9. Sınıf Coğrafya 2. Bölüm Ölçme – Değerlendirme Cevapları

2017-2018 9. Sınıf Coğrafya 2. Bölüm Ölçme – Değerlendirme Cevapları

(Sayfa: 50, 51, 52, 53, 54, 55)


Soru – 1

Aşağıdaki ifadelerden hangisi coğrafi konumumuzun ülkemize sunduğu fırsatlardan biridir?

A) Ülkemize yakın coğrafyada siyasi sorun yaşayan ülkelerin bulunması
B) Doğum oranlarının ülkemizde azalması
C) Ekonomide küresel dalgalanmaların yaşanması
D) Ülkemizin zengin petrol yataklarına sahip ülkelere komşu olması
E) Yaşlı nüfusumuzun artması

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 02

soru 2

Yukarıdaki şekillerde aynı anda Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumlarına ait bazı merkezler bulunmaktadır. Bu merkezlerin batıdan doğuya doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) B–E-M B) B-M-E C) M-E-B D) M-B-E E) E-M-B

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 3

soru 3 Greenwich boylamı üzerinde bulunan A noktasında tarih 4 Nisan ve yerel saat 22.45’tir. Aynı anda 90°D boylamında yer alan T noktasında tarih ve yerel saat aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 4 Nisan 16.45          B) 5 Nisan 16.45
C) 5 Nisan 01.45          D) 4 Nisan 04.45
E) 5 Nisan 04.45

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 4

Ekvator’un 4440 km kuzeyinde bulunan ve yerel saati başlangıç meridyeninin yerel saatinden 120 dakika ileri olan bir merkezin coğrafi koordinatları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

soru

soru

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 5

I. Bulunduğu yarım küre
II. Sahip olduğu yer altı kaynakları
III. Uluslararası saat dilimi
IV. Arazinin eğimi

Bir yerin boylam ve enlem derecelerinin bilinmesi yukarıdaki özelliklerden hangileri hakkında kesin bir bilgi verir?

A) I ve II        B) I ve III       C) II ve III
D) II ve IV     E) III ve IV

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 6

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin mutlak konumunun sonuçlarından biri değildir?

A) Asya Kıtası’nın batısında yer alması
B) Orta kuşakta bulunması
C) Aynı anda bir tek ulusal saatin kullanılması
D) Kuzey Yıldızı’nın görülmesi
E) Akdeniz iklim kuşağında yer alması

Cevap İçin Tıkla:

Aşağıdaki 7, 8, 9 ve 10. soruları yanda verilen coğrafi koordinat sistemine göre cevaplayınız.

koordinat sistemi sorusu


Soru – 7

Koordinat sistemi üzerinde bulunan noktaların Ekvator çizgisine göre konumları aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Kuzey Yarım Küre Güney Yarım Küre
A) B ve C E ve D
B) C ve E A ve B
C) D ve E B ve A
D) A ve C D ve B
E) C ve D C ve B
Cevap İçin Tıkla:

Soru – 8

Koordinat sistemine göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Başlangıç meridyeni üzerinde işaretli nokta yoktur.
B) A ve B noktaları aynı enlem üzerindedir.
C) E ve C noktalarının yerel saatleri aynıdır.
D) B ve D noktalarının başlangıç meridyenine olan kuş uçuşu mesafeleri aynıdır.
E) C noktası Ekvator çizgisi üzerindedir.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 9

Koordinat sistemi üzerindeki taralı alanın mutlak konumu tanımlanırken aşağıdaki derecelerden hangisi kullanılmaz?

A) 20º B       B) 20º G       C) 10º K
D) 10º D       E) 20º D

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 10

B noktasında yerel saat 12.40 ise aynı anda A noktasında yerel saat kaç olur?

A) 14.20       B) 15.20      C) 15.40
D) 10.00       E) 13.20

Cevap İçin Tıkla:

soru 11 12 13

23 Eylül tarihinde A ve B kentlerinde Güneş’in ufuktaki konumları verilmiştir. A kenti ülkemizin en doğusunda yer almaktadır. Aşağıda yer alan 11, 12 ve 13. soruları yukarıda verilen şekillere göre cevaplayınız.


Soru – 11

A ve B kentleri arasındaki yerel saat farkı ne kadardır?

A) 2       B) 3      C) 4      D) 5      E) 6

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 12

A noktasında yerel saat 09.00 olduğuna göre başlangıç meridyeninde yerel saat kaç olur?

A) 06.00 B) 07.00 C) 12.00 D) 15.00 E) 17.00

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 13

B noktası hangi meridyen üzerinde yer alır?

A) 90° D B) 120° D C) 30° B D) 45° B E) 60° D

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 14

soru 14

Yukarıdaki Türkiye haritasında yaklaşık olarak aynı enlem üzerinde yer alan Çanakkale, Eskişehir, Sivas ve Erzurum illeri gösterilmiştir.

Bu iller için aşağıdakilerden hangisinin benzer olduğu söylenebilir?

A) Yerel saatleri
B) Güneşin doğuş ve batış saatleri
C) Ekvator’a olan kuş uçuşu uzaklıkları
D) İklim özellikleri
E) Başlangıç meridyenine olan uzaklıkları

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 15

soru 15

21 Mart tarihinde Çanakkale’de Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumu yukarıdaki gibidir. Aynı tarihte Erzurum’da Güneş’in ufuk düzlemindeki konumu aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki doğru olarak verilmiştir?

soru 15

Cevap İçin Tıkla:

16, 17 ve 18. soruları aşağıda verilen parçaya göre cevaplayınız.

84. Oscar Ödül Töreni, Greenwich ortalama saatine göre 26.02.2012 tarihinde -8. saat dilimini kullanan Los Angeles kentinde yapılmıştır. Tören Los Angeles saatine göre 19.30’da başlamış ve Türkiye’de de televizyon kanalları aracılığıyla canlı olarak yayınlanmıştır. Törene katılan bir Türk yönetmen, aynı gün Los Angeles saati ile 23.30’da uçağa binmiş ve uçakta kendisine uçuş bilgilerini içeren bir broşür verilmiştir. Broşürde Los Angeles ve İstanbul arasındaki uçuş rotası aşağıda verilen haritadaki gibi yay şeklinde gösterilmiştir. 13 saat süren kıtalar arası bir uçuşun ardından uçak İstanbul Atatürk Havalimanı’na inmiştir. Uçak 3 saatlik bir aktarma molasının ardından yeni yolcuları ile birlikte Türkiye’nin ulusal saatinden 4 saat ileri olan bir başka kente uçmuştur.

soru 16 17 18


Soru – 16

Yalnızca yukarıdaki parçada verilen bilgiler göz önüne alındığında,

I. Oscar Ödül Töreni’nin canlı yayınla Türkiye’den izlenmeye başlandığı tarih ve saat,
II. Los Angeles ve İstanbul arasında uçuş yapan uçağın Türkiye saati ile İstanbul Atatürk Hava limanına indiği tarih ve saat aşağıdakilerin hangisinde doğru sırada verilmiştir?

                       I                    –                    II
A) 27.02.2012 saat 05.30 – 27.02. 2012 saat 12.30
B) 28.02.2012 saat 06.30 – 27.02. 2012 saat 12.30
C) 27.02.2012 saat 05.30 – 28.02. 2012 saat 18.30
D) 28.02.2012 saat 06.30 – 28.02. 2012 saat 12.30
E) 27.02.2012 saat 05.30 – 27.02. 2012 saat 22.30

F) 27.02.2012 saat 06:30 – 27.02.2012 saat 12:30 (Benim cevabım)

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 17

Los Angeles’tan İstanbul’a doğru hareket eden uçağın rotasının, harita üzerinde düz bir çizgi ile değil de yay şeklinde gösterilmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Dünya’nın günlük hareketinin uçakların rotalarını saptırması
B) Dünya’nın şeklinden dolayı en kısa mesafeyi göstermesi
C) Kuzey Yarım Küre’de uçak rotalarının sağa sapması
D) Sürekli rüzgârların, uçakların rotalarını etkilemesi
E) Uçak rotalarının Dünya’nın manyetik alanından etkilenmesi

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 18

İstanbul’dan kalkan uçak, hangi saat dilimini kullanan kente uçmuştur?

A) +6. saat dilimini   B) +7. saat dilimini     C) +8. saat dilimini
D) +9. saat dilimini   E) +10. saat dilimini

Cevap İçin Tıkla:

2012 LYS-3


soru 19 -23

Güneş’in gün içindeki konumlarının gösterildiği aynı enlemdeki A, B ve C merkezleri ile ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız.


Soru – 19

Güneş hangi merkezde daha önce doğmuştur?

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 20

En doğudaki merkez hangisidir?

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 21

Yerel saati en geri olan merkez hangisidir?

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 22

Merkezlerin doğudan batıya doğru sıralanışı nasıl olmalıdır?

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 23

Hangi merkezde öğle vakti yaşanmaktadır?

Cevap İçin Tıkla:

türkiye haritası

Aşağıdaki soruları yukarıdaki harita ve kendi atlaslarınızdan yararlanarak cevaplayınız.


Soru – 24

Ülkemizin kara sınırı komşularını yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 25

Ülkemizi çevreleyen denizleri yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 26

Ülkemizin mutlak konumunu yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 27

İstanbul, Trabzon, Kars, Antalya ve Yozgat il merkezlerinden geçen koordinatları yaklaşık olarak belirleyiniz.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 28

Bursa ile Erzurum arasındaki yerel saat farkı kaç dakikadır?

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 29

37º-38º kuzey paralelleri ile 37º-38º doğu meridyenleri arasında hangi illerimizin toprakları bulunmaktadır? Yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 30

Ankara’nın kuş uçuşu 222 km güneyinde ve yerel saati de Ankara’dan 36 dakika ileri olan ilimiz hangisidir? Yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 31

Ekvator’un 4.551 km kuzeyinde ve Greenwich’in yerel saatinden 2 saat 40 dakika ileri olan ilimiz hangisidir? Yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Soru – 32

Kocaeli ile yerel saatleri aynı olan iller hangileridir? Yazınız.

Cevap İçin Tıkla:

Bunlar da hoşunuza gidebilir...