Harita Bilgisi Boşluk Doldurma Soruları

3
626
views

cografya-bosluk-doldurma-sorulari

9. Sınıf Coğrafya Dersi, Harita Bilgisi Boşluk Doldurma Soruları

Bu konuyla ilgili çıkabilecek boşluk doldurma soruları aşağıda verilmiştir. Side katkıda bulunmak isterseniz, yorumlar kısmından sorunuzu benim yaptığım biçimde paylaşabilirsiniz. İyi çalışmalar.

1. Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün, kuş bakışı görünümünün, belli bir ölçek dahilinde küçültülüp, bir düzlem üzerine aktarılmasına …………….. denir. (Harita)

2. Yer şekillerinin, eğim, engebe ve yükselti gibi özelliklerinin dikkate alınmasıyla hesaplanan alana ……………… alan denir. (gerçek)

3. Yer şekillerinin eğim, engebe gibi özelliklerini dikkate almadan, yer yüzünü düz ve deniz seviyesindeymiş gibi kabul ederek alanının hesaplanmasına …………… alan denir. (izdüşüm)

4. Haritalarda oluşan hataları en aza indirgemek için oluşturulan yönteme ……………….. denir. (projeksiyon)

5. Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere ………………. denir. (izohips)

6. Eş yükselti eğrileriyle çizilen haritalara ……………. haritaları denir. (izohips)

7. Haritalardaki küçültme oranına …………….. denir. (ölçek)

8. Herhangi bir alanın ölçeksiz ve kabataslak çizimine …………….. denir. (kroki)

9. Haritada kullanılan özel işaretlerin ne anlama geldiğini gösteren bölüme ………………… denir. (Lejant)

10. Yer şekillerini göstermek amacıyla hazırlanan haritalara ………………….. haritaları denir. (topoğrafya)

11. Harita bilimine ……………. denir. (kartografya)

12. Ülke, eyalet ya da il yönetim alanlarını gösteren haritalara ……………….. haritalar denir. (idari – siyasi)

13. İki izohips eğrisi arasındaki yükselti farkına ………………… denir. (eküidistans – sabit aralık)

14. Ekvator ve yakın çevresinin harita çizimlerinde kullanılması gereken projeksiyon türü ……………….. projeksiyondur. (silindirik)

15. Orta kuşakta bulunan ülkelerin haritasını yapmak isteyen bir haritacı …………………. projeksiyonu kullanırsa haritaları en az hata ile göstermiş olur. (konik)

16. Dünyanın küresel şeklinden dolayı bütün haritalarda hatalar oluşur. Bu hataları en aza indirmek için ……………. kullanılır. (projeksiyonlar)

17. Haritalarda oluşan bozulmaların temel nedeni ……………………..’dir. (dünyanın şekli)

18. Herhangi bir çizimin harita sayılabilmesi için ………………, ……………….. ve …………………. olması gerekir. (ölçek, kuş bakışı görünüm, düzleme aktarılmış)

19. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yerlerde yer şekilleri …………………..’dir. (engebeli)

20. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın az olduğu yerlerde yer şekilleri …………………..’dir. (sade)

21. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın fazla olduğu yerlerde haritadaki hata payı ………………….. olur. (fazla)

22. Gerçek alan ile iz düşüm alan arasındaki farkın az olduğu yerlerde haritadaki hata payı ………………….. olur. (az)

23. Kutuplar ve yakın çevresinin harita çizimlerinde ……………….. kullanılır. (düzlem projeksiyon)

24. Orta kuşak haritalarının çizimlerinde ……………. kullanılır. (konik projeksiyon)

25. Haritalarda kullanılan ölçekler ………………. ve ……………… ölçek olmak üzere iki çeşittir. (çizgi – kesir)

26. Ölçek paydasındaki sayı büyüdükçe harita ………………….. (küçülür)

27.  Ölçek paydasındaki sayı küçüldükçe harita ………………….. (büyür)

28. Harita uzunluğunun, gerçek uzunluğa oranına …………… denir. (ölçek)

29. Büyük ölçekli haritalarda hata payı daha ………..’dır. (az)

30. Küçük ölçekli haritalarda hata payı daha ………..’dır. (fazla)

31. …………… ölçekli haritalarda kesir ölçeğin paydasındaki sayı daha büyük olur. (küçük)

32. …………… ölçekli haritalarda kesir ölçeğin paydasındaki sayı daha küçük olur. (büyük)

33. Sıcaklık, basınç, nem ve rüzgâr gibi unsurların bölgelere dağılışını gösteren haritalara ………………. haritaları denir. (iklim)

34. Yer şekillerini gösteren haritalara ……………. haritalar denir. (fiziki – jeomorfoloji)

35. Tarım, ticaret, maden, sanayi gibi ekonomik etkinlikler ve nüfus özelliklerinin dağılışını gösteren haritalara ………………………. denir. (beşeri ve ekonomik haritalar)

36. Belirli bir konuda özel amaçlı hazırlanan haritalara ……………….. haritalar denir. (özel)

37. Belli yükselti basamaklarının belli renklerle gösterildiği yönteme ……………….. yöntemi denir. (renklendirme)

38. Haritası yapılacak alanın belli bir ölçeğe göre küçültülmüş maketine …………….. yöntemi denir. (kabartma)

39. Güneş ışınlarının yer şekilleri üzerine 45° açı ile geldiği kabul edilerek oluşturulan harita çizim yöntemine ………………… denir. (gölgelendirme yöntemi)

40. Yer şekillerinin eş yükselti eğrileri ile gösterildiği yönteme ……………….. denir. (izohips yöntemi)

41. Yer şekillerinin kısa, kalın, sık ya da ince, uzun, seyrek çizgilerle taranmış olarak gösterildiği yönteme ……………….. denir. (tarama yöntemi)

42. Eğimin azaldığı yerlerde izohipsler ………………… (seyrekleşir – seyrektir)

43. Eğimin arttığı yerlerde izohipsler daha ……………. geçer. (sık)

44. Renklendirme yönteminde; 0 – 500 metre arası ………….. , 500 – 1000 metre arası ………… , 1000 – 1500 metre arası ……………. renkle gösterilir. (yeşil, sarı, turuncu)

45. Bir izohips haritasında kahverengi tonların fazla olması o bölgenin yükseltisinin ……………. olduğu anlamına gelir. (fazla) 

46. İzohips haritalarında yeşil renkle gösterilen alanlar ………………. alanlardır. (yükseltisi 200 metreden az)

47. Tarama yönteminde eğimin fazla olduğu yerlerde tarama çizgileri ………., ………….. ve …………… olur. (kısa, kalın ve sık)

48. Tarama yönteminde eğimin az olduğu yerlerde tarama çizgileri ………., ………….. ve …………… olur. (uzun, ince ve seyrek)

49. Eş yükselti eğrilerinin sıklaştığı yerlerde ……………… artar. (eğim)

50. Aynı izohips eğrisi üzerindeki tüm noktalarda ………….. aynıdır. (yükselti)

51. İzohips haritalarında zirveler …………. ile gösterilir. (nokta veya üçgen)

52. Haritanın ölçeği küçüldükçe ……………… azalır. (kapladığı alan, ayrıntı)

53. Haritalarda yer şekillerini göstermek için en çok kullanılan çizim yöntemi ………………….’dir. (izohips yöntemi)

54. Silindirik bir projeksiyon ile bir Dünya haritası çizildiğinde, haritadaki hata oranının Ekvatordan Kutuplara doğru …………… görülür. (arttığı)

55. Tarama yöntemiyle çizilen bir haritada çizgiler uzun, ince ve seyrek ise eğim ……..’dır. (az)

56. …………………. yöntemi, taşınması ve yapımı zor, maliyeti fazla olduğundan harita çiziminde yaygın olarak kullanılan bir yöntem değildir. (kabartma)

57. Harita üzerindeki uzunluğun, ölçeğin paydası ile çarpılması ……………… verir. (gerçek uzunluğu)

İnanın daha sorulabilecek yüzlerce soru var ancak bu kadarına vaktim yetti. Herkese iyi çalışmalar.


TEILEN