Sorularla Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

1
66
views

32 Soruda Dünya’nın Şekli ve Sonuçları

Aşağıda verilen soruları, küre üzerinde yer alan noktaları dikkate alarak cevaplayınız. Bu sorularla amacımız Dünya’nın şeklinin sonuçlarını kavramaktır. Başarılar

dunya-noktalar

 

1. Hangi noktalarda çizgisel hız en yavaştır?
2. Kutup yıldızı hangi noktalardan görünmez?
3. Çizgisel hız hangi noktada en fazladır?
4. Açısal hızın değeri herhangi bir nokta için kaç derecedir?
5. Yer çekiminin en fazla olduğu noktalar hangileridir?
6. En uzun paralel üzerinde bulunan nokta hangisidir?
7. Hangi noktalar boylamların birleştiği yerde bulunur?
8. Hangi noktanın bulunduğu paralelde iki meridyen arası en geniştir?
9. Dünya hangi noktaların olduğu yerde basıktır?
10. Dünya hangi noktanın olduğu yerde en fazla dışa doğru şişkindir?
11. Hangi noktanın bulunduğu paralelin yarıçapı en geniştir?
12. Yer çekiminin en az olduğu nokta hangisidir?
13. Yıl boyunca güneş ışınlarını en fazla dik ve dike yakın alan nokta hangisidir?
14. Güneş ışınlarını en eğik açılarla alan noktalar hangisidir?
15. Diğer faktörler (karasallık, yükselti, denizellik, bakı, nemlilik vb.) göz ardı edilirse, sadece ışınların geliş açısına göre en sıcak nokta hangisi olur?
16. Diğer faktörler (karasallık, yükselti, denizellik, bakı, nemlilik vb.) göz ardı edilirse, sadece ışınların geliş açısına göre en soğuk nokta hangisi olur?
17. Gölge boyunun en kısa olduğu nokta hangisidir? (Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir günde)
18. Gölge boyunun en uzun olduğu nokta hangisidir? (Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir günde)
19. Güneş ışınlarının Ekvatora dik geldiği bir günde hangi noktaların gölgeleri aynı tarafa düşer ve aynı uzunlukta olur?
20. Hangi nokta üzerinde Termik Alçak Basınç alanı oluşur?
21. Hangi nokta üzerinde Termik Yüksek Basınç alanı oluşur?
22. Aydınlanma çizgisi kutup noktalarından geçiyorsa (1 ve 14 ten) ve bu çizginin doğusu aydınlık ise hangi noktalar gündüzü, hangileri geceyi aşar?
23. Atmosferin kalınlığı hangi noktalar üzerinde en ince ve yoğundur?
24. Atmosferin kalınlığı en fazla hangi nokta üzerindedir?
25. Diğer koşullar sabit sayılırsa, en fazla buharlaşma hangi noktada gerçekleşir?
26. Diğer koşullar sabit sayılırsa, en az buharlaşma hangi noktada gerçekleşir?
27. Denizdeki tuzluluk oranının en az olduğu nokta hangisidir?
28. Deniz suyu tuzluluğu 7'den 1'e doğru nasıl bir değişime uğrar?
29. 9'dan 6'ya doğru çizgisel hızda nasıl bir değişim gerçekleşir?
30. 4 numara ile 11 numara arasındaki çizgisel hız değişimini grafik üzerinde nasıl gösterirsiniz?
31. 10 numara ile 5 numara arasındaki yer çekimi değişimini grafik üzerinde nasıl gösterirsiniz?
32. 9 numaralı noktadan, 1 numaralı noktaya doğru sıcaklık değişimi nasıl olur? Grafik üzerinde gösteriniz.