Haritalarda Uzunluk ve Alan Hesaplamaları Soruları ve Çözümleri

335
7304
views

Soru – 1:
X limanından hareket eden bir gemi, Y limanına uğradıktan sonra Z limanına ulaşmıştır. Geminin gitti yol harita üzerinde X – Y arası 20 cm, Y – Z arası ise 10 cm’dir. Haritanın ölçeği 1 / 500 000 ise, bu geminin gitti yol gerçekte kaç km’dir?

A) 50     B) 100     C) 150     D) 200     E) 250

Çözüm

Soru – 2:
Gerçek uzaklığın 140 km olduğu iki merkez arasındaki uzaklık bir haritada 7 cm olarak gösterilmiştir.

Aynı haritada Keban Baraj Gölü 1,7 cm2 olarak gösterildiğine göre, Keban Baraj Gölü’nün gerçek alanı kaç km2 dir?

A) 34     B) 340     C) 392     D) 680     E) 1234

Çözüm

Soru – 3:
Bir haritada A ile B kentleri arasındaki mesafe 100 cm olarak gösterilmiştir. Üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği 1/200 000 olduğuna göre, bu kentler arasındaki gerçek uzaklık kaç km’dir?

A) 50     B) 100     C) 200     D) 400      E) 500

Çözüm

Soru – 4:
Ali’nin okuluyla evi arasındaki uzaklık 4 km’dir. Buna göre bu mesafe 1 / 40 000 ölçekli bir şehir planında kaç cm olarak gösterilir?

A) 5     B) 10     C) 15     D) 20     E) 25

Çözüm

Soru – 5:
Gerçek alanı 200 km2 olan bir arazi 1 / 500 000 ölçekli bir topografya haritasında kaç cm2 olarak gösterilir?

A) 8     B) 10     C) 20     D) 25     E) 30

Çözüm

Soru – 6:
Gerçek alanı 144 km2 olan bir arazi harita üzerinde 16 cm2 yer tutmaktadır. Buna göre, üzerinde ölçüm yapılan haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1/200 000     B) 1/300 000     C) 1/400 000     D) 1/800 000     E) 1/1 200 000

Çözüm

Soru – 7:
Bir boylam üzerinde, 15 – 20 derece kuzey enlemleri arasındaki gerçek uzunluk, 1 / 11100000 ölçekli bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A) 1          B) 2          C) 3          D) 4          E) 5

Çözüm

Soru – 8:
1 / 700.000 ölçekli bir haritada bir adanın kapladığı alan 15 cm2 olduğuna göre adanın izdüşümsel alanı kaç km2 dir?

A) 735 km2    B) 755 km2     C) 775 km2     D) 785 km2     E) 795 km2

Çözüm

Soru – 9:
620 m uzunluğundaki bir kara yolu bir haritada 3,1 cm ile gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/5.000 B) 1/2500 C)1/20.000 D) 1/36.000 E) 1/42.000

Çözüm

Soru – 10:
3330 m uzunluğundaki bir yol, harita üzerinde 15 cm ile gösterildiğine göre haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A)1/20.000 B) 1/4.400.000 C)1/1 10.000 D) 1/22.200 E) 1/66.000

Çözüm

Soru – 11:
1 / 900.000 ölçekli bir haritada 3 cm ile gösterilen uzunluk, 1 / 300.000 ölçekli başka bir haritada kaç cm ile gösterilir?

A)6 B) 1 C) 12 D) 5 E) 9

Çözüm

Soru – 12:
Ege Bölgesinin, Ege denizine olan kıyılarının uzunluğu yaklaşık 2400 km’dir.
Harita üzerinde kıyıların uzunluğu 80 cm olarak gösterildiğine göre, bu haritanın ölçeği aşağıdakilerden hangisidir?

A) 1 / 300 000
B) 1 / 750 000
C) 1 / 2 500 000
D) 1 / 3 000 000
E) 1 / 8 000 000

Çözüm