Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi Soruları

34
1271
views

haritada-yersekillerinin-gosterilmesi

İzohips Haritalarında Yerşekilleri Gösterme Soru ve Cevapları

Bazen sorularda izohips haritasında bulunan bazı alanların hangi yeryüzü şeklini ifade ettiği sorulur. Bu yazımızda konuyla ilgili sorular çözerek bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Yukarıdaki haritada genel olarak sorulabilecek yeryüzü şekilleri verilmiştir, takıldığınız zaman bakmanız tavsiye edilir.

Soru – 01

yersekilleri-sorular-01

Yukarıdaki izohips haritasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükseltisi en fazla olan nokta M’dir.
B) K noktasının bulunduğu yer boyundur.
C) L noktasının yükseltisi 100 metreden azdır.
D) Akarsuyun denize döküldüğü yerde delta ovası oluşmamıştır.
E) Deniz kıyısından bakan bir kişi N noktasındaki bir kişiyi görebilir.

Spoiler title
Soru – 02

yersekilleri-sorular-02

Yukarıda, bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir. Buna göre, haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Yamaç B) Tepe C) Vadi D) Delta E) Kapalı çukur

Çözüm

Soru – 03

İzohips yöntemine göre hazırlanan haritalarda, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilemez?

A) Boyun B) Mağara C) Vadi D) Doruk E) Plato

Çözüm

Soru – 04

yersekilleri-sorular-03

Yukarıda bir bölgenin izohips yöntemiyle hazırlanmış bir haritası verilmiştir. Haritada K-L ve M-N doğrultusunda bulunan yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

—K-L——–M-N——-

A) Zirve          Sırt
B) Vadi           Çanak
C) Sırt             Vadi
D) Boğaz         Yamaç
E) Falez           Haliç

Çözüm

Soru – 05

yersekilleri-sorular-05

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Tepe
B) Delta
C) Sırt
D) Sürekli Akarsu
E) Mevsimlik akarsu

Çözüm

Soru – 06

Eş yükselti eğrileriyle çizilen bir haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin yeşil renkle gösterilmesi beklenir?

A) Zirve B) Plato C) Dağ içi Ovası D) Haliç E) Krater

Çözüm

Soru – 07

yersekilleri-sorular-07

Yukarıda verilen haritayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Harita üzerinde net olarak görülen iki sırt vardır.
B) Haritada üç vadi şekli mevcuttur.
C) Doğuya doğru yükselti artar.
D) Kıyıda koy ve körfezlere bolca rastlanır.
E) Deniz kenarında üç haliç oluşumuna rastlanır.

Çözüm

Soru – 08

yersekilleri-sorular-08

Yukarıda bir bölgenin izohips yöntemiyle çizilmiş haritası verilmiştir. Aşağıda haritayla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) 1 ve 6 numaralı noktaların yükseltileri bir birine eşittir.
B) Haritadaki en yüksek nokta 2 numaralı noktadır.
C) 5 numaralı alandan 2’ye doğru yükselti sürekli artar.
D) 3 numaralı alan boyun üzerindedir.
E) 4 numaralı nokta vadi içinde yer alır.

Çözüm

Soru – 09

yersekilleri-sorular-09

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen akarsu hangi yöne doğru akmaktadır?

A) Doğu
B) Kuzeybatı
C) Kuzeydoğu
D) Güneybatı
E) Güneydoğu

Çözüm

Soru – 10

yersekilleri-sorular-10

Yukarıda bir yörenin izohips yöntemiyle, çizilmiş üç farklı haritası verilmiştir. Bu haritalardan elde edilen bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) I. haritada iki boyun bulunmaktadır.
B) I. haritanın ayrıntıyı gösterme gücü III. haritadan azdır.
C) Üç haritada da izohipsler arasındaki yükselti farkı aynıdır.
D) Haritaların hepsinde akarsu batıdan doğuya doğru akmaktadır.
E) II. haritada bir tane tepe görülmektedir.

Çözüm