Ölçme ve Değerlendirme Cevapları (Sayfa 93 – 94 – 95)

23
185
views

Ölçme ve Değerlendirme Soruları ve Cevapları

9-olcme-degerlendirme-cevaplari-sayfa-93-94-95

Aşağıdaki soruları cevaplandırınız.

1. Karalar kuzey ve güney yarım kürelere eşit oranda dağılsaydı yeryüzünde sıcaklık dağılışında nasıl bir değişim olurdu? Karalar yarım kürelere dengeli olarak dağılmamıştır. Kuzey yarım kürede karalar, güney yarım küreye oranla daha fazladır. Karaların daha hızlı ve daha fazla ısındıkları için KYK’de yazlar daha sıcak, kışlar ise daha soğuktur. KYK’de ılıman kuşak daha geniştir. Soruya geri dönersek, karalar yarım kürelere eşit olarak dağılsaydı yarım kürelerin sıcaklık ortalamaları, sıcaklık farkları, basınç değerleri ve sıcaklık kuşaklarının sınırları benzerlik gösterirdi.

2. Ekvatoral iklim tipinde konveksiyonel yağışların görülmesinin nedenlerini açıklayınız. Ekvatoral bölge hem sıcak hemde yıl boyunca yükselici hava hareketlerinin görüldüğü bir bölgedir. Durum böyle olunca bol nemli olan bölgede nem sıcaklığın ve yükselici hava hareketlerinin etkisiyle sürekli olarak yükselir, yükseklerde yoğuşarak yıl boyunca yağışa neden olur. Nemin yükseldiği alana yağışı bırakmasından dolayıda konveksiyonel (yükselim) yağışı adını alır.

3. Akdeniz ikliminde görülen yaz sıcaklığı ve kuraklık hangi iklim olaylarıyla bağlantılıdır? Akdeniz ikliminde yaz sıcaklığı direkt olarak güneş ışınlarının bu dönemde daha dik gelmesinden kaynaklansa da bağlantılı olarak bu mevsimde 30Dinamik Yüksek Basınç alanının kuzeye doğru kayması Akdeniz iklim bölgesinde yaz sıcaklıklarının daha fazla yükselmesine ve kuraklığa neden olur. Sıcaklıkların yükselmesi bağıl nem oranını düşürerek yağışın oluşmasını engeller.

4. Kıt’aların batı kıyılarındaki sıcak su akıntıları ve nemli batı rüzgarları hangi iklim tipinin oluşumunda önemli rol oynar? Ilıman okyanusal iklimin oluşmasında.

5. Okyanusal iklimde nemliliğin fazla olması yıllık yağış miktarını nasıl etkiler?  Nemlilik ve yağış birbiriyle paralellik gösteren kavramlardır. Nemliliğin fazla olması yağışında fazla olmasına neden olacaktır.

Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayınız.

1. Çöllerde görülen yağış yetersizliği günlük sıcaklık farklarının büyümesine neden olmuştur.

2. Bütün hava olaylarının oluşmasında nem (su buharı) etkilidir.

3. Isınan havanın genleşmesi, hafifleyip yükselmesine (yoğunlaşma) ve yağışa neden olur.

4. Bütün hava olayları troposfer katında meydana gelir.

5. Atmosferde yükselen nem (su buharı) yoğunlaşarak bulut, yağmur ve buz haline geçer.

6. Hava durumu Atmosfer’de görülen hava olaylarının kısa süreli ortalamasıdır.

7. Günlük konuşmada hava (havalar) kelimesi hava durumu yerine kullanılır.

8. Hava durumunu meteoroloji bilimi inceler.

9. İklim, hava olaylarının uzun süreli ortalamasıdır. Hava olaylarının bir istatistiğidir.

10. İklimi klimatoloji bilimi inceler.

11. Basınç barometre ile ölçülür.

12. Alçak basınç alanlarında yükselici hava hareketleri görülür.

13. Rüzgarlar yüksek basınç alanlarından, alçak basınç alanlarına doğru eser.

14. Sürekli rüzgarların yönlerinin sapmasında Dünya’nın kendi etrafında dönmesi etkilidir.

15. Maksimum nem havanın belli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en çok nem miktarıdır.

16. Isınan havanın yükselip soğuması ile konveksiyonel yağışlar, sıcak ve soğuk hava kütlelerinin
karşılaşma alanlarında cephe yağışları oluşur.

17. Atmosferin sıcaklık ve nem bakımından aynı özelliği gösteren geniş parçalarına hava kütlesi denir.

18. Dünya’da en az yağış alan yerler 300 enlemleri civarıdır.

Aşağıdaki yargıların karşılarına “iklim” ve “hava durumu” ifadelerinden uygun olanını yazınız.

1. Hafta sonu havalar çok soğuyacakmış. Hava Durumu (kısa süreli)
2. Yaşadığım yerde yaz mevsimi çok sıcak olur. İklim (uzun süreli)
3. Zeytin, kışları ılıman geçen yörelerde yetişir. İklim (uzun süreli)

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” harfi yazınız.

İfadeler D Y
1 Dünya’da en yüksek sıcaklıklar dönenceler civarında ölçülür. D
2 Kuzey Yarım Küre’de en sıcak günlerin başlangıç tarihi 21 Eylüldür. Y
3 Güneş ışınlarını yerkürede en dik açıyla alan yerler Ekvator bölgesidir. D
4 Güney Yarım Küre’de güneye bakan yamaçlar daha sıcaktır. Y
5 Kuzey Yarım Küre’de rüzgarlar eserken saat ibresi yönünde sapma gösterirler. D
6 Yükselti ve sıcaklık arttıkça basınç da artar. Y
7 Dinamik basınç kuşaklarının oluşumunda, Dünya’nın kendi çevresindeki hareketi etkilidir. D
8 Ocak ayında en yüksek basınç alanları, Güney Yarım Küre’de oluşur. Y
9 Rüzgar hızı anemometre ile ölçülür. D
10 Alize rüzgarları, 30 derece enlemlerinden 60 derece enlemlerine doğru eser. Y
11 Batı rüzgarları, gittikleri bölgelerde soğutucu etkide bulunurlar. Y
12 Yaz musonları, Güneydoğu Asya’ya bol miktarda yağış getirirler. D
13 Fön rüzgarı, bir hava kütlesinin dağ yamacını aşıp diğer yamaçta alçalmasıyla oluşur. D

Aşağıdaki soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangi ikisinde yaz mevsimi yağışlı geçer?

A) Muson iklimi – Savan iklimi
B) Karasal iklim – Kutup iklimi
C) Tundra iklimi – Akdeniz iklimi
D) Akdeniz iklimi – Ekvatoral iklim
E) Okyanusal iklim – Karasal iklim

2. Aşağıdakilerin hangisi Ekvatoral iklimin özelliklerinden biridir?

A) Kar yağışlarının çok görülmesi
B) Yıllık yağış miktarının az olması
C) Yıllık sıcaklık farkının az olması
D) Günlük sıcaklık farklarının fazla olması
E) Yağışların belli mevsimlerde toplanması

3. Aşağıda verilen enlemlerden hangisinde sıcaklık ortalamaları daha yüksektir?

A) 10º-15º B) 25º- 30º C) 45º- 55º D) 60º- 65º E) 75º- 80º

4. Bir yerin sıcaklık değeri üzerinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi en azdır?

A) Enleminin
B) Yüksekliğinin
C) Nem miktarının
D) Kayaç cinsinin
E) Rüzgâr yönünün

5. Kuzey Yarım Küre’de karalar üzerinde en sıcak ay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mayıs B) Haziran C) Ocak D) Temmuz E) Ağustos

6. Aşağıdaki şehirlerden hangisinin sıcaklık ortalaması daha yüksektir?

A) Kabil B) Ankara C) Viyana D) Sofya E) Kuala Lumpur

7. Aşağıdaki akıntılardan hangisi sıcaklığı artırır?

A) Gulf Stream B) Peru C) Labrador D) Kanarya E) Batı Avustralya

8. Rüzgarlar, geldikleri yönlere göre hava sıcaklığını düşürücü ya da yükseltici bir etki yapar. Buna göre yandaki şekilde, ok yönünde estiği düşünülen rüzgarlar, numaralı bölgelerin hava sıcaklığını nasıl etkiler?

olcme-soru-08a

I.Bölge II.Bölge III.Bölge
A) Düşürür Yükseltir Düşürür
B) Yükseltir Düşürür Yükseltir
C) Yükseltir Yükseltir Düşürür
D) Düşürür Yükseltir Yükseltir
E) Yükseltir Düşürür Düşürür

9. Yandaki eş basınç haritasında rüzgarlar numaralanmış oklar yönünde esmektedir. Buna göre hangi ok yönünde esen rüzgarın şiddeti en fazladır?

olcme-soru-09a

A) I B) II C) III D) IV E) V

10. Aşağıdakilerden hangisi, basıncın etkileyen faktörlerden biri değildir?

A) Sıcaklık B) Yükselti C) Yerçekimi D) Günlük haraket E) Çizgisel Hız

11. Yeryüzünde atmosfer basıncı ile aşağıdakilerden hangisi arasında ilişki yoktur?

A) Enlem B) Boylam C) Sıcaklık D) Rüzgâr E)Yükselti

12. Bir yerde yağışın başlaması, aşağıdakilerden hangisinin işaretidir?

A) Rüzgarın şiddetleneceğinin
B) Sıcaklığın günlük ortalamanın üstüne çıktığının
C) Hava basıncında ani yükselme olduğunun
D) Havadaki nemin doyma noktasına eriştiğinin
E) Bulut seviyesinin alçalacağının