Yerel, Ortak ve Ulusal Saat Hesaplamaları

171
3486
views

zaman-yerel-saat-hesaplamalari

Yerel, Ortak ve Ulusal Saat Hesaplamaları

A. YEREL SAAT

 • Bir noktada Güneş’in gökyüzündeki konumuna göre belirlenen saate yerel saat denir.
 • Dünya üzerindeki herhangi bir yere güneş ışınlarının gün içerisinde en büyük açıyla geldiği an (gölge boylarının en kısa olduğu an) o yerin öğle vaktidir ve saat 12.00 dır.
 • İki meridyen arasında (1° lik boylamda) 4 dakika yerel saat farkı vardır.

  Buna göre, iki nokta arasında 15° boylam olduğunda, 1 saat fark olduğu anlaşılır

  (15°.4’ = 60’ = 1 saat).

 • Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte tamamlar. Bu süre içinde dünya üzerinde ki 360 meridyen Güneş’in karşısından geçer. Böylece Güneş’in karşısından her 4 dakikada 1 meridyen geçmiş olur. Yani meridyenler arası zaman farkı 4 dakikadır. 1 gün = 24 saat = 1440 dakika, 1440 dakika içinde Güneş’in karşısından 360 meridyen geçtiğine göre her 4 dakikada 1 meridyen Güneş’in karşısından geçer.
 • Aynı meridyen üzerindeki yerler güneşin karşısından aynı anda geçtiğinden yerel saatleri aynıdır.
 • Dünya batıdan doğuya doğru döndüğü için; Doğuda yerel saat ileri, batıda geridir. Bu nedenle güneşin gökyüzündeki konumu doğudaki ve batıdaki merkezlerde farklıdır.
 • Verilen iki nokta arasındaki zaman farkını bulmak için:

01-yerel-saatler-formul-kadirhocacom

yukarıdaki durumu her zaman hatırlamalıyız. Bu aslında olayın özü, verilen iki nokta aynı yarım kürede ise çıkarma işlemi, farklı yarım kürede (tarafta) ise toplama işlemi yapılır ve 4 ile çarpılır. Resimden örnek vermek gerekirse;

A ve B noktaları arasındaki zaman farkı: (5-2) x 4 = 12 dakikadır.
B ve C noktaları arasındaki zaman farkı: (2+2) x 4 = 16 dakikadır.

Zaman farkı bulunduktan sonra, istenen nokta doğuda ise eklenir (+), batıda ise çıkartılır (-):

02-yerel-saatler-kadirhocacom

03-ornek-01-kadirhocacomSORU: 5o batı boylamı üzerinde yerel saat 11:40 iken 7o doğu boylamında yerel saat kaçtır?

Çözüm: farklı taraflarda olduğu için ilk önce dereceler toplanarak aradaki zaman farkı bulunur ve 4 ile çarpılır,

(5+7) x 4 = 48 dakika zaman farkı vardır. 70 doğu boylamının yerel saati istendiği için fark verilen saate eklenir. Çünkü doğuda saatler daima ileridir.

11:40 + 00:48 = 12:28 olarak bulunur. (toplam sonucu aslında 11:88 çıkar, dakika 88 olamayacağı için 60 dakikası alınarak saate eklenir böylece 12:28’e dönüşür.)

 • Bazende saatler verilip boylam derecesi istenebilir.

04-ornek-02-kadirhocacomSORU: 6o doğu boylamın yerel saati 12:24 ise, yerel saati 11:44 olan merkez hangi boylam üzerinde yer alır?

Çözüm: zaman farkını bularak başlarız. 12:24 – 11:44 = 40 dakikadır. (çıkarma işleminde kolaylık sağlaması açısından şöyle bir yöntemde kullanabilirsiniz; 12:24 => 11:84 olarak ta yazılabilir. 11:84 – 11:44 = 40 dk’dır)

Zaman farkı bulunduktan sonra (40 dk) bu zaman farkının kaç boylam farkı oluşturduğunu bulmak için 4’e böleriz. 40 / 4 = 10 boylam farkı oluşur. istenen merkezin yerel saati geri olduğu için aradığımız merkez 10 derece daha batıdadır. 6 doğu boylamından 10 derece batıya gidersek 4 derece batı boylamı olduğunu görürüz. (batıya doğru 6 derece gidersek 0 (sıfır) derece başlangıç meridyenine ulaşırız, gitmemiz gereken 4 boylam daha var. 0’dan (sıfır) 4 derece daha batıya gidersen 4o batı boylamına ulaşmış oluruz.)

 • Doğar – Batar Soruları

05-yerel-saatler-02-kadirhocacom

Doğar – batar sorularının, yerel saat sorularından farkı;

Yerel saat sorularında doğuda yerel saatler ileri olduğu için toplanırken,
Güneş doğuda erken doğup, erken batacağı için çıkartılır.

Yerel saat sorularında batıda yerel saatler geri olduğu için çıkarılırken,
Güneş batıda geç doğup, geç batacağı için toplanır.

Diğer işlemlerde hiç bir değişiklik yoktur.

06-ornek-03-kadirhocacomSORU: 21 mart günü güneş 26 doğu boylamında saat 08:20’de doğarsa, 45 doğu boylamında kaçta batar?

Çözüm: 21 mart gününün özelliği gece – gündüz süresinin eşit olmasıdır. (gece 12 saat, gündüz 12 saat)

45 – 26 = 19 boylam farkı
19 x 4 = 76 dakika (1 saat 16 dakika)

45 doğu boylamında güneş 76 dakika (1 saat 16 dakika) önce doğacağından verilen saatten çıkarılır.

08:20 – 1:16 = 07:04 buluruz bu saat 45 doğu boylamın da güneşin doğma saatidir. Bizden batma saati istendiği için 12 saat ekleriz. ( 21 martta dünyada gece gündüz süresi eşittir. 12/12)

07:04 + 12:00 = 19:04 olarak cevabı buluruz.

07-ornek-04-kadirhocacomSORU: 40 derece doğu boylamı üzerindeki Ankara’da güneş 07:12 de doğuyorsa, güneş Greenwich üzerinde kaçta doğar?

Çözüm: Güneş Greenwich üzerinde Ankara’dan daha sonra doğacaktır çünkü merkez batıdadır. Kaç dakika sonra doğacağına gelince yapılacak işlem;

40 + 0 = 40
40 x 4 = 160 dakika (2 saat 40 dk)
07:12 + 02:40 = 09:52‘de güneş Greenwich üzerinde parlamaya başlar.

 

B. ULUSAL SAAT

 • Bir ülkenin sınırları içinde, farklı bölgelerdeki zaman birliğini sağlamak üzere bir yerin yerel saati o ülkenin ortak saat ayarı olarak kullanılır. Buna ulusal (ortak) saat denir. Bir ülkede ulusal saat uygulamasına gidildiğinde ülke sınırları içerisinde yerel saat farkları dikkate alınmaz.
 • Türkiye 26°-45° Doğu meridyenleri arasında bulunduğu için, doğu ucu ile batı ucu arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır ve 2. saat dilimi ile 3. saat dilimi içinde yer alır.
 • Ülkemizde gün ışığından daha çok yararlanmak (enerji tasarrufu yapmak) üzere yaz ve kış saati uygulamasına geçilir. Kış (geri) saati uygulamasında 30° Doğu Meridyeni’nin geçtiği İzmit’in yerel saati ortak saat olarak kullanılır. Kış saat uygulaması ekim ayının sonunda başlayıp mart ayının sonuna kadar devam etmektedir.
 • Yaz (ileri) saat uygulamasında 45° Doğu Meridyeni’nin geçtiği Iğdır’ın yerel saati ulusal saat olarak uygulanır. İleri saat uygulamasında saatler 1 saat ileriye alınır. Yaz saati uygulaması mart ayının sonunda başlayıp ekim ayının sonuna kadar devam etmektedir.

08-Ulusal-Saat-Dilimleri-kadirhocacom

SORU: Türkiye’de yaz saati uygulaması için saatler bir saat ileri alındığında aşağıdaki illerin hangisinde yerel saat ile ulusal saat arasındaki fark en az olur? (1998 / ÖSS Sorusu)

A) Edirne     B) Çanakkale     C) Diyarbakır     D) Trabzon     E) Iğdır

ÇÖZÜM: Türkiye, yaz saati uygulamasına geçtiğinde 45° Doğu meridyeni Iğdır’ın yerel saatini kullanır. Bu nedenle Iğdır’da yerel saat ile ulusal saat aynı olduğu için fark en azdır.

 • (30o Doğu – İzmit) Kış Saati:  Kasım, Aralık, Ocak, Subat, Mart
 • (45o Doğu – Iğdır) Yaz Saati: Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim

SORU: Türkiye’de, enerji tasarrufu sağlamak amacıyla yaz ve kış saati uygulanmaktadır. Bu uygulama kapsamında yılın yaklaşık beş aylık döneminde 30º Doğu meridyeninin, diğer dönemde ise 45º Doğu meridyeninin yerel saati ulusal saat olarak kullanılmaktadır.

Buna göre, 45º Doğu meridyeninin yerel saatinin ulusal saat olarak kullanıldığı dönemde, Türkiye’de, aşağıdakilerden hangisi yaşanmaz? (2011 / YGS Sorusu)

A) Gündüz-gece süresinin eşit olduğu gün
B) Güneş ışınlarının dike en yakın açıyla geldiği gün
C) En sıcak ay
D) Öğle vakti en uzun gölge boyu
E) En uzun gündüz

ÇÖZÜM: Yaz saat uygulaması mart sonunda baslar, ekim sonunda sona erer. Ülkemizdeki en uzun gölge boyu ise 21 Aralık’ta ölçülür. Cevap : D

dunya-saat-dilimleri-haritasi

Dünya üzerinde toplam 24 saat dilimi yer almaktadır. Bunlardan Greenwich’in 7o 30′ doğu ve 7o 30′ batı arasında kalanı 0 veya 24. saat dilimi olarak adlandırılır. Burası aynı zamanda GMT (Greenwich Mean Time) olarak adlandırılır. Doğudaki saat dilimi batısındakine göre 1 saat ileridir. Sebebi 1 saat diliminde 15 meridyen bulunması ve her meridyen arasında 4 dakika zaman farkından dolayı 15 x 4 = 60 dakika eder. Haritada görüldüğü gibi doğu – batı yönünde geniş olan Amerika, Rusya, Çin, Avustralya, Kazakistan, Kanada, Brezilya gibi ülkeler birden fazla saat diliminde toprağı bulunduğundan aynı anda birden fazla saat dilimini kullanmak durumundadır.

 • Herhangi bir boylamın hangi saat dilimini kullandığını bulmak;

A) Doğu Boylamlarının Saat Dilimini Bulmak;

Verilen herhangi bir boylam derecesi 15 ile bölünür. kalan 7.5’ten az ise bölüm saat dilimidir. Kalan 7.5’ten fazla ise bölüme 1 eklenerek saat dilimi bulunur. Örnekler;

10-saat-dilimi-bulma-01

11-saat-dilimi-bulma-02

12-saat-dilimi-bulma-03

13-saat-dilimi-bulma-04

B) Batı Boylamlarının Saat Diliminin Bulmak;

Verilen boylam eğer batı boylamlarında ise farklı bir yöntemle saat dilimi bulunur. Yine örneklerle göstermek gerekirse;

 • 34 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 34) / 15
326 / 15 = bölüm 21, kalan 11 (kalan 7.5 fazla bölüme +1 ekliyoruz.)
Saat dilimi 22’dir.

 • 78 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 78) / 15
282 / 15 = bölüm 18, kalan 12 ( kalan 7.5 fazla bölüme +1 ekliyoruz.)
Saat dilimi = 19’dur. (78 batı boylamı 19. saat dilimindedir )

 • 118 Batı boylamı hangi saat dilimindedir?

180 + (180 – 118) / 15
242 / 15 = bölüm 16, kalan 2 ( kalan 7.5’tan az, bölüm saat dilimini verir.)
118 Batı boylamı 16. saat dilimindedir.


171 YORUMLAR

  • En özeti söyle oluyor;
   1- Doğuda saatler ileri, batıda geridir,
   2- Her boylam arasında 4 dk zaman farkı vardır,
   3- D + B, B + D, B – B, D – D olur. (D = Doğu boylamı, B = Batı boylamı) Birazcık açalım verilen boylamların ikisi de aynı taraftaysa (batı, batı veya doğu, doğu) bunlar çıkartılır sonra 4 ile çarpılır. Farklı taraftalarsa (biri batı boylamlarında diğer doğu boylamlarında mesela) bunlar toplanır sonra 4 ile çarpılır ve 1 numaralı duruma göre hareket edilir. En özet böyle…

  • 45 doğu boylamında güneş doğduğuna göre saat: 06:00’dır. Gece – gündüz süre eşitliğinden gündüz süresi 12 saattir. 45 derece boylamından 12 saat doğuya gidersek güneşin battığı boylama ulaşırız.
   12 x 60 = 720 dakika
   720 / 4 = 180 boylam farkı (45D meridyeninin anti meridyeni aynı zamanda)
   (180 – 45 = 135)
   180’den sonra (tarih değiştirme çizgisi) batı boylamlarına geçeriz ve dereceler azalmaya başlar. 180 dereceden 45 içeri girdiğimiz için 180 – 45 = 135

   Cevap: 135 Batı boylamıdır.

   • Teşekkür ederim hocam ama siz konu anlaımında bu tür soruların cevaplanması için 23 mart olduğunu söylemesi gerekiyor demiştiniz söylenmezse soru çözülmez demiştiniz ama çözdünüz o nasıl oluyor ?

    • Sen yazmışsın ya “Gece gündüzün eşit olduğu bir gunde” ! ☺ Gece gündüz eşitliği yılda 2 defa gerçekleşir ya 21 Mart yada 23 eylülde. Soruda illaki tarih vermesine gerek yok mesela güneş ışınlarının Ekvator a dik düştüğü bir günde demekte 21 Mart veya 23 eylül ün işaretidir.

     • doğar – batar yada batar – doğar’da 21 mart veya 23 eylül denmeli veya gece – gündüz sürelerinden biri direkt verilmelidir.

      Bu tür sorularda (doğar – doğar) (batar – batar) tarihlerle işimiz yok gece – gündüz uzunluğu önemli değil. Normal çözeriz.

      20 + 10 = 30 (boylam farkı)
      30 x 4 = 120 dakika ( 2 saat) zaman farkı

      20 D’da doğduktan 2 saat sonra 10 B’da doğar. Çünkü batıda güneş geç doğar. (değil mi :D)

      06:00 + 02:00 = 08:00

     • O dediğin normal yerel saat hesaplamalarında geçerli. Burada güneşin doğuş ve batış saatlerinden bahsediyoruz. Güneş doğuda erken doğar erken batar, batıda geç doğar geç batar değil mi? Bu durumda batıda güneş geç batacağı için eklemek durumundayız. Sıkıntı yok çözüm doğrudur.

 1. hocam size iki tane sorum var birinci sorum yerel saat 20 derece doğu boylamında 160 dakika geri olan bir merkezin boylam derecesi kaçtır

  ikinci sorum ise aralarında 3 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden daha doğuda yer alan birinci merkez 15 derece batı bölümünde yer almaktadır ikinci merkez hangi boylam üzerinde olur

  • Burada şunu bilmelisin. Örneğin I. saat dilimi için söylüyorum, 15 tam ortadır. Sınırı 7,5D ile 22,5D boylamlarıdır. Verilenlere 7,5 çıkartıp, 7,5 eklersen sınırlarına ulaşırsın.

   A) I saat diliminde olup 7 (22 – 15 = 7) derece fark oluşur (4 x 7 = 28 dk fark)
   B) II. saat dilindedir 30 – 29 = 1 derece fark oluşur (4 x 1 = 4 dk fark)
   C) V. saat diliminde olup 76 – 75 = 1 derece fark oluşur (4 x 1 = 4 dk fark)
   D) III saat diliminde olup 45 – 40 = 5 derece fark oluşur (4 x 5 = 20 dk fark)
   E) IV. saat diliminde olup 60 – 55 = 5 derece fark oluşur (4 x 5 = 20 dk fark)

   En fazla fark A seçeneğinde oluşmaktadır.

 2. hocam size iki sorum var birinci sorum yerel saat 20 derece doğu boylamında 160 dakika geri olan bir merkezin boylam derecesi kaçtır

  ikinci sorum ise aralarında 3 saat 20 dakika yerel saat farkı olan iki merkezden daha doğuda yer alan birinci merkez 15 derece batı bölümünde yer almaktadır ikinci merkez hangi bolum üzerinde yer alır

  • 1————————————
   160 / 4 = 40 boylam farkı oluşur.

   20 derece doğu boylamından 40 derece batıda (geri) olan merkez 20 derece batı boylamıdır.

   2————————————
   3 saat 20 dakika = 200 dakika
   200 / 4 = 50 (boylam farkı oluşur)
   15 derece batı boylamında 50 derece daha batıda olan merkezin boylam derecesi 65 derece batı boylamı olur.

 3. Hocam 40* güney paraleli üzerindeki A noktasının 1110 km kuzeyinde yer alan B noktası hangi paralel dairesi üzerindedir ? Cvbı atarsanız sevinirim

  • Her paralel arası mesafe 111 km’dir.
   1110 / 111 = 10 paralel kuzeye gidersek => 30 Güney paraleline ulaşırız.

   ———-I———– 0
   ———-I———– 10 Güney
   ———-I———– 20 Güney
   ———-I———– 30 Güney
   ———-I———– 40 Güney

   40 G enleminden 10 derece yukarı çıkarsak görüldüğü gibi 30 güney enlemine ulaşırız.

 4. Bu soru çözükebilir mi

  21 mart tarihinde 15′ doğu kentinde güneş batarken 15′ batı kentinde yerel saat kaçtır?

  A)18:00
  B) 17:00
  C) 16:00
  D) 14:00
  E) 12:00

  • 21 Martta güneş 06:00 da doğar, 18:00’da batar. 15 doğu boylamında saat 18:00 iken 15 batıda saat kaçtır?

   Biri Doğu biri batı boylami nda olduğu için toplar, zaman farkını bulmak için 4 ile çarparız.

   15 + 15 = 30 boylam farkı
   30 × 4 = 120 dk (2 saat) zaman farkı

   15 batı daha batıda olduğu için saati 2 saat daha geri olur.

   18:00 – 02:00 = 16:00 cevap.

  • 49 + 39 = 88 derece boylam farkı
   88 x 4 = 352 dakika zaman farkı (5 saat 52 dk)

   Batıda saatler geri olduğu için 5 saat 52 dk düşeriz.

   02:40 – 05:52 = 20:48 olur. Bu nasıl oluyor diye sorabilirsin doğal olarak.
   2 saat 40 dk geri gidersen gece yarısına (00:00) ulaşırsın. 3 saat 12 dk daha geri gidersek 20:48’e ulaşmış oluruz.

   02:40
   03:12
   ———-
   05:52 toplamda

  • Ulusal saat dilimleri başlığı altında anlatılan bölümdür. Hocanız performans ödevi olarak sadece ulusal saatleri verdiyse bu sayfa sizin için biraz özet kalır. Bunu daha detaylı araştırmanızı tavsiye ederim.

 5. 42 – 28 = 14 boylam farki
  14 × 4 = 56 dakika

  Balıkesir de güneş Siirt e göre 56 dk geç doğar.

  04:34 + 00:56 = 05:30

  21 martta gündüz süresi heryerde 12 saattir. Doğduğu saate 12 saat eklersek batış saatine ulaşırız.

  05:30 + 12:00 = 17:30 cevap olur.
  Cevap: C

  • Soruyu bu şekli ile bir öğrenciye sorarsanız cevap alamazsınız. Çünkü Bakü’nün boylam derecesi verilmemiş ve herkes Baku’nün boylam derecesini bilemez. Bakü yaklaşık olarak 50 derece doğu boylamı üzerinde bulunur. Buna göre;
   50 derece doğu boylamı üzerinde bulunan Bakü’de saat 03:20 ve günlerden 1 Ocak iken 50 bati boylamında gün ve saat nedir?

   Çözüm;

   50 + 50 = 100 boylam farkı
   100 × 4 = 400 dk zaman farkı
   (6 saat 40 dk)

   03:20 – 06:40 = 20:40 ve günlerden 31 aralık olur. (Bir gün geri)

 6. Hocam 2 sorum daha var size:
  1. Bir sehrin kursak vakti ile yerel vakit farki nasil bulunur?

  2. Yeni gunun baslanmasini ayni zamanda karsilayan ulkeleri ne esasinda bulabiliriz?

  • 24:00 – 14:40 = 09:20

   09 saat 20 dk gündüz uzunluğudur ve bunun tam ortası öğle vakti olduğuna göre.

   09:20 / 2 = 04:40 yarısı olur…

   Güneş 12:00’dan 4 saat 40 dk önce doğar,
   Güneş 12:00’dan 4 saat 40 dk sonra batar.

   Güneşin doğuş saati: 12:00 – 04:40 = 07:20
   Güneşin batış saati: 12:00 + 04:40 = 16:40 olur.

 7. +3 saat dilimini kullanan İstanbulda yerel saat 20.30 iken aynı anda Los Angeles’ta yerel saat 09.30’dur
  buna göre los angeles’in kullandigi saat dilimi aşağıdakilerden hangisidir?
  a) -10.saat dilimi
  b) -8. saat dilimi
  c) +4.saat dilimi
  d) +8.saat dilimi
  e) +10.saat dilimi

  hocam bu sorularda nasıl bir mantık uygulamaliyiz? tesekkürler.

  • Bir YGS Öğrencisi olarak; sonuç -8. saat dilimidir..
   20.30 – 09.30= ARALARINDA 11 SAAT ZAMAN FARKI VARDIR
   Dakikaya çevirirsek; 60.11= 660DK
   Her meridyen 4 dakika olduğundan; 660/4= 165 MERİDYEN FARK YAPAR
   15 MERİDYEN 1 SAAT DİLİMİNİ KAPSADIĞI İÇİN 165/15=11 YAPAR
   İSTANBUL +3. SAAT DİLİMİNİ KULLANIYOR İSE, LOS ANGELES -8. SAAT DİLİMİNİ KULLANACAKTIR..

   Diye düşünüyorum, hata payım olabileceğini belirtiyorum..

 8. Yaz saati uygulamasının yapıldığı bir günde 33 Doğu meridyeninin deki Anakarada yasayan biri,saatine bakıp 12.00 olduğunu görüyor.
  Buna gore Anakaranın yerel saati ile ulusal saati arasındaki fark kaç dakikadır?

 9. hocam :
  bir merkezde yere dikilen bir çubuğun en kısa gölgesinin oluşturduğu an ortak saat 12.08’dir
  buna göre söz konusu merkez ile ortak saat ayarı olarak kullanılan boylam arasında kaç derecelik boylam farkı vardır ?
  a)2 b)4 c)6 d)8 e )10 cevaplarsanız sevınırm

  • Yere dikilen bir çubuğun gölgesi saat 12:00 da en kisa halini alır. Ortak saatte 12:08 i gösteriyor sa aralarında 12:08 – 12:00 = 00:08 yani 8 dk zaman farkı vardır. Her boylam arası 4 dk olduğuna göre
   8 ÷ 4 = 2 boylam farkı olur.

 10. Saatin 24:00 olduğu yer tarih değiştirme çizgisi olur. O nerede diye sorarsan bulalım.

  Ben çok kısa bir yolla bulayım diğer türlü saatten boylamdan hesaplarsak uzar. İlk önce saat 12 nerede olur onu bulup onun anti meridyenini aldık mı tarih değiştirme çizgisine ulaşmış oluruz.

  30 D boylamında saat 11:12 iken saatin 12:00 olduğu boylamı bulalım.
  12:00 – 11:12 = 48 dk
  48 / 4 = 12 boylam farkı
  30 + 12 = 42 Doğu boylamında saat 12:00 dır.

  42 doğu boylamının anti meridyeni 138 batı boylamıdır. Burada saat 24:00 olduğu için aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olur. ( meridyen ile anti meridyenin toplamları 180 dereceye eşittir.)

 11. 60 derece kuzey paraleli ile 60 derece doğu meridyeni kesişme noktasından kuzeye doğru yola çıkan biri hiç yön değiştirmeden 6660 kilometre yol almıştır.ulaştığı noktanın koordinatı nedir.cevaplarsaız sevinirm hocam

  • 60 kuzey paralelinden 6660 km sürekli kuzeye ilerleyen birinin varacağı nokta yine 60 derece kuzey paralelidir. Bu nasıl olur diye sorarsanız.
   6660 / 111 = 60 paralel farkı oluşur. 60 kuzey paralelinden aynı yönde ilerleyen biri 30 paralel ilerlerse kuzey kutup noktasına ulaşır. Bu noktadan sonra aynen zirveye çıkan biri gibi diğer taraftan inişe geçer. 90’dan 30 derece daha ilerlerse yine varacağı nokta 60 kuzey enlemidir. Boylam ise 60 derece doğu meridyeninin anti meridyeni olur. Meridyen ile anti meridyen birbirini 180 dereceye tamamlar, batı ise doğu doğu ise batı olur. 60 doğunun anti meridyeni 180 – 60 = 120 batı meridyenidir.

   Varılan yerin koordinatları: 60 kuzey paraleli ile 120 batı meridyeninin kesiştiği yerdir.

 12. 26 doğu merideyeninde 23 eylül tarihinde güneş 19.20 de battığına göre 45 doğu meridyeninde 26 doğu meridyenin yerel saati ile kaçta doğar?

  • Soruyu çevirelim 26 d boylamında saat 06:00 iken 45 d boylamında saat kaçtır?

   45 – 26 = 19 boylam farkı
   19 × 4 = 76 dakika (1 saat 16 dk) zaman farkı

   06:00 – 01:16 = 04:44’tür ve güneşin doğmasına 1 saat 16 zaman vardır.

    • Yoğunluktan sorudaki hatayı görmemişim bile. 23 Eylül ve 21 Mart tarihlerinde Dünya üzerindeki bütün merkezlerde güneş 06:00’da doğar, 18:00’da batar. Bu günlerde gece – gündüz süresi birbirine eşittir. Yani 12 saat gece, 12 saat gündüz. Soruda olduğu gibi 19:20’de batamaz. Eğer batarsa (ki öyle bir şey yok) 19:20 – 12:00 = 07:20, 7:20 x 2 = 14:40 gündüz süresi oluşur.

  • – 4 (60B) ile +3 (45D) arasında 7 saatlik zaman farkı vardır. -4’te saat 20:30 iken aynı anda ! +3 saat diliminde saat 20:30 + 07:00 = 03:30’tür. Uçağın yolculuğu 8 saat sürdüğüne göre 03:30 + 08:00 = 11:30’da uçak +3 saat dilimine ulaşır. Doğuya doğru olan bu yolculukta 24:00 aşıldığı için günlerden yeni bir gün yani 7 Marttır. Cevap: D

  • Artık uygulama sonlandırılsa da ben çözeyim.

   Türkiyede yaz saati 45 Doğu boylamina göre ayarlanır. Bu boylam Turkiye’nin en doğusundan geçen boylam olup ortak saat ile yerel saat arasındaki farkın en fazla olması için verilen sehirlerden en batıda olanı aramanız gerekir. Verilenler içinde en batıda olan Balıkesir olduğu için cevap odur. Yerel saat ile ortak saat arasındaki fark en az olur deseydi bu sefer en doğuda olanı aradık ki bu durumda cevap Iğdır olacaktı.

  • Bu uygulamanın iyi yada kötü olarak nitelemek oldukça zor. Bunun hakkında uzun bir çalışma yapmak gerek. Türkiye’de artık saatleri geriye alma uygulaması son buldu. Bu durumda 2. saat dilimini oluşturan 30 derece doğu boylamı artık kullanılmayacak. Sürekli olarak 45 derece doğu boylamı (eski adıyla ileri saat uygulamasının yapıldığı boylam) kullanılacak.

  • 160 + 140 = 300 boylam farkı
   300 x 4 = 1200 dk (20 saat) zaman farkı oluşur.

   140 batı boylamı 160 doğu boylamına göre daha batıda olduğu için saati 20 saat geri alırız.

   10:00 – 20:00 = ? (böyle durumlarda çıkmayacak durumda olan sayıya 24 saat ekleriz.)

   34 :00 – 20:00 = 14:00 olur. Günüde bir gün geriye alırız. Yani sonuç;
   Günlerden perşembe saat ise 14:00 dır.

    • Farklı taraflarda olan boylamlar toplanırken, aynı tarafta olanlar çıkartılır. Örneğin Batı – Batı, Doğu – Doğu, Batı + Doğu veya Doğu + Batı Boylamları gibi. Burada batı ve doğu boylamı verilmiş o zaman topluyoruz.

     140 + 170 = 310 boylam farkı olur.

     310 boylamın kaç dakikalık zaman farkı oluşturduğunu 4 ile çarparak buluruz. Çünkü her boylam arası 4 dk zaman farkı var.

     310 x 4 = 1240 dk (20 saat 40 dk)

     Saatin 15:00 olduğu 140 Doğu meridyeninden 20 saat 40 dk batıya ilerlersek
     15:00 – 20:40 = ? böyle durumda küçük sayıya 24 saat ekler çıkartırız.
     39:00 – 20:40 =
     38:60 – 20:40 = 18:20 saat ve günlerden de bir gün geri yani perşembe olur.

     Cevap: B seçeneğidir.

     • Doğru yoldan gidince gerçekten basitmiş busorularda çok zorlanıyorum teşekkür ederim

      7 Eyl 2017 14:31 tarihinde “Disqus” yazdı:

   • hocam bu soruyu şöyle de cevaplayabilir miyiz?
    180-160=20 derece 180-140=40 derece 20+40=60×4=240 dk=4 saat..10.00+04.00=14.00 saat 14.00 ..160 derece doğu meridyeninden 140 derece batı meridyenine geçerken T:D:Ç. geçiyoruz gün perşembe ve saat 14.00…saygılar,iyi çalışmalar.

  • Hareketi izlediğimiz merkezde güneş tam tepe noktasına geldiğinde (cismin gölgesi en kısa olduğu anda) kolumuzdaki saate bakarız. Aradaki fark yerel saat ile ortak saat arasında ki farkı gösterir. Çünkü kolumuzdaki saat ulusal saate göre ayarlıdır. İyi çalışmalar.

    • Aynen öyle. Bir noktada çismin gölgesi en kısa olduğu anda yerel saat 12:00’dır. Kolumuzdaki saat örneğin 11:40’ı gösteriyorsa ulusal saat ile yerel saat arasında 20 dk zaman farkı var demektir. Kolumuzdaki saattle aynı ise o nokta aynı zamanda ulusal saat için kullanılıyor demektir.

 13. dünyanın kendi çevresindeki hareketi dünyanın ekvatorda şişkin olmasını nasıl etkiler? dünyanın kendi etrafındaki dönüş hızı değişse dünyanın basıklık oranı nasıl değişir?

  • Dünya’nın şeklinden dolayı en hızlı hareket ekvator ve yakın çevresinde gözlemlenir. Yer çekiminin biraz daha az ve merkezkaç kuvvetinin daha fazla olduğu bu bölge bunların etkisiyle genişler. Kutuplar merkezkaç kuvvetinin en az, yer çekiminin en fazla olduğu yerlerdir. Dönüş hızının artması basıklığın artmasına sebep olacaktır. Çünkü hızla birlikte yer çekimi azalacak merkezkaç kuvveti artacaktır.

  • Derin bir soru gibi durmakla birlikte kısaca düzenli gece gündüzün yaşanmadığı yeri sormaktadır. 66 derece 33 dk enlemlerinden 90 derece enlemlerine doğru gece ile gündüz arasındaki düzen gittikçe bozulur. Gece ve gündüzler 24 saati aşarak 6 aya (90) ulaşırlar. Dolayısı ile cevap 67 veya yukarısı bir enlem olmalıdır. Cevap E seçeneğidir.

 14. 1.merkez kkd 2 .mhttps://uploads.disquscdn.com/images/e67146d7057a2c200cfc2ef0ce3e2fec86a14c45c25340b3c7937ae089731d50.jpg 1.merkez kkd 2.merkez güneyde olduğu için mi hocam

  • 21 Haziranda Gündüz süresi kuzeye doğru artar (Güneye doğru azalır). Bu durumda Gündüz uzunluğu en fazla olan en kuzeyde, Gündüz uzunluğu en kısa olan en güneyde kalacaktır. Enleri aldığımız zaman I ve II olur. II diğerlerine göre en güneyde ve gündüz uzunluğuda 12 saatten az olduğu için GYK’dir.

  • 38 x 111 = 4218 km
   50 x 4 = 200 dk (3 saat 20 dk)
   Cevap: D

   Ancak soru çözmenizin hiç faydası yok. Siz daha temel kavramları ogrenmemissiniz. Lütfen ilk önce gerekli konulara çalışın ondan sonra soru çözümüne geçin.

  • +5. saat diliminin ortak meridyeni 75 derece doğu boylamıdır.
   19. saat dilimi 75 batı boylamıdır. (Her 15 derece farkının 1 saate eşit olduğu durum işimizi kısaltacağı için)

   75 + 75 = 150 derece boylam farkı
   150 / 15 = 10 saat zaman farkı olur.

   Normal yoldan gidersek;
   75 + 75 = 150 boylam farkı
   150 x 4 = 600 dakika
   600 dk = 10 saat zaman farkı oluşur.

  • Bahar başlangıcı 21 marttir ve o günde gece gündüz eşittir.
   29 Doğu boylamin da 06:32 de doğan güneş 12 saat sonra batar.
   06:32 + 12:00 = 18:32

   45 Doğu (Türkiye nin en dogusu) boylamin da ise;
   45 – 29 = 16
   16 × 4 = 64 dk (önce batar)(1 saat 4 dk)

   18:32 – 01:04 = 17:28 de batar.

 15. 180 genel ismi ile TDÇ (Tarih Değiştirme Çizgisi) olarak bilinir. Ancak TDÇ saatin 24:00 olduğu her boylamdır. Bu bilgi yanlışını geçersek esas burada sorulan soru yerel saati 180 derece enlemine göre 4 saat 32 dk geri olan boylamın derecesini bulmamızı istiyor.
  4 saat 32 dk = toplamda 272 dk olur.
  272 / 4 = 68 derece boylam farkı oluşturur. Yani batı yönünde 68 derece ilerlememiz gerekir. Bunun için;
  180 – 68 = 112 Doğu boylamına ulaşmış oluruz. Cevap: 112 Doğu boylamı olur.

  • İzdusum alanı en fazla olanı arıyorsanız bakmanız gereken ilk şey paralel dereceleridir. Ekvatora en yakın olanı ararız. Çünkü ekvatorda ardışık iki boylam arası mesafe en geniştir. Kutuplara doğru daralır. Cevap: A seçeneğidir.

  • Soru kökünde verilen ön bilgiden de anlaşıldığı üzere bize diyor ki kutuplara yaklaştıkça boylamlar arası mesafe daralır. Bu durumda enlem derecelerine (alanların sağındaki sayılar) bakarız. Kutuplara yaklaştıkça enlem dereceleri büyür, boylamlar arası mesafe küçülür. 90’a en yakın bölge E seçeneğinde verilen 75 – 85 Kuzey enlemlerine sahip olan alandır. Cevap: E seçeneğidir. En fazla deseydi bu sefer Ekvator’a (0) en yakın olana bakar D seçeneği derdik. ;D

  • Soruyu şu şekilde ifade edersem bir değişim olmaz, 33 Doğu boylamı üzerinde saat 12:00 iken 45 derece doğu boylamında saat kaçtır? Yukarıdaki ifade ile aynı kapıya çıkar.
   45 – 33 = 12
   12 x 4 = 48 dk (zaman farkı)

   45 dm daha doğuda olduğu için (saat ileridir, bulunan zaman farkı eklenir.)

   12:00 + 00:48 = 12:48
   Cevap: D seçeneğidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here