Doğa ve İnsan Konusu Boşluk Doldurma Soruları

7
106
views

9. Coğrafya Doğa ve İnsan Konusu Boşluk Doldurma Soruları

Sınavlarda bu konuyla ilgili çıkması muhtemel boşluk doldurma sorularını bu sayfada paylaşacağım. Umarım birkaçını tutturur size yardımcı olmuş olurum. Herkese iyi çalışmalar.

 • Az yağışlı ve nem oranı düşük ortamlarda ……………… evlere rastlanır. (kerpiç)
 • Bol yağışlı ve nem oranı yüksek olan bölgelerde yapı malzemesi olarak ……………….. kullanılır. (ahşap)
 • Doğal unsurlar insanların, …………….. etkiler. (giyimini, beslenme koşullarını, karakterini, barınma şekillerini, yer yüzüne dağılışını, ekonomik faaliyetlerini …)
 • Doğa ile insan sürekli ……………. içindedir. (etkileşim)
 • İnsan doğayı ……………….., doğada insanı ………………….. (etkiler)
 • Doğa ile insan etkileşimi başta …………….. olmak üzere bir çok bilim dalı tarafından incelenir. (coğrafya)
 • …………….., insan ile doğa arasındaki etkileşimi inceleyen bir bilimdir. (Coğrafya)
 • Coğrafya doğa olaylarını ve insan faaliyetlerini incelerken bunlar arasında …………… kurar. (ilişki)
 • Geleceğe yönelik planlamalarda, coğrafya biliminin …………… ve ……………. faydalanılır. (verilerinden ve çalışma yönteminden)
 • Coğrafyanın özünde ……………. tanımak vardır. (doğayı)
 • Coğrafya biliminin temel amaçlarından biri insanın ……………. ve ……….. ile uyumlu bir yaşam sürmesini sağlamaktır. (doğayı tanımasını ve doğa)
 • Coğrafya bilimi ……………….. ile ilgilenir. (insan faaliyetleri, yer yüzü şekilleri, doğal afetler, yerin şekli ve hareketleri, vb)
 • Doğada kendiliğinden bulunan oluşumunda veya ortaya çıkmasında insan etkisi olmayan unsurlara …………….. unsurlar denir. (doğal)
 • İnsanlar tarafından yapılan, üretilen her türlü unsur ……………. unsurdur. (beşeri)
 • İnsanın karalar üzerindeki yaşayış ve dağılışını etkileyen önemli faktörlerden biri de ………….. (yer şekilleridir, su kaynaklarının dağılışıdır, topraktır… vb))
 • …………………. doğal unsurlara örnektir. (dağ, tepe, ay, güneş, vadi, bulut vb.)
 • …………………. beşeri unsurlara örnek olarak gösterilebilir. (ev, yol, masa, sıra, araba, fabrika, avm, kalem, vb.)
 • Şimşek çakması …………………. bir olaydır. (doğal)

TEILEN