Haritalarda Yer Şekillerinin Gösterilmesi Soruları

34
48
views

haritada-yersekillerinin-gosterilmesi

İzohips Haritalarında Yerşekilleri Gösterme Soru ve Cevapları

Bazen sorularda izohips haritasında bulunan bazı alanların hangi yeryüzü şeklini ifade ettiği sorulur. Bu yazımızda konuyla ilgili sorular çözerek bu konuda size yardımcı olmaya çalışacağız. Yukarıdaki haritada genel olarak sorulabilecek yeryüzü şekilleri verilmiştir, takıldığınız zaman bakmanız tavsiye edilir.

Soru – 01

yersekilleri-sorular-01

Yukarıdaki izohips haritasına göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yükseltisi en fazla olan nokta M’dir.
B) K noktasının bulunduğu yer boyundur.
C) L noktasının yükseltisi 100 metreden azdır.
D) Akarsuyun denize döküldüğü yerde delta ovası oluşmamıştır.
E) Deniz kıyısından bakan bir kişi N noktasındaki bir kişiyi görebilir.

Spoiler title
Soru – 02

yersekilleri-sorular-02

Yukarıda, bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş haritası verilmiştir. Buna göre, haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Yamaç B) Tepe C) Vadi D) Delta E) Kapalı çukur

Çözüm

Soru – 03

İzohips yöntemine göre hazırlanan haritalarda, aşağıdaki yer şekillerinden hangisi gösterilemez?

A) Boyun B) Mağara C) Vadi D) Doruk E) Plato

Çözüm

Soru – 04

yersekilleri-sorular-03

Yukarıda bir bölgenin izohips yöntemiyle hazırlanmış bir haritası verilmiştir. Haritada K-L ve M-N doğrultusunda bulunan yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir?

—K-L——–M-N——-

A) Zirve          Sırt
B) Vadi           Çanak
C) Sırt             Vadi
D) Boğaz         Yamaç
E) Falez           Haliç

Çözüm

Soru – 05

yersekilleri-sorular-05

Yukarıdaki izohips haritasında aşağıdaki yeryüzü şekillerinden hangisi gösterilmemiştir?

A) Tepe
B) Delta
C) Sırt
D) Sürekli Akarsu
E) Mevsimlik akarsu

Çözüm

Soru – 06

Eş yükselti eğrileriyle çizilen bir haritada aşağıdaki yer şekillerinden hangisinin yeşil renkle gösterilmesi beklenir?

A) Zirve B) Plato C) Dağ içi Ovası D) Haliç E) Krater

Çözüm

Soru – 07

yersekilleri-sorular-07

Yukarıda verilen haritayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Harita üzerinde net olarak görülen iki sırt vardır.
B) Haritada üç vadi şekli mevcuttur.
C) Doğuya doğru yükselti artar.
D) Kıyıda koy ve körfezlere bolca rastlanır.
E) Deniz kenarında üç haliç oluşumuna rastlanır.

Çözüm

Soru – 08

yersekilleri-sorular-08

Yukarıda bir bölgenin izohips yöntemiyle çizilmiş haritası verilmiştir. Aşağıda haritayla ilgili olarak verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) 1 ve 6 numaralı noktaların yükseltileri bir birine eşittir.
B) Haritadaki en yüksek nokta 2 numaralı noktadır.
C) 5 numaralı alandan 2’ye doğru yükselti sürekli artar.
D) 3 numaralı alan boyun üzerindedir.
E) 4 numaralı nokta vadi içinde yer alır.

Çözüm

Soru – 09

yersekilleri-sorular-09

Yukarıdaki izohips haritasında gösterilen akarsu hangi yöne doğru akmaktadır?

A) Doğu
B) Kuzeybatı
C) Kuzeydoğu
D) Güneybatı
E) Güneydoğu

Çözüm

Soru – 10

yersekilleri-sorular-10

Yukarıda bir yörenin izohips yöntemiyle, çizilmiş üç farklı haritası verilmiştir. Bu haritalardan elde edilen bilgilerle aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) I. haritada iki boyun bulunmaktadır.
B) I. haritanın ayrıntıyı gösterme gücü III. haritadan azdır.
C) Üç haritada da izohipsler arasındaki yükselti farkı aynıdır.
D) Haritaların hepsinde akarsu batıdan doğuya doğru akmaktadır.
E) II. haritada bir tane tepe görülmektedir.

Çözüm

34 YORUMLAR

  • Her haritada yön oku olmak zorundadır. Genelde haritanin üst kısmı kuzeyi gösterir ama garantisi yoktur. paralel varsa ordanda anlayabiliriz. Cepten resmini çekip eklerseniz bir bakarım soruya yada haritaya

 1. a-Bu harita renklendirme yöntemine göre
  boyanacak olsaydı M,L ve K noktalarında hangi renk kullanılması gerekirdi.(6p)

  M:…. K: … L: ….

  b-Haritada K-L noktaları arası kuş uçuşu uzaklık kaç
  km ‘dir?(4p)

  ….

  • Ölçeğin küçülmesi demek paydanin büyümesi demektir. Örneğin 1/250.000 den 1/500.000 ölçeğine küçülür ise,
   * Ayrıntı = azalır
   * Hata payı = artar
   * Haritanın ebadı = azalır (küçülür)
   * Gösterilen gerçek alan = değişmez
   * Ölçek paydası = artar
   iyi geceler

    • Haritanın ebadı haritanin; kitapta, duvarda vb. yerde kapladığı alandır. Haritanın en ve boy değerleri vardır. Bu değerler ölçeği göre değişir. Bir dünya haritası kitapta da olur, büyük duvar haritasında da ancak ebatları farklıdır. Biri küçük biri büyük. Küçük olan haritanin da ölçeği küçük (ölçekli) olur.

  • Şöyle düşün A – D uzunluğu 1/1 800 000 ölçekli bir haritada 3 birimken (cm) başka bir haritada 1 birim (cm) olarak gösterilmektedir. Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir? Yukarıdaki şekille aynı anlama gelir.

   A – D uzunluğu 3 kat küçülerek E – D uzunluğuna dönüşürse,

   Ölçekte 3 kaç küçülür (sayısal olarak büyür)

   1.800.00 x 3 = 5.400.00 cevap E dir.

  • Derinlikler izohips ile değil izobat eğrileri ile gösterilir. Eğim, profil, yükselti belirleme topografya haritalarında yapılabilirken, uzaklık hesaplama bütün haritalarda yapılabilen işlemlerdir.

  • Kıta sahanlığının az olması demek denizin yavaş yavaş derinleşeceği anlamına gelir. Eğimin az olması (izohipslerin seyrek olması) kıta sahanlığının geniş olmasını, izohipslerin sık olması kıta sahanlığının dar olmasını sağlar. Buna göre I numaralı alanda kıta sahanlığı dar, II numaralı alanda kıta sahanlığı (şelf alanı) geniştir.

  • Akarsu Deniz yazan noktaya doğru ok işareti ile gösterilen yönde akmaktadır. O yönde GB yönüdür. Doğru

   E seçeneğine ulaşılamaz. Bariz olarak KB yönünde eğim artışı görülememektedir.

  • A seçeneğinde 1 v 6 yükskliği şit diyor bu doğrudur sbbi ise yerden yukarı doğru yükselir. yani 3 numara yer olarak düşün ve basamak basamak yukarı çıktığını düşün. 1 ve 6 aynı çizgi üzerind oluyor dikkat edrsen. B seçneği ise en yüksek yer 2 diyor bu doğru en tepe moktası 2 dir. C sçeneği yanlıştır yani 5 numara bir tepedir değil mi ??evet. 2 numaraya çıkmak için yükseklik artar diyor. iyi de ilk önce 3 numaralı yere inmen gerekiyor daha sonra 2 numaraya çıkman gerekiyor yani yükseklik alçalır ve daha sonra yükselir bu yanlış olarak çözümlenir arkadaşım. D seçneği 3 numaralı alana da boyundur tepelerin ortasında kalır bunu bilirsin zaten mantık olarak. doğrudur yani.E seçeneği ise doğrudur Vadinin olduğunu V izoips alanlarda görürüz konunun başında şekilleri incele anlarsın :)))

  • K ve L arası Harita Uzunluğu 3 cm, Gerçek Uzunluk
   GU = HU x Öp
   GU = 3 x 500 000
   GU = 1 500 000 (cm)
   GU = 15 km olur. (Aynı zamanda Yatay Mesafedir (YF))

   K ve L arası Yükselti Farkı (YF) = 300 metredir. (izohipsler 100 metre aralıklarla çizildiği için)

   Eğim = YF x 100 / Yatay Mesafe
   Eğim = 300 x 100 / 15000 (m)
   Eğim = 30 000 / 15 000
   Eğim = % 2 olur.

   Cevap: A seçeneğidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here