Yerel, Ortak ve Ulusal Saat Hesaplamaları

zaman-yerel-saat-hesaplamalari

Yerel, Ortak ve Ulusal Saat Hesaplamaları

A. YEREL SAAT

 • Bir noktada Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saate yerel saat denir.
 • Dünya üzerindeki herhangi bir yere güneş ışınlarının gün içerisinde en büyük açıyla geldiği an (gölge boylarının en kısa olduğu an) o yerin öğle vaktidir ve saat 12.00 dır.
 • İki meridyen arasında (1° lik boylamda) 4 dakika yerel saat farkı vardır.

  Buna göre, iki nokta arasında 15° boylam olduğunda, 1 saat fark olduğu anlaşılır

  (15°.4’ = 60’ = 1 saat).

 • Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre içinde dünya üzerinde ki 360 meridyen Güneş’in karşısından geçer. Böylece Güneş’in karşısından her 4 dakikada 1 meridyen geçmiş olur. Yani meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. 1 gün = 24 saat = 1440 dakika, 1440 dakika içinde Güneş’in karşısından 360 meridyen geçtiğine göre her 4 dakikada 1 meridyen Güneş’in karşısından geçer.
 • Aynı meridyen üzerindeki yerler güneşin karşısından aynı anda geçtiğinden yerel saatleri aynıdır.
 • Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için; Doğuda yerel saat ileri, batıda geridir. Bu nedenle güneşin gökyüzündeki konumu doğudaki ve batıdaki merkezlerde farklıdır.
 • Verilen iki nokta arasındaki zaman farkını bulmak için:

01-yerel-saatler-formul-kadirhocacom

yukarıdaki durumu her zaman hatırlamalıyız. Bu aslında olayın özü, verilen iki nokta aynı yarım kürede ise çıkarma işlemi, farklı yarım kürede (tarafta) ise toplama işlemi yapılır ve 4 ile çarpılır. Resimden örnek vermek gerekirse;

A ve B noktaları arasındaki zaman farkı: (5-2) x 4 = 12 dakikadır.
B ve C noktaları arasındaki zaman farkı: (2+2) x 4 = 16 dakikadır.

Zaman farkı bulunduktan sonra, istenen nokta doğuda ise eklenir (+), batıda ise çıkartılır (-):

02-yerel-saatler-kadirhocacom

03-ornek-01-kadirhocacomSORU: 5o batı boylamı üzerinde yerel saat 11:40 iken 7o doğu boylamında yerel saat kaçtır?

Çözüm: farklı taraflarda olduğu için ilk önce dereceler toplanarak aradaki zaman farkı bulunur ve 4 ile çarpılır,

(5+7) x 4 = 48 dakika zaman farkı vardır. 70 doğu boylamının yerel saati istendiği için fark verilen saate eklenir. Çünkü doğuda saatler daima ileridir.

11:40 + 00:48 = 12:28 olarak bulunur. (toplam sonucu aslında 11:88 çıkar, dakika 88 olamayacağı için 60 dakikası alınarak saate eklenir böylece 12:28’e dönüşür.)

 • Bazende saatler verilip boylam derecesi istenebilir.

04-ornek-02-kadirhocacomSORU: 6o doğu boylamın yerel saati 12:24 ise, yerel saati 11:44 olan merkez hangi boylam üzerinde yer alır?

Çözüm: zaman farkını bularak başlarız. 12:24 – 11:44 = 40 dakikadır. (çıkarma işleminde kolaylık sağlaması açısından şöyle bir yöntemde kullanabilirsiniz; 12:24 => 11:84 olarak ta yazılabilir. 11:84 – 11:44 = 40 dk’dır)

Zaman farkı bulunduktan sonra (40 dk) bu zaman farkının kaç boylam farkı oluşturduğunu bulmak için 4’e böleriz. 40 / 4 = 10 boylam farkı oluşur. istenen merkezin yerel saati geri olduğu için aradığımız merkez 10 derece daha batıdadır. 6 doğu boylamından 10 derece batıya gidersek 4 derece batı boylamı olduğunu görürüz. (batıya doğru 6 derece gidersek 0 (sıfır) derece başlangıç meridyenine ulaşırız, gitmemiz gereken 4 boylam daha var. 0’dan (sıfır) 4 derece daha batıya gidersen 4o batı boylamına ulaşmış oluruz.)

 • Doğar – Batar Soruları

05-yerel-saatler-02-kadirhocacom

Doğar – batar sorularının, yerel saat sorularından farkı;

Yerel saat sorularında doğuda yerel saatler ileri olduğu için toplanırken,
Güneş doğuda erken doğup, erken batacağı için çıkartılır.

Yerel saat sorularında batıda yerel saatler geri olduğu için çıkarılırken,
Güneş batıda geç doğup, geç batacağı için toplanır.

Diğer işlemlerde hiç bir değişiklik yoktur.

06-ornek-03-kadirhocacomSORU: 21 mart günü güneş 26 doğu boylamında saat 08:20’de doğarsa, 45 doğu boylamında kaçta batar?

Çözüm: 21 mart gününün özelliği gece – gündüz süresinin eşit olmasıdır. (gece 12 saat, gündüz 12 saat)

45 – 26 = 19 boylam farkı
19 x 4 = 76 dakika (1 saat 16 dakika)

45 doğu boylamında güneş 76 dakika (1 saat 16 dakika) önce doğacağından verilen saatten çıkarılır.

08:20 – 1:16 = 07:04 buluruz bu saat 45 doğu boylamın da güneşin doğma saatidir. Bizden batma saati istendiği için 12 saat ekleriz. ( 21 martta dünyada gece gündüz süresi eşittir. 12/12)

07:04 + 12:00 = 19:04 olarak cevabı buluruz.

07-ornek-04-kadirhocacomSORU: 40 derece doğu boylamı üzerindeki Ankara’da güneş 07:12 de doğuyorsa, güneş Greenwich üzerinde kaçta doğar?

Çözüm: Güneş Greenwich üzerinde Ankara’dan daha sonra doğacaktır çünkü merkez batıdadır. Kaç dakika sonra doğacağına gelince yapılacak işlem;

40 + 0 = 40
40 x 4 = 160 dakika (2 saat 40 dk)
07:12 + 02:40 = 09:52‘de güneş Greenwich üzerinde parlamaya başlar.

 

B. ULUSAL SAAT

 • Bir ülkenin sınırları içinde, farklı bölgelerdeki zaman birliğini sağlamak üzere bir yerin yerel saati o ülkenin ortak saat ayarı olarak kullanılır. Buna ulusal (ortak) saat denir. Bir ülkede ulusal saat uygulamasına gidildiğinde ülke sınırları içerisinde yerel saat farkları dikkate alınmaz.
 • Türkiye 26°-45° Doğu meridyenleri arasında bulunduğu için, doğu ucu ile batı ucu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır ve 2. saat dilimi ile 3. saat dilimi içinde yer alır.
 • Ülkemizde gün ışığından daha çok yararlanmak (enerji tasarrufu yapmak) üzere yaz ve kış saati uygulamasına geçilir. Kış (geri) saati uygulamasında 30° Doğu Meridyeni’nin geçtiği İzmit’in yerel saati ortak saat olarak kullanılır. Kış saat uygulaması ekim ayının sonunda başlayıp mart ayının sonuna kadar devam etmektedir.
 • Yaz (ileri) saat uygulamasında 45° Doğu Meridyeni’nin geçtiği Iğdır’ın yerel saati ulusal saat olarak uygulanır. İleri saat uygulamasında saatler 1 saat ileriye alınır. Yaz saati uygulaması mart ayının sonunda başlayıp ekim ayının sonuna kadar devam etmektedir.

08-Ulusal-Saat-Dilimleri-kadirhocacom

SORU: Türkiye’de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur? (1998 / ÖSS Sorusu)

A) Edirne     B) Çanakkale     C) Diyarbakır     D) Trabzon     E) Iğdır

ÇÖZÜM: Türkiye, yaz saati uygulamasına geçtiğinde 45° Doğu meridyeni Iğdır’ın yerel saatini kullanır. Bu nedenle Iğdır’da yerel saat ile ulusal saat aynı olduğu için fark en azdır.

 • (30o Doğu – İzmit) Kış Saati:  Kasım, Aralık, Ocak, Subat, Mart
 • (45o Doğu – Iğdır) Yaz Saati: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim

SORU: Türkiye’de, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaz ve kış saati uygulanmaktadır. Bu uygulama kapsamında yılın yaklaşık beş aylık döneminde 30º Doğu meridyeninin, diğer dönemde ise 45º Doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat olarak kullanılmaktadır.

Buna göre, 45º Doğu meridyeninin yerel saatinin ulusal saat olarak kullanıldığı dönemde, Türkiye’de, aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? (2011 / YGS Sorusu)

A) Gündüz-gece süresinin eşit olduğu gün
B) Güneş ışınlarının dike en yakın açıyla geldiği gün
C) En sıcak ay
D) Öğle vakti en uzun gölge boyu
E) En uzun gündüz

ÇÖZÜM: Yaz saat uygulaması mart sonunda baslar, ekim sonunda sona erer. Ülkemizdeki en uzun gölge boyu ise 21 Aralık’ta ölçülür. Cevap : D

dunya-saat-dilimleri-haritasi

Dünya üzerinde toplam 24 saat dilimi yer almaktadır. Bunlardan Greenwich’in 7o 30′ doğu ve 7o 30′ batı arasında kalanı 0 veya 24. saat dilimi olarak adlandırılır. Burası aynı zamanda GMT (Greenwich Mean Time) olarak adlandırılır. Doğudaki saat dilimi batısındakine göre 1 saat ileridir. Sebebi 1 saat diliminde 15 meridyen bulunması ve her meridyen arasında 4 dakika zaman farkından dolayı 15 x 4 = 60 dakika eder. Haritada görüldüğü gibi doğu – batı yönünde geniş olan Amerika, Rusya, Çin, Avustralya, Kazakistan, Kanada, Brezilya gibi ülkeler birden fazla saat diliminde toprağı bulunduğundan aynı anda birden fazla saat dilimini kullanmak durumundadır.

 • Herhangi bir boylamın hangi saat dilimini kullandığını bulmak;

A) Doğu Boylamlarının Saat Dilimini Bulmak;

Verilen herhangi bir boylam derecesi 15 ile bölünür. kalan 7.5’ten az ise bölüm saat dilimidir. Kalan 7.5’ten fazla ise bölüme 1 eklenerek saat dilimi bulunur. Örnekler;

10-saat-dilimi-bulma-01

11-saat-dilimi-bulma-02

12-saat-dilimi-bulma-03

13-saat-dilimi-bulma-04

B) Batı Boylamlarının Saat Diliminin Bulmak;

Verilen boylam eğer batı boylamlarında ise farklı bir yöntemle saat dilimi bulunur. Yine örneklerle göstermek gerekirse;

 • 34 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 34) / 15
326 / 15 = bölüm 21, kalan 11 (kalan 7.5 fazla bölüme +1 ekliyoruz.)
Saat dilimi 22’dir.

 • 78 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 78) / 15
282 / 15 = bölüm 18, kalan 12 ( kalan 7.5 fazla bölüme +1 ekliyoruz.)
Saat dilimi = 19’dur. (78 batı boylamı 19. saat dilimindedir )

 • 118 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 118) / 15
242 / 15 = bölüm 16, kalan 2 ( kalan 7.5’tan az, bölüm saat dilimini verir.)
118 Batı boylamı 16. saat dilimindedir.

Bunlar da hoşunuza gidebilir...

 • Alperen

  Süpermiş.Helal olsun

 • ıraz

  soğolun çok işime yaradı thanks. 😀

 • Süper

 • bawer

  çok güzel süper anlatmışsınız .

 • KATYCAT

  ÇOK SAĞOLUNNNNNNN

 • hande

  saolun

 • KATARİNA

  aferin lan iyi anlatmışsın xxxxx

  • IP adresiniz üzerinden gerekli hukuki işlem yapılacaktır. Ayrıca bu kadar cigersiz ve şerefsiz öğrenci bu siteye az gelmektedir.

 • SEVGİ

  SİZİN SAYENİZDE COĞRAFYAYI ÇOK İYİ ANLADIM YAZILIYA ÇALIŞIRKEN HARİKA BİR KAYNAK ÇOK BAŞARILAR İYİKİ VARSINIZZ

 • Ecem

  sadece bir yeri anlıyamadım ama genel olarak gayet iyi emeğinize sağlık…

 • Nur

  Saolun 🙂

 • Nur

  Paralel ve meridyenler konu anlatımı var mı ?

 • Nur

  Anti meridyen nedir ve soruları nasıl çözülür ?

  • Anti Meridyen konusunu anlattigimi hatırlıyorum. Sol tarafta arama kısmından arayabilirsiniz

 • Nur

  dünyanın yıllık hareketi ve sonuçları ??

 • Nur

  solstis ve ekinoks tarihleri?

 • SaoPaulo

  hocam yerel saate bilmemiz gereken en kritik noktalar nelerdir mesela özetinde özeti gibi

  • En özeti söyle oluyor;
   1- Doğuda saatler ileri, batıda geridir,
   2- Her boylam arasında 4 dk zaman farkı vardır,
   3- D + B, B + D, B – B, D – D olur. (D = Doğu boylamı, B = Batı boylamı) Birazcık açalım verilen boylamların ikisi de aynı taraftaysa (batı, batı veya doğu, doğu) bunlar çıkartılır sonra 4 ile çarpılır. Farklı taraftalarsa (biri batı boylamlarında diğer doğu boylamlarında mesela) bunlar toplanır sonra 4 ile çarpılır ve 1 numaralı duruma göre hareket edilir. En özet böyle…

 • Pingback: Saat Hesaplamaları Çözümlü Sorular 2 | kadirhoca.com()

 • zeynep

  Allah razı olsun hocam, teşekkür ederiz.

 • kaan

  merhaba, bulunduğumuz yerde sadece güneşin konumuna bakarak nasıl koordinat hesaplarız?

 • EPAL

  Hocam çok acil güneş doğuş batışı sorusu ve ulusal saat hesaplama sorusu lazim !!!!!!!

 • mert

  çok teşekkürler hocam konuyu çok iyi anladım

 • Tarık

  Hocam sorum var bakar mısınız

  • 45 doğu boylamında güneş doğduğuna göre saat: 06:00’dır. Gece – gündüz süre eşitliğinden gündüz süresi 12 saattir. 45 derece boylamından 12 saat doğuya gidersek güneşin battığı boylama ulaşırız.
   12 x 60 = 720 dakika
   720 / 4 = 180 boylam farkı (45D meridyeninin anti meridyeni aynı zamanda)
   (180 – 45 = 135)
   180’den sonra (tarih değiştirme çizgisi) batı boylamlarına geçeriz ve dereceler azalmaya başlar. 180 dereceden 45 içeri girdiğimiz için 180 – 45 = 135

   Cevap: 135 Batı boylamıdır.

   • Tarık

    Teşekkür ederim hocam ama siz konu anlaımında bu tür soruların cevaplanması için 23 mart olduğunu söylemesi gerekiyor demiştiniz söylenmezse soru çözülmez demiştiniz ama çözdünüz o nasıl oluyor ?

    • Sen yazmışsın ya “Gece gündüzün eşit olduğu bir gunde” ! ☺ Gece gündüz eşitliği yılda 2 defa gerçekleşir ya 21 Mart yada 23 eylülde. Soruda illaki tarih vermesine gerek yok mesela güneş ışınlarının Ekvator a dik düştüğü bir günde demekte 21 Mart veya 23 eylül ün işaretidir.

     • Tarık

      Pardon hocam şimdi fotosunua atacağım soruda varmış

     • doğar – batar yada batar – doğar’da 21 mart veya 23 eylül denmeli veya gece – gündüz sürelerinden biri direkt verilmelidir.

      Bu tür sorularda (doğar – doğar) (batar – batar) tarihlerle işimiz yok gece – gündüz uzunluğu önemli değil. Normal çözeriz.

      20 + 10 = 30 (boylam farkı)
      30 x 4 = 120 dakika ( 2 saat) zaman farkı

      20 D’da doğduktan 2 saat sonra 10 B’da doğar. Çünkü batıda güneş geç doğar. (değil mi :D)

      06:00 + 02:00 = 08:00

     • Metehan

      ama hocam istenilen nokta batıda ise çıkarılmazmı

     • O dediğin normal yerel saat hesaplamalarında geçerli. Burada güneşin doğuş ve batış saatlerinden bahsediyoruz. Güneş doğuda erken doğar erken batar, batıda geç doğar geç batar değil mi? Bu durumda batıda güneş geç batacağı için eklemek durumundayız. Sıkıntı yok çözüm doğrudur.

 • iremsu

  hocam size iki tane sorum var birinci sorum yerel saat 20 derece doğu boylamında 160 dakika geri olan bir merkezin boylam derecesi kaçtır

  ikinci sorum ise aralarında 3 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden daha doğuda yer alan birinci merkez 15 derece batı bölümünde yer almaktadır ikinci merkez hangi boylam üzerinde olur

 • iremsu

  bu soruya da bakar mısınız hocam

 • iremsuaksoy

  hocam bu soruya bakarmısınız

  • Burada şunu bilmelisin. Örneğin I. saat dilimi için söylüyorum, 15 tam ortadır. Sınırı 7,5D ile 22,5D boylamlarıdır. Verilenlere 7,5 çıkartıp, 7,5 eklersen sınırlarına ulaşırsın.

   A) I saat diliminde olup 7 (22 – 15 = 7) derece fark oluşur (4 x 7 = 28 dk fark)
   B) II. saat dilindedir 30 – 29 = 1 derece fark oluşur (4 x 1 = 4 dk fark)
   C) V. saat diliminde olup 76 – 75 = 1 derece fark oluşur (4 x 1 = 4 dk fark)
   D) III saat diliminde olup 45 – 40 = 5 derece fark oluşur (4 x 5 = 20 dk fark)
   E) IV. saat diliminde olup 60 – 55 = 5 derece fark oluşur (4 x 5 = 20 dk fark)

   En fazla fark A seçeneğinde oluşmaktadır.

 • iremsuaksoy

  hocam size iki sorum var birinci sorum yerel saat 20 derece doğu boylamında 160 dakika geri olan bir merkezin boylam derecesi kaçtır

  ikinci sorum ise aralarında 3 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden daha doğuda yer alan birinci merkez 15 derece batı bölümünde yer almaktadır ikinci merkez hangi bolum üzerinde yer alır

  • 1————————————
   160 / 4 = 40 boylam farkı oluşur.

   20 derece doğu boylamından 40 derece batıda (geri) olan merkez 20 derece batı boylamıdır.

   2————————————
   3 saat 20 dakika = 200 dakika
   200 / 4 = 50 (boylam farkı oluşur)
   15 derece batı boylamında 50 derece daha batıda olan merkezin boylam derecesi 65 derece batı boylamı olur.

 • Merisa Mine

  Hocam 40* güney paraleli üzerindeki A noktasının 1110 km kuzeyinde yer alan B noktası hangi paralel dairesi üzerindedir ? Cvbı atarsanız sevinirim

  • Her paralel arası mesafe 111 km’dir.
   1110 / 111 = 10 paralel kuzeye gidersek => 30 Güney paraleline ulaşırız.

   ———-I———– 0
   ———-I———– 10 Güney
   ———-I———– 20 Güney
   ———-I———– 30 Güney
   ———-I———– 40 Güney

   40 G enleminden 10 derece yukarı çıkarsak görüldüğü gibi 30 güney enlemine ulaşırız.

 • Emirhan Üstün

  Hocam 175 batı boylamıyla 170 doğu boylamı arasındaki zaman farkı nasıl hesaplarken (170+175).4 mü (175-170).4 midir

  • (170+175) × 4 şeklinde yaparız

   • Emirhan Üstün

    PEKİ hocam gün yani tarih farkı nasıl olur bir gün önce mi olur

    • Bulunduğumuz boylama, boylamin saatine ve ilerledigimiz yöne (Doğu – bati) göre değişir. Doğuya doğru ilerlerken saat 24ü asarsa 1 gün ileri alırız. Batıya doğru ilerlerken 24ten geriye düşersek 1 gün geri alırız.

     • Emirhan Üstün

      Çok sağolun Hocam

 • birisi işte

  hocam cok saolun yarın sınavım var cidden konuyu anladım

 • Lysderece

  Bu konuyu hic bu kadar ıyı anlamamistim teşekkürler hocam iyi ki varsiniz

 • Kanber Cırıt

  Bu soru çözükebilir mi

  21 mart tarihinde 15′ doğu kentinde güneş batarken 15′ batı kentinde yerel saat kaçtır?

  A)18:00
  B) 17:00
  C) 16:00
  D) 14:00
  E) 12:00

  • 21 Martta güneş 06:00 da doğar, 18:00’da batar. 15 doğu boylamında saat 18:00 iken 15 batıda saat kaçtır?

   Biri Doğu biri batı boylami nda olduğu için toplar, zaman farkını bulmak için 4 ile çarparız.

   15 + 15 = 30 boylam farkı
   30 × 4 = 120 dk (2 saat) zaman farkı

   15 batı daha batıda olduğu için saati 2 saat daha geri olur.

   18:00 – 02:00 = 16:00 cevap.

   • Kanber Cırıt

    teşekkür ederim

 • nilay

  Hocam buna da bakar misiniz acil

  • 49 + 39 = 88 derece boylam farkı
   88 x 4 = 352 dakika zaman farkı (5 saat 52 dk)

   Batıda saatler geri olduğu için 5 saat 52 dk düşeriz.

   02:40 – 05:52 = 20:48 olur. Bu nasıl oluyor diye sorabilirsin doğal olarak.
   2 saat 40 dk geri gidersen gece yarısına (00:00) ulaşırsın. 3 saat 12 dk daha geri gidersek 20:48’e ulaşmış oluruz.

   02:40
   03:12
   ———-
   05:52 toplamda

 • m

  cevap d

 • senanur

  hocam saolun performans ödevimi yapmama yardımcı oldunuz

 • Emre

  hocam 87° Doğu meridyeni kaçıncı saat diliminde yer alır?

  • Verilen doğu boylamlar ında ise 15 e bölünür kalan 7 den fazla ise bölüme + 1 eklenir.

   87 ÷ 15 = 5 ( kalan 3)

   5. saat dilimindedir.

 • murat

  hocam performans ödevi varda uluslar arası saat dilimleri nedir

  • Ulusal saat dilimleri başlığı altında anlatılan bölümdür. Hocanız performans ödevi olarak sadece ulusal saatleri verdiyse bu sayfa sizin için biraz özet kalır. Bunu daha detaylı araştırmanızı tavsiye ederim.

 • İleri veya geri saat değişse de her zaman doğuda saatler ileri olur.

  • yunus

   teşekkürler hocam.

 • 42 – 28 = 14 boylam farki
  14 × 4 = 56 dakika

  Balıkesir de güneş Siirt e göre 56 dk geç doğar.

  04:34 + 00:56 = 05:30

  21 martta gündüz süresi heryerde 12 saattir. Doğduğu saate 12 saat eklersek batış saatine ulaşırız.

  05:30 + 12:00 = 17:30 cevap olur.
  Cevap: C

 • Sakinehanım Eyvazova

  Bakude 1 ocak saat 3;20 dir.Buzaman 50 derece bati boylaminda hangi gun ve saatdir?

  • Soruyu bu şekli ile bir öğrenciye sorarsanız cevap alamazsınız. Çünkü Bakü’nün boylam derecesi verilmemiş ve herkes Baku’nün boylam derecesini bilemez. Bakü yaklaşık olarak 50 derece doğu boylamı üzerinde bulunur. Buna göre;
   50 derece doğu boylamı üzerinde bulunan Bakü’de saat 03:20 ve günlerden 1 Ocak iken 50 bati boylamında gün ve saat nedir?

   Çözüm;

   50 + 50 = 100 boylam farkı
   100 × 4 = 400 dk zaman farkı
   (6 saat 40 dk)

   03:20 – 06:40 = 20:40 ve günlerden 31 aralık olur. (Bir gün geri)

   • Sakinehanım Eyvazova

    cok tesekkur ederim Hocam

 • Sakinehanım Eyvazova

  Hocam 2 sorum daha var size:
  1. Bir sehrin kursak vakti ile yerel vakit farki nasil bulunur?

  2. Yeni gunun baslanmasini ayni zamanda karsilayan ulkeleri ne esasinda bulabiliriz?

  • Kursak vaktini biraz daha açabilir misiniz? Ortak saat m demek istediniz?

 • Sakinehanım Eyvazova

  gecenin uzunlugu 14 saat 40 dakika olarsa , buna gore gunesin dogus ve batis saatleri kactir?

  • 24:00 – 14:40 = 09:20

   09 saat 20 dk gündüz uzunluğudur ve bunun tam ortası öğle vakti olduğuna göre.

   09:20 / 2 = 04:40 yarısı olur…

   Güneş 12:00’dan 4 saat 40 dk önce doğar,
   Güneş 12:00’dan 4 saat 40 dk sonra batar.

   Güneşin doğuş saati: 12:00 – 04:40 = 07:20
   Güneşin batış saati: 12:00 + 04:40 = 16:40 olur.

 • Barış

  23 eylülde güneş Ankarada ulusal saate göre 06.12’de Van 05.36 doğduğuna göre bu merkezler arasında kaç derecelik boylam farkı vardır?

  • 06:12 – 05:36 = 00:36 dakika fark vardır.

   36 ÷ 4 = 9 derecelik boylam farkı vardır.

 • Pingback: Saat Hesaplamaları Çözümlü Soruları | KadirHoca.Com()

 • Bahar

  +3 saat dilimini kullanan İstanbulda yerel saat 20.30 iken aynı anda Los Angeles’ta yerel saat 09.30’dur
  buna göre los angeles’in kullandigi saat dilimi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) -10.saat dilimi
  b) -8. saat dilimi
  c) +4.saat dilimi
  d) +8.saat dilimi
  e) +10.saat dilimi

  hocam bu sorularda nasıl bir mantık uygulamaliyiz? tesekkürler.

  • Kerem Gül

   Bir YGS Öğrencisi olarak; sonuç -8. saat dilimidir..
   20.30 – 09.30= ARALARINDA 11 SAAT ZAMAN FARKI VARDIR
   Dakikaya çevirirsek; 60.11= 660DK
   Her meridyen 4 dakika olduğundan; 660/4= 165 MERİDYEN FARK YAPAR
   15 MERİDYEN 1 SAAT DİLİMİNİ KAPSADIĞI İÇİN 165/15=11 YAPAR
   İSTANBUL +3. SAAT DİLİMİNİ KULLANIYOR İSE, LOS ANGELES -8. SAAT DİLİMİNİ KULLANACAKTIR..

   Diye düşünüyorum, hata payım olabileceğini belirtiyorum..

   • Doğrudur. İyi çalışmalar

    • yazilimci

     Izmit mi Izmir mi?

     • Neresi için sordunuz bilmiyorum ama yere saatlerde izmit 2 saat diliminde yer alan bir merkez olduğu için sıklıkla karşılaşılan bir yerdir.

 • Bünyamin Kumaş

  hocam bu soruya bakabilir misiniz

 • güliz karakuş

  Yaz saati uygulamasının yapıldığı bir günde 33 Doğu meridyeninin deki Anakarada yasayan biri,saatine bakıp 12.00 olduğunu görüyor.
  Buna gore Anakaranın yerel saati ile ulusal saati arasındaki fark kaç dakikadır?

 • nejlanur

  hocam :
  bir merkezde yere dikilen bir çubuğun en kısa gölgesinin oluşturduğu an ortak saat 12.08’dir
  buna göre söz konusu merkez ile ortak saat ayarı olarak kullanılan boylam arasında kaç derecelik boylam farkı vardır ?
  a)2 b)4 c)6 d)8 e )10 cevaplarsanız sevınırm

  • Yere dikilen bir çubuğun gölgesi saat 12:00 da en kisa halini alır. Ortak saatte 12:08 i gösteriyor sa aralarında 12:08 – 12:00 = 00:08 yani 8 dk zaman farkı vardır. Her boylam arası 4 dk olduğuna göre
   8 ÷ 4 = 2 boylam farkı olur.

 • Her saat dilimi 1 saate yani 15 boylam aralığına eşittir. Ortak saat boylamı isi bu 15 boylamın tam ortasından (15 / 2 = 7,5) geçer. Dolayısı ile iki tarafta 7,57,5 kalır.

 • Saatin 24:00 olduğu yer tarih değiştirme çizgisi olur. O nerede diye sorarsan bulalım.

  Ben çok kısa bir yolla bulayım diğer türlü saatten boylamdan hesaplarsak uzar. İlk önce saat 12 nerede olur onu bulup onun anti meridyenini aldık mı tarih değiştirme çizgisine ulaşmış oluruz.

  30 D boylamında saat 11:12 iken saatin 12:00 olduğu boylamı bulalım.
  12:00 – 11:12 = 48 dk
  48 / 4 = 12 boylam farkı
  30 + 12 = 42 Doğu boylamında saat 12:00 dır.

  42 doğu boylamının anti meridyeni 138 batı boylamıdır. Burada saat 24:00 olduğu için aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olur. ( meridyen ile anti meridyenin toplamları 180 dereceye eşittir.)

  • Şule Şimşek

   çok sağolun hocam.

 • Şule Şimşek

  60 derece kuzey paraleli ile 60 derece doğu meridyeni kesişme noktasından kuzeye doğru yola çıkan biri hiç yön değiştirmeden 6660 kilometre yol almıştır.ulaştığı noktanın koordinatı nedir.cevaplarsaız sevinirm hocam

  • 60 kuzey paralelinden 6660 km sürekli kuzeye ilerleyen birinin varacağı nokta yine 60 derece kuzey paralelidir. Bu nasıl olur diye sorarsanız.
   6660 / 111 = 60 paralel farkı oluşur. 60 kuzey paralelinden aynı yönde ilerleyen biri 30 paralel ilerlerse kuzey kutup noktasına ulaşır. Bu noktadan sonra aynen zirveye çıkan biri gibi diğer taraftan inişe geçer. 90’dan 30 derece daha ilerlerse yine varacağı nokta 60 kuzey enlemidir. Boylam ise 60 derece doğu meridyeninin anti meridyeni olur. Meridyen ile anti meridyen birbirini 180 dereceye tamamlar, batı ise doğu doğu ise batı olur. 60 doğunun anti meridyeni 180 – 60 = 120 batı meridyenidir.

   Varılan yerin koordinatları: 60 kuzey paraleli ile 120 batı meridyeninin kesiştiği yerdir.

 • irem

  26 doğu merideyeninde 23 eylül tarihinde güneş 19.20 de battığına göre 45 doğu meridyeninde 26 doğu meridyenin yerel saati ile kaçta doğar?

  • Soruyu çevirelim 26 d boylamında saat 06:00 iken 45 d boylamında saat kaçtır?

   45 – 26 = 19 boylam farkı
   19 × 4 = 76 dakika (1 saat 16 dk) zaman farkı

   06:00 – 01:16 = 04:44’tür ve güneşin doğmasına 1 saat 16 zaman vardır.

 • Mehmet durmuş

  Hocam cevaplarsanız sevinirim -4 saat dilimi batı mı oluyo?

  • Evet. 52.5 B ile 67,5 Batı boylamları arasındaki saat dilimidir.

 • Mehmet durmuş
  • – 4 (60B) ile +3 (45D) arasında 7 saatlik zaman farkı vardır. -4’te saat 20:30 iken aynı anda ! +3 saat diliminde saat 20:30 + 07:00 = 03:30’tür. Uçağın yolculuğu 8 saat sürdüğüne göre 03:30 + 08:00 = 11:30’da uçak +3 saat dilimine ulaşır. Doğuya doğru olan bu yolculukta 24:00 aşıldığı için günlerden yeni bir gün yani 7 Marttır. Cevap: D

 • beyzasblc
  • Artık uygulama sonlandırılsa da ben çözeyim.

   Türkiyede yaz saati 45 Doğu boylamina göre ayarlanır. Bu boylam Turkiye’nin en doğusundan geçen boylam olup ortak saat ile yerel saat arasındaki farkın en fazla olması için verilen sehirlerden en batıda olanı aramanız gerekir. Verilenler içinde en batıda olan Balıkesir olduğu için cevap odur. Yerel saat ile ortak saat arasındaki fark en az olur deseydi bu sefer en doğuda olanı aradık ki bu durumda cevap Iğdır olacaktı.

   • beyzasblc

    hocam çok teşekkürler.

 • zhlzhl

  hocam sizce artık Türkiye’nin tek saat uygulamasına geçmesi daha mı iyi oldu? ve şimdi hangi saat dilimini kullanıyoruz 2, 3 ?

  • Bu uygulamanın iyi yada kötü olarak nitelemek oldukça zor. Bunun hakkında uzun bir çalışma yapmak gerek. Türkiye’de artık saatleri geriye alma uygulaması son buldu. Bu durumda 2. saat dilimini oluşturan 30 derece doğu boylamı artık kullanılmayacak. Sürekli olarak 45 derece doğu boylamı (eski adıyla ileri saat uygulamasının yapıldığı boylam) kullanılacak.

 • Yakup Koyuncu
  • Tarih değiştirme çizgisinin (180) batısında olan ilk noktada başlar. M noktası olur.

 • Duygu Nebil
 • Selim Tüzel
  • Her boylam arası zaman farkı sabit 4 dkdir. Ancak her boylam arası mesafe sabit değildir. Bu mesafe kutuplara doğru azalır. Bu yüzden kutuplara yaklaştıkça Doğu yada batı yönünde ilerlediğin de daha fazla boylam geçersin. Fazla boylam daha fazla yerel saat farkı olur. Aramayı gereken yer kutuplara en yakın olan enlem derecesidir. Cevap 80 derece kuzey enlemi üzerindeki 1 numaralı noktadır.

   • Selim Tüzel
    • Paraleller arası mesafe her yerde 111 km iken boylam lar arası mesafe sadece Ekvator üzerinde 111 km dir. Bütün aralık farkları da 10 olduğuna göre cevap II ve III olur. Cevap C

     • Selim Tüzel

      Çok çok sağolun

     • Pınar KÜMÜŞTAŞ

      Bu soruda iki dörtten neden büyük ben anlamadım

     • Dünyanın şeklinden dolayı ardışık iki paralel arası standart 111 km iken ekvatorda (0) iki boylam arası 111 iken kutuplara doğru bu aralık azalır. II numaralı aralık tam olarak 1111 km iken IV numaralı aralık tahminen 1050 km civarında kalacaktır.

 • ssyldam

  160 doğu meridyeninde günlerden cuma ve saat 10.00dır. 140 derece batı meridyeninde yerel saat kaç olur ve hangi gün yaşanır

  • 160 + 140 = 300 boylam farkı
   300 x 4 = 1200 dk (20 saat) zaman farkı oluşur.

   140 batı boylamı 160 doğu boylamına göre daha batıda olduğu için saati 20 saat geri alırız.

   10:00 – 20:00 = ? (böyle durumlarda çıkmayacak durumda olan sayıya 24 saat ekleriz.)

   34 :00 – 20:00 = 14:00 olur. Günüde bir gün geriye alırız. Yani sonuç;
   Günlerden perşembe saat ise 14:00 dır.

   • Pınar KÜMÜŞTAŞ
    • Farklı taraflarda olan boylamlar toplanırken, aynı tarafta olanlar çıkartılır. Örneğin Batı – Batı, Doğu – Doğu, Batı + Doğu veya Doğu + Batı Boylamları gibi. Burada batı ve doğu boylamı verilmiş o zaman topluyoruz.

     140 + 170 = 310 boylam farkı olur.

     310 boylamın kaç dakikalık zaman farkı oluşturduğunu 4 ile çarparak buluruz. Çünkü her boylam arası 4 dk zaman farkı var.

     310 x 4 = 1240 dk (20 saat 40 dk)

     Saatin 15:00 olduğu boylamdan 20 saat 40 dk batıya ilerlersek.

     Saatin 15:00 olduğu 140 Doğu meridyeninden 20 saat 40 dk batıya ilerlersek
     15:00 – 20:40 = ? böyle durumda küçük sayıya 24 saat ekler çıkartırız.
     39:00 – 20:40 =
     38:60 – 20:40 = 18:20 saat ve günlerden de bir gün geri yani perşembe olur.

     Cevap: B seçeneğidir.

     • Pınar KÜMÜŞTAŞ

      Doğru yoldan gidince gerçekten basitmiş busorularda çok zorlanıyorum teşekkür ederim

      7 Eyl 2017 14:31 tarihinde “Disqus” yazdı:

     • Evet öyledir. Sizinde çözüme az kalmış neyse böylece konuyu pekiçtirmiş oldunuz. İyi çalışmalar.

 • Pınar KÜMÜŞTAŞ
 • nihan
  • Hareketi izlediğimiz merkezde güneş tam tepe noktasına geldiğinde (cismin gölgesi en kısa olduğu anda) kolumuzdaki saate bakarız. Aradaki fark yerel saat ile ortak saat arasında ki farkı gösterir. Çünkü kolumuzdaki saat ulusal saate göre ayarlıdır. İyi çalışmalar.

   • nihan

    cismin gölgesini en kısa olduğu an 12.00 olarak mı kabul edicez? saat 12.00 ile kolumuzdaki saatin farkını mı alıcaz?

    • Aynen öyle. Bir noktada çismin gölgesi en kısa olduğu anda yerel saat 12:00’dır. Kolumuzdaki saat örneğin 11:40’ı gösteriyorsa ulusal saat ile yerel saat arasında 20 dk zaman farkı var demektir. Kolumuzdaki saattle aynı ise o nokta aynı zamanda ulusal saat için kullanılıyor demektir.

     • nihan

      çok teşekkür ederim

 • nihan

  hocam C ve E seçeneklerini açıklar mısınız bir de C seçeneğinin doğrusu nedir. https://uploads.disquscdn.com/images/ba30dee0e1f528e25dd447a1174452a17708ea9a306abb4457ddc408118ed39f.jpg

  • A) Araç 45 derece üzerindeki bir noktayı takip ettiği için takip süresi dünyanın dönüş hızı ile aynı olur. Doğru
   B) Araç noktayı takip ettiği için dünyanın dönüş yönü ile paraleldir. Dünyada batıdan doğuya döner. Doğru
   C) Araç hızı ile 45 derece paralelinin hızı aynı olamaz. Araç uzayda olduğu için dönüş hızı 45 derece paralelinin dönüş hızından daha büyüktür. YANLIŞ
   D) B seçeneği ile aynı kapıya çıkar.
   E) C seçeneğinin doğru açıklamasıdır.

   Cevap: C

 • nihan

  dünyanın kendi çevresindeki hareketi dünyanın ekvatorda şişkin olmasını nasıl etkiler? dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı değişse dünyanın basıklık oranı nasıl değişir?

  • Dünya’nın şeklinden dolayı en hızlı hareket ekvator ve yakın çevresinde gözlemlenir. Yer çekiminin biraz daha az ve merkezkaç kuvvetinin daha fazla olduğu bu bölge bunların etkisiyle genişler. Kutuplar merkezkaç kuvvetinin en az, yer çekiminin en fazla olduğu yerlerdir. Dönüş hızının artması basıklığın artmasına sebep olacaktır. Çünkü hızla birlikte yer çekimi azalacak merkezkaç kuvveti artacaktır.

 • nihan
  • Derin bir soru gibi durmakla birlikte kısaca düzenli gece gündüzün yaşanmadığı yeri sormaktadır. 66 derece 33 dk enlemlerinden 90 derece enlemlerine doğru gece ile gündüz arasındaki düzen gittikçe bozulur. Gece ve gündüzler 24 saati aşarak 6 aya (90) ulaşırlar. Dolayısı ile cevap 67 veya yukarısı bir enlem olmalıdır. Cevap E seçeneğidir.

 • Pınar KÜMÜŞTAŞ

  1.merkez kkd 2 .mhttps://uploads.disquscdn.com/images/e67146d7057a2c200cfc2ef0ce3e2fec86a14c45c25340b3c7937ae089731d50.jpg 1.merkez kkd 2.merkez güneyde olduğu için mi hocam

  • 21 Haziranda Gündüz süresi kuzeye doğru artar (Güneye doğru azalır). Bu durumda Gündüz uzunluğu en fazla olan en kuzeyde, Gündüz uzunluğu en kısa olan en güneyde kalacaktır. Enleri aldığımız zaman I ve II olur. II diğerlerine göre en güneyde ve gündüz uzunluğuda 12 saatten az olduğu için GYK’dir.

   • Pınar KÜMÜŞTAŞ

    Anladım hocam saolun

    13 Eyl 2017 12:09 tarihinde “Disqus” yazdı:

 • 38 x 111 = 4218 km
  50 x 4 = 200 dk (3 saat 20 dk)
  Cevap: D

  Ancak soru çözmenizin hiç faydası yok. Siz daha temel kavramları ogrenmemissiniz. Lütfen ilk önce gerekli konulara çalışın ondan sonra soru çözümüne geçin.