Hayali Rehberlerimiz; Paralel ve Meridyenler

30
1289
views

Hayali Rehberlerimiz; Paralel ve Meridyenler

Paraleller (Enlem)

Ekvatora eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren, Dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgiye Ekvator, Ekvatora paralel olarak çizildiği düşünülen dairelere ise paralel denir.

paralel-enlem

Paralellerin Özellikleri Nelerdir?

1. Başlangıç paraleli Ekvator’dur ve en büyük paralel dairesidir. (Tam uzunluğu 40.076 km’dir)

2. Paraleller doğu – batı yönünde uzanırlar.

3. Ekvator’dan kutuplara doğru gidildikçe paralellerin boyları kısalır. Kutuplarda nokta halini alır.

meridenler02

4. Ekvator çizgisinin kuzeyine Kuzey Yarım Küre (KYK) buradaki paralellere Kuzey Paralelleri denir.

5. Ekvator çizgisinin güneyine Güney Yarım Küre (GYK) buradaki paralellere Güney Paralelleri denir.

6. Birer derecelik açılarla çizilirler.

7. 90 tane KYK’de, 90 tane GYK’de toplam Dünya’da 180 adet paralel dairesi bulunur.

8. Bir boylam üzerinde ardışık iki paralel arasındaki mesafe sabit 111 km’dir.   (Bazen öğrenciler ardışık kelimesini anlamadığı için burda açıklama ihtiyacı duyuyorum. 3k enlemi ile 4k enlemi ardışıktır veya 3k enlemi ile 2k enlemi ardışıktır. Ancak 3k ile 5 k ardışık değildir)

9. Bazı paralellerin özel isimleri vardır. Bu meridyenler aşağıdaki şekil üzerinde gösterilmiştir.

ozel-paraleller

 

Enlem:

Enlem ile paralel çoğu zaman birbirinin yerine kullanılsa da aradaki fark şudur. Enlem, paralel çizgilerinin açı cinsinden değeridir. Bu açı, Dünya üzerindeki bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığının açısıdır. Bu açı değeri derece (0), dakika ( ‘ ) ve saniye ( ” ) olarak ifade edilir. 523′ 47” gibi. 1 derece = 60 dakika, 1 dakikada = 60 saniyedir.

Aynı Enlem Üzerindeki Merkezlerin Ortak Özellikleri;

 • Ekvator’a ve kutuplara eşit uzaklıktadırlar.
 • Güneş ışınlarını aynı açıyla alırlar.
 • Gece-gündüz süreleri birbirine eşittir.
 • Dünyanın çizgisel dönüş hızı aynıdır.
 • Aynı iklim kuşağındadırlar. Fakat aynı iklim özelliği görülmeyebilir (özel konumdan dolayı).

Enlem Yeryüzünde; (Enlem etkisi sıcaklık konusunda detaylı olarak anlatılacaktır)

 • Güneş ışınlarının düşme açısı Ekvatordan kutuplara doğru daralır.
 • Işınların atmosferde tutulma miktarı Ekvatordan kutuplara doğru artar.
 • Güneşin ufuk düzlemi üzerindeki yüksekliği kutuplara doğru düşer. (Güneş daha alçaktaymış gibi görünür)
 • Cisimlerin gölge boyu, Ekvatordan kutuplara doğru uzar.
 • Gece – gündüz süreleri Ekvatordan kutuplara doğru uzar. Kutuplarda 6 ay olur.
 • Gece ile gündüz arasındaki süre farkı Ekvatordan kutuplara doğru artar. Ekvator’da gece – gündüz arasındaki fark yıl boyunca sıfır (24 saat gece – 24 saat gündüz) iken, kutuplara doğru gece ile gündüz arasındaki fark 6 ayı bulur.
 • Ekvatordan kutuplara doğru sıcaklık azalır.
 • Kalıcı kar alt sınırı Ekvatordan kutuplara doğru düşer.
 • Orman üst sınırı Ekvatordan kutuplara doğru düşer.
 • Tarım üst sınırı Ekvatordan kutuplara doğru düşer.
 • Yerleşme üst sınırı Ekvatordan kutuplara doğru düşer.
 • Deniz sularının tuzluluğu Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
 • Bitki örtüsünün tür ve çeşitliliği Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
 • Hayvan tür ve çeşitliliği Ekvatordan kutuplara doğru azalır.
 • Toprak türlerini etkiler. (İklim değişimine bağlı olarak)
 • Tarım ürünlerini etkiler,
 • Akarsu rejimlerini etkiler,
 • İnsanların yerleşme biçimlerini ve yaşam tarzlarını etkiler enlem.

Meridyenler (Boylam)

Bir kutuptan, diğer kutba doğru uzanan ve diğer bütün paralelleri 90 derecelik dik açılarla kesen hayali çizgilerdir.

Meridyenler

Meridyenlerin Özellikleri Nelerdir?

1. Başlangıç meridyeni İngiltere’nin Greenwich gözlem evinden geçen meridyendir. Derecesi 0 (sıfır)

 • Not: Başlangıç meridyeni 1875 yılında ABD’nin Washington kentinde düzenlenen Uluslararası Meridyen Konferansında oy birliği ile kabul edilmiştir. Başlangıç meridyeninin İngiltere üzerinden geçmesinin sebebi o dönemde denizlerdeki gemilerin yarısına yakınının başlangıç meridyeni olarak Greenwich’i kullanıyor olmasıdır.

2. Meridyenler kuzey – güney yönünde uzanırlar.

3. 180 tane doğu, 180 tane batıda toplam 360 tanedirler.

4. Meridyenlerin dereceleri başlangıç meridyeninden doğuya ve batıya gidildikçe büyür. (0 ve 180 derece enlemleri ortaktır.)

5. Boyları birbirlerine eşittir. Kutuplarda birleşirler.

6. Ardışık iki meridyen arasındaki zaman farkı sabit 4 dakikadır.

7. Ardışık iki meridyen arası mesafe sadece ekvatorda 111 km olup, kutuplara doğru gidildikçe bu mesafe azalır. Örneğin;

 • Ekvatorda, 111 km,
 • Dönenceler civarında 100 km,
 • Türkiye’de 85 km,
 • Kutup dairelerinde 47 km,
 • Kutup noktalarında ise 0 (sıfır) km’dir.

8. Aynı paralel üzerinde boylamlar arası mesafe değişmez. Örneğin aşağıdaki çizimde 60 enlemi üzerinde boylamlar arası 55 km iken, 45 derece enleminde her boylam arası 78 km’dir. Boylam aralığının mesafesi biliniyorsa bunu 360 ile çarparak paralelin toplam uzunluğuna da ulaşabiliriz. örneğin 60 paralelinin toplam uzunluğu 360 x 55 km kadardır gibi.

boylamlar-arasi-mesafe

9. Her meridyenin tam karşısındaki meridyene anti meridyen denir. Meridyen ile anti meridyenin açı değeri toplamı 180 derece olup Doğu boylamlarının anti meridyeni Batı, Batı meridyenlerinin anti meridyeni Doğu boylamı olur. Örneğin;

 • Ekvator’un (0) ——– Anti meridyeni (180) (0 + 180 = 180)
 • 30 Doğu boylamı —– Anti meridyeni (150 Batı) (30 + 150 = 180)
 • 45 Batı Boylamı —— Anti meridyeni (135 Doğu) ( 45 + 135 = 180)
 • 90 Batı Boylamı —— Anti meridyeni ( 90 Doğu ) ( 90 + 90 = 180 gibi)

10. Aynı meridyen üzerinde bulunan  bütün noktaların;

 • Yerel saatleri,
 • Öğle vakitleri,
 • Başlangıç boylamına olan açısal uzaklıkları, (gerçek uzaklıkları değil !!! ) aynıdır.