Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa – 149)

5
13
views

9-olcme-degerlendirme-cevaplari-sayfa-149

9. Sınıf Ölçme ve Değerlendirme Cevapları Sayfa – 149

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Mesken ve yerleşme tiplerini YERLEŞME coğrafyası inceler.
2. Yer altı kaynaklarının bulunduğu yerlerde MADEN kentleri kurulmuştur.
3. Kudüs, Mekke gibi kentler DİNİ kentlere örnektir.
4. Yerleşmeyi sınırlandıran en önemli iki faktör İKLİM ve SU KAYNAKLARININ DAĞILIŞIDIR.

Aşağıdaki ifadelerin karşısına doğru olanlar için “D”, yanlış olanlar için “Y” yazınız.

1. Nüfusu 5000’den az olan yerlere köy yerleşmesi denir. ( D )
2. Dünya üzerinde yerleşim için en uygun alanlar orta kuşakta yer alır. ( D )
3. İnsanların göç hareketlerini turizm coğrafyası inceler. ( Y )
4. Toplu yerleşmeler düz ve su kaynakları sınırlı olan arazilerde kurulur. ( D )
5. Köylerde tarıma dayalı sanayi gelişmiştir. ( Y )
6. İlk yerleşmelerin kurulmasında sanayi faaliyetleri önemli rol oynamıştır. ( Y )

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi sınırlandıran faktörlerden biri değildir?

A) Kutuplar B) Çöller C) Bataklıklar D) Ormanlar E) Dağ eteği ovaları

2. İlk yerleşim yerlerinin seçiminde aşağıdakilerden hangisinin rolü olmamıştır?

A) Yer şekilleri
B) Su kaynakları
C) İklim
D) Toprağın verimliliği
E) Sanayi faaliyetleri

3. İnsan yaşamına uygun olmayan faktörler aynı zamanda yerleşmeyi de sınırlandırmıştır. Aşağıdakilerden hangisi bunlar arasında sayılamaz?

A) Denizler
B) Bataklıklar
C) Kutuplar
D) Çöller
E) Alüvyal alanlar

4. Aşağıdaki yerleşim birimlerinden hangisinde önemli ölçüde mevsimsel nüfus farklılığı yaşanır?

A) Antalya
B) Balıkesir
C) Şanlıurfa
D) Ankara
E) Samsun

5. Bir yerleşim biriminin köy ya da kent olarak nitelendirilmesinde hangisi ölçüt olarak kullanılamaz?

A) Nüfus
B) İdari yapı
C) Konut sayısı
D) Ekonomik etkinlikler
E) Coğrafi konum


5 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here