Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 47)

2
14
views

Sayfa 47 – Ölçme ve Değerlendirme Sorularının Cevapları (2014 – 2015)

9-olcme-degerlendirme-cevaplari-sayfa-47

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Kuzey Kutup Noktası çevresi yaklaşık olarak (21 Mart – 23 Eylül) 6 ay güneş görür. Ancak burası yine de buzlarla kaplıdır. Neden?
Cevap: Kutup noktaları 6 ay boyunca güneş ışınlarını almasına rağmen özellikle 2 sebepten dolayı ısınmaz. Bunlardan en önemlisi kutup noktalarına güneş ışınlarının düşme açısıdır. Kutup noktaları güneş ışınlarını çok dar açılarla (0o – 23o) alır. Güneş ışınlarının düşme açısı bu kadar az olunca o bölgede ısınma gerçekleşmez. İkinci sebep ise güneş ışınlarının atmosferde aldığı yoldur. Güneş ışınları bir noktaya ne kadar dar açılarla gelirse atmosferde aldığı yol uzar, atmosferde tutulma oranı artar. Durum böyle olunca güneş ışınları yüzeye az bir enerjiyle ulaşır ve etkisiz kalır. 3. bir sebep daha eklenebilir. Birim miktarla gelen güneş ışınları dik ve dike yakın geldiği bir yerde dar alanı çok ısıtırken, aynı ışın demeti eğik geldiği yerde çok geniş bir alanı ısıtmak zorunda kalır ama bunda başarılı olamaz. Bunu şuna benzetebiliriz. Bir soba küçük bir odayı yeteri kadar ısıtırken, aynı soba büyük bir odaya konduğunda o odayı ısıtmada yetersiz kalır.

2. Dünya üzerinde güneş ışınları nerelere dik açıyla gelir? Neden?
Cevap: Dünya üzerinde güneş ışınları sadece dönenceler arasına dik gelir. Bunun sebebi dünyanın eksen eğikliğidir. Eksen eğikliği olmasaydı Güneş ışınları yıl boyunca sadece ekvatora dik gelecekti. Eksen eğikliği ne kadar artarsa güneş ışınlarının dik düşeceği alanlarda genişlerdi. Normal durumda dünyanın eksen eğikliği 23o 27′ dır. Güneş ışınları 23o 27′ kuzey enlemleri ile 23o 27′ güney enlemleri arasında kalan yerlere dik gelir. Eğer eksen eğikliği 40 derece olsaydı 40 derece kuzey enlemleri ile 40 derece güney enlemleri arasına dik düşecek, dük geldiği alanlar artacaktı. Kısacası temel sebep eksen eğikliğidir.

3. Bir yıl on iki aydan oluşur. Ayların süresi 30 ile 31 gündür. Ancak bunlardan şubat ayı; 28 günden, (dört yılda bir ise 29 gün) ibarettir. Neden temmuz veya ağustos ayları 31 gün sürerken, şubat ayı için böyle bir durum yaşanır?
Cevap: Temel sebep yörüngenin elips şeklinde olmasından kaynaklanır. Dünya, Güneş etrafında hareket ederken yörüngenin şeklinden dolayı Güneşe bazen yaklaşıp bazen uzaklaşmak durumunda kalır. (en yakın 149 milyon km iken, en uzak 152 milyon km) Güneşe en yakın olduğu 4 Ocak tarihi ve sonrasında (şubat) güneşinde çekim etkisiyle Dünya’nın yörüngedeki hızı artarak 30 şubatta ulaşması gereken noktaya 2 gün erken ulaştığı için şubat ayı 2 gün kısa sürer.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Dünya’nın yıl içinde Güneş’e olan uzaklığı değişir.
Çünkü: Dünya’nın yörüngesi elips şeklindedir.

2. Kutuplara gittikçe güneşin doğuş ve batış süresi uzar.
Çünkü: Kutuplara doğru gidildikçe gece – gündüz süre farkı uzar. Farkın uzaması grup ve tan sürelerinin de uzamasına neden olur.

3. Sıcaklık kuşaklarının ortaya çıkmasında Dünya’nın şekli etkilidir.
Çünkü: Sıcaklık Dünya’nın şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru azalır.

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

No Soru D Y
1 Kuzey Yarım Küre’de ılıman kuşak daha geniş yer kaplar. ..
2 Ekvator ile dönenceler arasındaki alana orta kuşak denir. ..
3 23 Eylülde Güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. ..
4 Kuzey Yarım Küre’deki bir cismin öğle vakti en kısa gölge boyu 21 Haziranda oluşur. ..
5 Avustralya’da en uzun gündüzün yaşandığı tarih 21 Aralıktır. ..

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdakilerden hangisi 21 Haziranda gölge boyunun en kısa olduğu yerdir?

A) Ekvator
B) Oğlak Dönencesi
C) Kuzey Kutup Noktası
D) Yengeç Dönencesi
E) Güney Kutup Dairesi

2. Aşağıdakilerden hangisi Güneş ışınlarının geliş açısını etkilemez?

A) Enlem faktörü
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Yer şekilleri
D) Denizlerin dağılışı
E) Dünya’nın yıllık hareketi

3. Kuzey Yarım Küre’de ilkbahar başlangıcı aşağıdaki tarihlerden hangisidir?

A) 21 Mart
B) 23 Eylül
C) 21 Aralık
D) 21 Haziran
E) 23 Nisan

4. 21 Aralık günü, aşağıdaki kentlerden hangisindeki gündüz süresi diğerlerinden daha uzundur?

A) Moskova
B) Ankara
C) Paris
D) Londra
E) Sidney

5. Güneş ışınlarının bir merkeze geliş açısının yıl boyunca değişmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yerkürenin şekli
B) Dünya’nın günlük hareketi
C) Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki dönüş hızı
D) Dünya’nın yörüngesinin elips şeklinde olması
E) Ekvator ile ekliptik arasındaki açı