İzohipslerin (Eşyükselti Eğrisi) Özellikleri

16
1961
views

İzohipslerin (Eşyükselti Eğrisi) Özellikleri ?

İzohips (Eşyükselti Eğrisi): Aynı yükseltideki noktaları birleştiren çizgilere izohips denir. ilk olarak izohipsin ne olduğunu anlamak çok önemlidir. İzohipsin ne olduğunu anlamadan özelliklerini anlamaya çalışmak boş bir çaba olur. Aşağıdaki görselleri inceleyerek izohipsin ne olduğunu anlamaya çalışın.

adszbop

izo2

04-isofield-00_900

izoh

İzohipslerin Özellikleri Nelerdir?

1. İzohipsler yer şekillerinin biçimini ve yükseltisini gösterir.

2. İzohipsler birbirini kesmezler. İstisnası dik yamaçlarda izohipsler taranarak oradın dik olduğu gösterilir.

3. Bir izohips eğrisi üzerindeki noktaların yükseltileri aynıdır.

4. İzohipsler arasındaki eş yükselti aralıkları aynıdır. Buna izohips aralık değeri (eküidistans) denir. Örneğin; 10 metre izohipsinden sonra 20 metre izohipsi geliyorsa sonraki 30 m olmak zorundadır. Ardışık iki izohips çizgisi arasındaki izohips aralık değeri ne ise tüm harita da o dur..

5. İzohipslerin sayısı, haritanın ölçeğine ve yükseltiye göre değişir. Büyük ölçekli haritalarda (ayrıntılı) izohips aralıkları daha küçüktür. Küçük ölçekli haritalarda yer şekilleri küçük olduğu için az sayıda izohips gösterilebilir, bu durumda aralık değerleri büyük olur. Yükseltiye göre değişime gelince; her yüz metrede bir izohipsin çizildiğini düşünürsek, 1200 m yüksekliğinde bir dağ için 12, 4800 m yüksekliğinde bir dağ için ise 48 eş yükselti eğrisi çizilir.

6. İzohips yöntemiyle çizilmiş bir haritada sıfır (0) metre eğrisi deniz seviyesini gösterir. Buna göre, deniz kıyı çizgisi sıfır (0) metre eğrisine karşılık gelir.

kiyi-cizgisi

7. İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğim fazla, seyrekleştiği yerlerde ise eğim azdır. Aşağıdaki şekilde 1 numaralı yamaçta eğim en fazla 5 (V) numaralı yamaçta ise eğim en azdır.

egim

İzohipslerin sıklaştığı yerlerde eğimin artmasına bağlı olarak:
– Akarsuyun akış hızı fazladır.
– Akarsuyun aşındırma gücü fazladır.
– Akarsuyun enerji potansiyeli fazladır.
– Akarsuyun içinde taşıdığı materyal boyutu büyüktür.
– Kıyıda delta oluşumu zordur.
– İzohipsler deniz kenarında sıklaşıyorsa; kıta sahanlığı (şelf) dardır, falezlere rastlanır.

8. İzohipsler daraldıkça yükselti artar. İçteki eğri yüksek, dıştaki eğri alçaktır. Bu kural sadece çevreden merkeze oklarla gösterilen kapalı çukurlarda (çanak) geçerli değildir.

 

yukseltiye-gore-daralma

9.Birbirini kuşatmayan komşu izohipslerin yükseltisi eşittir.

komsu-izohipsler

10. En uzun izohips kıyı çizgisinden geçer. Yükselti arttıkça izohipslerin çevre uzunlukları azalır.

11. İzohipsler dağ doruklarını nokta ya da Δ şeklinde gösterir.