Dünya’nın Günlük Hareketi ve Sonuçları Çözümlü Soruları

23
1975
views

Soru – 1:
Dünya’nın günlük hareketinin sonuçları arasında;
I. Yerel saat farklarının meydana gelmesi
II. Mevsimlerin meydana gelmesi
III. Cisimlerin gölge uzunluklarının değişmesi
IV. Gece ve gündüz uzunluklarının değişmesi
V. Gece ve gündüzün birbirini takip etmesi

özelliklerinden hangileri gösterilemez?

A) I ve III B) I ve IV C) II ve III D) II ve IV E) III ve V

Çözüm

Soru – 2:
Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş yönünde değişiklik olsaydı, aşağıdakilerden hangisinde bir değişiklik
olması beklenirdi?

A) Güneş’in doğuş yerinde
B) Meridyenlerin uzunluklarında
C) Paraleller arasındaki uzaklıkta
D) Ekvator’la ekliptik arasındaki açıda
E) Aralarında 1°’lik fark bulunan iki meridyen arasındaki yerel saat farkında

Çözüm

Soru – 3:
dgh-soru-03
Dünya kendi ekseni çevresinde dönerken, haritada işaretlenen illerden hangisi Güneş’in karşısından en son geçer?

A) Manisa B) Burdur C) Ordu D) Nevşehir E) Van

Çözüm

Soru – 4:
Doğuda yerel saatin daima ileri, batıda ise daima geri olması aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Dünya’nın geoit şekliyle
B) Dünya’nın yıllık hareketiyle
C) Dünya’nın eksen eğikliğiyle
D) Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesiyle
E) Dünya’nın ekseni çevresindeki dönüş yönüyle

Çözüm

Soru – 5:
Aşağıdakilerden hangisi, Dünya’nın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru dönmesinin bir sonucu
olarak gösterilemez?

A) Gölge boyu ve yönlerinin değişmesi
B) Sürekli rüzgarların sapmalara uğraması
C) Okyanus akıntılarının halkalar oluşturması
D) Doğudaki bir merkezin Güneş’i daha önce görmesi
E) Ekvator’dan kuzeye ve güneye gittikçe sıcaklıkların azalması

Çözüm

Soru – 6:
Yatay bir düzleme dik olarak yerleştirilen bir çubuğun gölgesinin sabah vaktinde batıyı, akşam vaktinde
ise doğuyu göstermesi aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Dünya’nın küresel şekliyle
B) Dünya’nın elips şeklindeki yörüngesiyle
C) Dünya’nın Güneş çevresindeki hareketiyle
D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasındaki açıyla
E) Dünya’nın ekseni çevresinde batıdan doğuya doğru hareket etmesiyle

Çözüm

Soru – 7:
Dünya’nın ekseni çevresindeki hızının artması durumunda, aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmez?

A) Bir günün süresinin kısalması
B) Gece ve gündüz sürelerinin kısalması
C) Okyanus akıntılarında sapmanın artması
D) Güneş ışınlarının geliş açısının değişmesi
E) Sürekli rüzgarların daha çok sapmaya uğraması

Çözüm

Soru – 8:
I. Yerel Saat farklarının ortaya çıkması,
II. Ay ve Güneş tutulmalarının olması,
III. Gece ve gündüzün belirli bir düzen içinde birbiri ardınca oluşması
IV. Mevsimlerin oluşması

Yukarıdakilerden hangileri, Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönmesinin sonuçlarındandır?

A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

Soru – 9:
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın kendi ekseni etrafındaki hareketinin sonuçlarından değildir?

A) Gece ve gündüzün birbirini izlemesi
B) Sürekli rüzgarların esiş yönlerinde sapmaların meydana gelmesi
C) Gün içinde sıcaklık farklarının oluşması
D) Gece-gündüz sürelerinin yıl boyunca değişmesi
E) Güneş ışınlarının gün içinde aynı yere farklı açılarla gelmesi

Çözüm

Soru – 10:
Aşağıdakilerden hangisi Dünya’nın günlük hareketine bağlı bir sonuç değildir?

A) Sürekli rüzgarların sapmaya uğraması
B) Yerel saat farklarının ortaya çıkması
C) Dinamik basınç kuşaklarının oluşması
D) Günlük sıcaklık farklarının görülmesi
E) Mevsimlerin ortaya çıkması

Çözüm

Soru – 11:
Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı Ekvator’dan kutuplara doğru azalır.
Buna göre, Güneşin doğuş ve batış anı aşağıdaki paralellerin hangisinde daha uzun süre izlenebilir?

A) 20° Güney B) 10° Kuzey C) 40° Güney D) 60° Kuzey E) 40° Kuzey

Çözüm

Soru – 12:
dyb-tyb
Dünya ekseni etrafında dönmemiş olsaydı yukarıdaki şekilde numaralarla gösterilen basınç kuşaklarından hangileri oluşmazdı?

A) 1 ve 2 B) 1,3 ve 4 C) Yalnız 4 D) 2 ve 5 E) 1 ve 5

Çözüm