Hava Durumu ve İklim Arasındaki Farklar

4
18
views

hava-durumu-iklim-farki

Hava Durumu ile İklim arasındaki Farklar Nelerdir?

Hava durumu teriminden kastedilen; atmosferde meydana gelen meteorolojik olaylardır. Atmosferde hava olaylarının kısa bir süre içindeki durumunu tanımlamak için; soğuk, sıcak, yağmurlu hava şeklinde tanımlar kullanılabilir. Bütün bunlar havanın o anki halini belirler. Hava durumu belirli bir yerde, belirli ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. Bir yerdeki hava durumu tanımlanırken en üstün ve etkin olan iklim faktörü öne çıkar. Örneğin, soğuk hava denildiğinde bu terim bulutluluk, rüzgâr gibi diğer iklim elemanlarını da kapsayabilir. Ancak o andaki üstün olan faktör düşük sıcaklıktır.

İklim ile hava durumu birbirinden farklı şeylerdir. Burada en önemli fark zaman ve bahsedilen bölge olmaktadır. Hava durumu için çok kısa zaman ve mikro klima alanlardan bahsedilirken iklim için oldukça geniş bir bölgeden (makro klima bölgelerden) bahsedilebilir. Buna göre iklim oldukça geniş bir bölge içinde ve uzun yıllar değişmeyen ortalama hava koşullarıdır. Uzun yıllar değişmeyen ortalama koşullarla birlikte ekstrem (uç) değerler de iklim karakteristiğinin belirlenmesinde önemlidir. İklim bu ekstrem değerler arasında salınım yapmaktadır. İklim değişikliği, ortalama koşulların değişimiyle birlikte daha önemlisi ekstrem değerlerin yenilenme ve yenilenme frekansının (sıklığının) artışı ve sürekliliği ile anlaşılır. Burada uzun yıllardan kasıt 300 – 500 yıl gibi uzun iklim döngüleridir. Bir yerin iklim koşullarının belirlenebilmesi için en az 30 yıllık gözlem değerlerine gereksinim vardır. Ancak bu otuz yıl kısa dönemli birincil değerlendirmeler içindir. İklim döngüleri göz önüne alındığı zaman 30 yıllık dönemin çok kısa bir süre olduğu gözden kaçırılmamalıdır. Daha fazlası için tıkla > (Kaynak: DMİ Yayınları, Yayın No: 2005/01)

İklim: Geniş bölgelerde ve çok uzun zaman için aynı kalan ortalama hava şartlarıdır. Çok uzun zaman dilimleri içerisinde meydana gelen ve o çevre ile sürekli bir karşılıklı etkileşimde bulunan bir ifadeden bahsedilir. Bir bölgenin hava olayları bakımından karakterini ifade eder. Ancak bu genel karakterleri belirtirken önemli günlük hava tiplerini de göz ardı etmemek gerekir. Günlük ya da kısa süreli yaşanan meteorolojik şartların zamanla iklim üzerinde etkileri ortaya çıkar.

İklim bilimi (Klimatoloji), iklimi meydana getiren elemanların analizini yapar. Farklı iklimlerin oluşum nedenlerini ve iklimde meydana gelen değişimleri inceleyerek iklimin etkisini açıklamaya ve keşfetmeye çalışır. Toplum da bu şekilde kendi aktivitelerini planlayabilir, binalarını ve iç mekanlarını dizayn edebilir ve ekstrem olayların etkilerine hazırlıklı bekler. İklim gıdanın varlığı, su kalitesi, barınma ve yaşama ortamı açısından hayati önem taşır. İklim aynı zamanda ekstrem hava olayları ile kendini gösteren potansiyel tehlikeler içerir. İklim bilgisi bu olayların etkisini azaltmak için de gereklidir. Eğer bugünün iklim durumunu ve bunun yakın geçmişle olan farkını ortaya koyabilirsek, gelecek için planlar yapmaya başlayabiliriz (Obasi, G.O.P., 2001).

İklimin temel elemanları sıcaklık, yağış, nispi nem, güneşlenme süresi ve şiddeti, basınç, rüzgar hızı ve yönü, buharlaşma gibi parametrelerdir. Bunlar gözlenebilen ve ölçülebilen parametrelerdir. İklimlerin oluşmasında bu parametreler üzerine doğrudan veya dolaylı olarak etkili olan; fakat ölçülemeyen bazı etkileşimler de söz konusudur.

Hava durumu: Belirli bir yerde ve kısa bir süre içinde etkin olan atmosfer koşullarıdır. Ele aldığımız yeryüzü parçasının o zaman dilimi içerisinde maruz kaldığı atmosfer şartları altında ortaya çıkan meteorolojik durumu ifade eder. Etkili olan meteorolojik şartlar zamana göre oldukça farklılaşabilir.

Meteoroloji: Meteoroloji, atmosferde meydana gelen hava olaylarının oluşumunu, gelişimini ve değişimini nedenleri ile inceleyen ve bu hava olaylarının canlılar ve dünya açısından doğuracağı sonuçları araştıran bir bilim dalıdır.

Meteorolojik olaylar, insanoğlunun yaşamını ilk çağlardan itibaren etkilemiş, insanlar günümüze kadar dünya atmosferinde olup biten olayların nedenlerini zamanın koşullarına göre inceleyip araştırmışlardır. Bu amaçla da çeşitli gözlem ve incelemeler yaparak hava olaylarını önceden tahmin edebilme yollarını bulmaya çalışmışlar, bunların olumlu etkilerinden faydalanma, olumsuz etkilerinden de kurtulma ve korunma yollarını aramışlardır.

Meteoroloji, insanlık tarihi kadar eski bir bilim olmasına karşın, gerçek kimliğine 19. yüzyıl sonlarına doğru kavuşmuştur. İlk meteorolojik haritalar 1869 yılında Prof. C. Abbe ve Buchan tarafından yapılmıştır. 1882 yılında Loomis, ilk dünya yağış dağılım haritasını, 1887 yılında Hann ise, ilk meteoroloji atlasını hazırlamışlardır.

Günümüzde meteorolojik hizmetler tamamen bilimsel yöntemlerle ve uluslararası işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Bugün dünyada, 24 saat sürekli çalışan on bin civarında kara istasyonu, açık denizlerde görev yapan altı binden fazla gözlem gemisi ve yüksek hava sondajları yapan binden fazla meteoroloji istasyonu vardır.

Yukarıdaki ifadelerden yola çıkarak, iklim ile hava durumu arasındaki temel farklar aşağıdaki tabloda verilmiştir:

İklim Hava Durumu
– Geniş bir sahada, uzun yıllar devam eden, atmosfer olaylarının ortalamasına denir.
– Klimatoloji bilimi inceler.
– Uzun süreli atmosfer olaylarının ortalamasını inceler.
– Değişkenlik azdır. (Binlerce yıl)
– Belirtirken; kurak, yağışlı, soğuk, sıcak gibi ifadeler kullanılır.
– Dar bir sahada, kısa süre içerisinde görülen atmosfer olaylarına denir.
– Meteoroloji bilimi inceler.
– Günlük değişken atmosfer olaylarını inceler.
– Değişkenlik fazladır. (Anlık, saatlik)
– Belirtilirken; güneşli, rüzgarlı, yağmurlu, karlı, sisli gibi ifadeler kullanılır.

4 YORUMLAR

  1. Ya ben sizin yazılarınızı hep bi beğenmişimdir bu da çok güzel olmuş zaten ama benim aradığım şey iklim elemanları izoterm nemlilik felan okul hocası anlattı ama hiç birşey anlamadım sizin dedikleriniz tam seviyeme uygun acaba atmosfer ve iklim konusunu biraz daha kapsamalı olarak yazar mısınız hocam. Teşekkürler

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here