9. Sınıf Coğrafya Dersi – 1. Dönem 2. Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

1
211
views

9. Sınıf Coğrafya Dersi – 2. Yazılı Sınavı Çalışma Soruları

Bu sayfada Coğrafya Dersi için 2. yazılı sınavında çıkabilecek sorular paylaşılacaktır. Yorumlar kısmına da sınav öncesi çalışma yaparken anlamadığınız konuları ve soruları ekleyebilirsiniz.

Coğrafya – 2. Sınavı Yazılımı Yoksa Test mi olur? 

“MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ORTAÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ” Şöyle diyor;

Madde – 16

“a) Haftalık ders saati sayısına bakılmaksızın her dersten en az iki yazılı sınav yapılması esastır. Sınav sayısı ve tarihleri her dönem başında zümre başkanları kurulunca belirlenir ve okul müdürünün onayından sonra e-Okul sistemi üzerinden ilan edilir. Sınavlarla ilgili gerekli tedbirler okul müdürlüğünce alınır.”

“f) Uygulamalı nitelikteki dersler ile Kur’an-ı Kerim dersi sınavları, her dönemde iki defadan az olmamak üzere ve dersin özelliğine göre yazılı ve uygulamalı olarak veya bunlardan yalnızca biriyle ortak olarak ya da ayrı ayrı yapılabilir. Sınavların şekli, sayısı ve uygulamalı sınavların süresiyle hangi derslerde uygulamalı sınav yapılacağı zümre öğretmenler kurulunda belirlenir, okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulanır.”

“h) Dil ve anlatım ile yabancı dil derslerinin sınavları dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerini ölçmek için yazılı ve uygulamalı olarak yapılır.”

“(2) Yazılı sınavların açık uçlu maddelerden oluşan yazılı yoklama şeklinde yapılması esastır. Ancak her dersin sınavlarından biri kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirmeli veya çoktan seçmeli testlerle de yapılabilir.

Sonuç: Genelde ilk sınav yazılı yoklama, ikinci sınav ise çoktan seçmeli test şeklinde yapılır.

Yazılı Sınav mı kolay yoksa Test mi?

Ucu açık yazılı yoklama ile çoktan seçmeli testlerin kolay ve zor yönleri vardır.

Ucu açık yazılı yoklamaların; (öğrenci açısından değerlendirilmiştir.)

Artıları: Konuyu tam olarak bilmeseniz de yazabileceğiniz bir şeyler vardır.

Yazdığınız ifadeler tam olmasa az veya çok puan verilir.

Eksileri: Çok zaman alır,

Daha az soru sorulabilir.

Şans başarısı yoktur. Bilirsen yaparsın atayım belki tutar gibi bir ihtimal yoktur.

Öğrenci cevabı düşünüp kendisi bulmak zorundadır.

Puanlanması yorucu ve uzun zaman alan bir yöntem olup beklentinin altında veya üstünde not alabilirsiniz.

Çoktan seçmeli testlerin;

Artıları: Sorunun doğru cevabı seçeneklerde verilmiştir.

Şans başarısı vardır. Bilinmeyen sorular sallanarak tutması durumda puan alınır(düşük ihtimal).

Cevaplanması kısa ve kolaydır. Konuların bilinmesi durumunda cevaplanması kısa sürer.

Çok soru sorulduğu için çalıştığımız yerlerden çıkma ihtimali yüksektir.

Eksileri: Konu çalışmayanlar için tam bir kabustur. Her seçenek doğru görünebilir.

Çeldiricilerin iyi seçilmesi çalışanları bile zora sokabilir.

Coğrafya Dersi 1. Dönem 2. Yazılıları ne zaman yapılır?

Her okul kendi sınav takvimini kendisi belirlemekle birlikte genel olarak 2 sınavlar Aralığın son haftası ile ocak ayının ilk haftasında yapılır.

Coğrafya Dersi 1. Dönem, 2. Yazılı sınavında hangi konulardan soru çıkar?

Öğretmenlerin uyguladığı yöntem genelde son işlenen konulardan çok, ilk işlenen konulara doğru azalan şeklinde soru sormaktır. Yani son işlenen konulardan çok, ilk işlenen konulardan az soru çıkar. 2. Sınavda sorumlu olunan konular;

 • Sıcaklık konusu,
 • İklim ve hava durumu tanımı, özellikleri, farkları
 • Atmosfer ve özellikleri,
 • İklim kuşakları,
 • Ekinoks ve Solstis tarihleri (21 Mart, 23 Eylül, 21 Haziran ve 21 Aralık tarihlerinin özellikleri)
 • Mevsimler ve özellikleri,
 • Dünya’nın hareketleri ve sonuçları,
 • Dünya’nın şekli ve sonuçları,
 • Harita bilgisi (profil çıkarma, eğim hesaplama, yerşekillerinin izohipslerle gösterilmesi, izohipslerin özellikleri)
 • Yerel Saat Hesaplamaları,
 • Paralel ve Meridyenler,
 • Haritalarda uzunluk ve alan hesaplamaları,
 • Haritanın Unsurları,
 • Haritalara bilgi aktarmada kullanılan yöntemler,
 • Projeksiyon tipleri ve özellikleri,
 • Doğa, İnsan ve Coğrafya,
 • Beşeri Unsurlar,
 • Doğal Unsurlar …

Artık Örnek Sorulara Gelelim:

Coğrafya 2. Yazılı Doğru – Yanlış Soru Örnekleri

1. Haritalarda ölçek paydası ile ayrıntı ters orantılıdır. (D)
2. İzohipslerde en içteki eğri en yüksek yeri gösterir. (D)
3. Atmosferde tüm gazlardan eşit miktarda bulunur. (Y)
4. İki meridyen arası mesafe her yerde aynıdır. (Y)
5. Gece ile gündüz dünyanın yıllık hareketi sonucunda oluşur. (Y)
6. Haritalarda ölçek büyüdükçe ayrıntı azalır. (Y)
7. İzohips haritalarında içe dönük oklar çukur alanları gösterir. (D)
8. Atmosferde miktar olarak en fazla azot gazı bulunur. (D)
9. İki paralel arası mesafe dünyanın her yerinde aynıdır. (D)
10. Atmosferdeki gazların %75’i stratosferde bulunur. (Y)
11. İnsanlar doğal çevreyi etkilemezler. (Y)
12. Haritalardaki küçültme oranına ölçek denir. (D)
13. İki boylam arasında sabit 5 dakikalık zaman farkı vardır. (Y)
14. Dünya’nın kendi çevresinde 24 saatte tamamladığı harekete günlük hareket denir. (D)
15. Dünya’yı çepeçevre saran gaz tabakasına biyosfer denir. (Y)
16. Dağ, tepe, vadi gibi insan etkisiyle oluşmayan her şeye doğal unsur denir. (D)
17. Paraleller kuzeyden, güneye doğru uzanan hayali çizgilerdir. (Y)
18. İzohips haritaları yer şekillerinin kuş bakışı görünüşünü gösterir. (D)
19. Yıllık hareket sırasında Güneş, Dünya etrafındaki hareketini 365 gün 6 saatte tamamlar. (Y)
20. Atmosferin en alt katmanına Ekzosfer adı verilir. (Y)

Coğrafya 2. Yazılı Boşluk Doldurma Soru Örnekleri

1. Dünyanın tamamının veya bir kısmının kuş bakışı görünüşünün belirli bir ölçek dahilinde küçültülerek düzlem üzerine aktarılmasıyla oluşan çizimlere ………………. denir. (harita)
2. İyonosfer katmanının insan hayatına katkısı ………………………………………’dır. (radyo dalgalarını yansıtması)
3. Ülkemiz başlangıç meridyeninin ……………….., ekvatorun ise …………………’dir. (doğusunda – kuzeyinde)
4. Ay’da atmosfer olmadığı için ………………………….. (insan yaşamına uygun değildir, iklim olayları görülmez, bitki yetişmez, gölgeler tam karanlıktır, meteorlar yüzeye çarpar …)
5. Dünyanın yıllık hareketi sonucunda ………………………… oluşur. (Dünya’nın yıllık hareketinin sonuçlarından herhangi biri yazılabilir)
6. Etrafımızda gördüğümüz binalar, yollar, köprüler ………………….. unsurlara örnek olarak gösterilebilir. (beşeri)
7. İzohipslerde 0 metre eğrisi ……………………………. gösterir. (kıyı çizgisini)
8. Kutuplara eşit uzaklıktaki noktaları birleştiren dünyayı iki eşit parçaya bölen çizgiye …………………….. denir. (Ekvator) 
9. Dünyanın kutuplardan basık ekvatordan hafif şişkince şekline …………………. denir. (Geoid)
10. Dünyanın günlük hareketi sonucunda ………………………… oluşur. (Günlük hareketin sonuçlarından biri yazılır)
11. Doğal çevre ile insan arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalına ………………………. denir. (Coğrafya)
12. Deniz seviyesinden geçen izohips eğrisi …………….. metreden geçer. (Sıfır)
13. Türkiye’de en uzun gündüz ………………………… tarihinde yaşanır. (21 Haziran)
14. Mevsimlerin oluşmasının temel nedeni ……………………… harekettir. (Yıllık)
15. Atmosfer içinde %78 oranında ……………………. gazı bulunur. (Azot)
16. Yerin yüzey şekillerinin tanımlanmasını ve oluşum süreçlerini inceleyen bilim dalına ………………..………… denir. (Jeomorfoloji)
17. Aynı yükseltideki noktaları birleştiren çizgilere ……………………….. denir. (izohips)
18. 180 doğu yarım kürede, 180 batı yarım kürede toplam 360 adet …………………….. yayı bulunur. (meridyen)
19. Ekvator ile yörünge düzlemi (epliktik) arasında  ………… derece, ………….. dakikalık açı oluşur. (23 – 27) 
20. ………………………………………… dünyada sıcaklık dağılışını etkileyen faktörlerden biridir. (Faktörlerden biri yazılır)

Coğrafya 2. Yazılı Çoktan Seçmeli Soru Örnekleri

1) Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli unsurlardan biri değildir?
A) Ölçek B) Başlık C) Coğrafi koordinatlar D) Lejand E) İzohips Çizgileri

2. Atmosferde bulunan aşağıdaki gazlardan hangisi kar, yağmur, sis  gibi atmosfer olaylarının yaşanmasını sağlar?
A) Oksijen B) Ozon C) Azot D) Su buharı E) Helyum

3. Aşağıda verilen ölçeklerle çizilen Türkiye haritalarından hangisinde harita alanı daha küçük olur?
A) 1/10.000 B) 1/50.000 C) 1/300.000 D) 1/ 750.000 E) 1/2.000.000

4. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından biri değildir?
A) Paralellerin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kısalması
B) Dünya’nın tam yarısının aydınlık olması.
C) Mevsimlerin oluşması. (yıllık hareket)
D) Gece ve gündüzün oluşması.
E) Sıcaklıkların kutuplara yaklaştıkça azalması.

5. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde ülkemizde gece gündüz eşitliği yaşanır?
A)21 Mart B) 21 Eylül C) 21 Haziran D) 21 Aralık E) 3 Ocak

6) Aşağıdakilerden hangisi bir çizimin harita olabilmesi için gerekli unsurlardan biridir?
A) Şehirler B) Dağlar C) Coğrafi koordinatlar D) Yollar E) Akarsular

7) Atmosferde bulunan aşağıdaki gazlardan hangisi zararlı ışınların dünyaya ulaşmasını engeller?
A) Oksijen B) Ozon C) Azot D) Su Buharı E) Helyum

8. Aşağıda verilen ölçeklerle çizilen Türkiye haritalarından hangisinde harita alanı daha büyük olur?
A) 1/10.000 B)1/50.000 C)1/300.000 D) 1/ 750.000 E) 1/2.000.000

9. Aşağıdakilerden hangisi dünyanın şeklinin sonuçlarından biridir?
A) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
B) Meltem rüzgârlarının oluşması.
C) Mevsimlerin oluşması.
D) Gölge boylarının yıl boyunca değişmesi .
E) Harita çizimlerinde bozulmaların yaşanması.

10. Aşağıdaki tarihlerden hangisinde ülkemizde en uzun gece yaşanır.
A)21 Mart B) 23 Eylül C) 21 Haziran D) 21 Aralık E) 3 Ocak

Şimdilik benden bu kadar sizde öğretmenlerinizin sorduğu soruları yorumlar kısmına ekleyerek arşivi genişletebilirsiniz.

Sınavda Başarılar…