?

  • 2 yolla çözülebilir. 1. Yol mantık 2. Yol hesaplama.

   1. Yönteme göre;
   4 cm başka bir haritada 16 cm oluyorsa ayrıntı 4 kat artar. Ölçekte rakamsal olarak 4 kat azalır. 1/2 000 000 dört kat azalınca 1/500 000 olur.

   2. Yönteme göre;
   GU = HU × Öp
   GU = 4 × 2 000 000 (5 sıfır silerek km yapariz)
   GU = 4 × 20
   GU = 80 km ( 1. haritada)

   2. Haritanın ölçeğine gelince formulden
   Ölçek = HU / GU
   Ölçek = 16 / 80 (km)
   Ölçek = 1 / 5 (km)
   Ölçek = 1 / 500 000 (cm) olur.

 • nadir

  İyi günler hocam. Bu sorunun cevabı nedir acaba?

 • nadir
  • Göl alanındaki değişime bakarak şunu söyleyebiliriz; II. harita I. haritaya göre 2 kat daha büyük (sayısal olarak küçük) ölçeklidir. Bunu göl alanındaki değişimden anladık. Haritada ayrıntı arttıkça ölçek büyür. Uzunluklar (harita uzunluğu) tam olarak I. haritada II. haritaya göre 2 kat fazladır. Örneğin I. haritada; göl alanı 4 x 4 = 16 cm2 iken II. haritada göl alanı 2 x 2 = 4 cm2’dir. Bu durumda I. haritanın ölçeği II. haritanın ölçeğine göre 2 kat büyüktür. (Dikkat: Ölçek sayısal olarak azaldıkça büyür)

   II. haritanın ölçeği:
   Ölçek = HU / GU
   Ölçek = 1 / 2
   Ölçek = 1 / 200 000 olur. (2km + 5 sıfır eklenerek cm oldu)

   Bu durumda I. haritanın ölçeği 1 / 100 000 olur.

 • Duygu Nebil
  • İlk önce ölçeği bulmak gerekir.
   6cm / 180 km
   Ölçek = 6 / 180 (sadeleştir)
   Ölçek = 1 / 30 (cm/km)
   Ölçek = 1 / 3 000 000 (cm/cm)

   GA = HA x Öp2
   GA = 5 x (3 000 000 cm)2
   GA = 5 x (30km)2
   GA = 5 x 900
   Gerçek Alan = 4 500 km2 olur. Cevap B seçeneğidir.

 • Duygu Nebil
  • Eğim formülü üzerinde;
   Eğim = h x 100 / L

   5 = 1000 x 100 / L

   5L = 100 000

   L = 20.000 (metre) iki merkez arası 20 000 metre veya 20 km olur.

   Bu iki merkez arası harüta üzerinde;

   HU = GU / Öp

   HU = 20 000 (m) / 250 000 (cm)
   HU = 2 000 000 (cm) / 250 000 (cm)
   HU = 8 cm olarak bulunur.

   • Duygu Nebil

    Cookk sagolunn