İzohipslerin Özellikleri Çözümlü Sorular

38
890
views

izohips-sorulari

İzohipslerin Özellikleri Çözümlü Soruları

Aşağıda çözeceğimiz sorular izohipslerin özelliklerini daha iyi kavramak amacıyla verilmiştir. İzohips haritalarında yer şekillerinin gösterilmesi ile ilgili sorular başka konuda ayrıca ele alınacaktır. İzohipslerin özelliklerini bilmiyorsanız ilk önce burayı çalışmanız şiddetle önerilir.

Soru – 01

izo01

Yukarıdaki haritada gösterilen X ve Y noktaları arasında kaç metre yükseklik farkı vardır?

A) 50     B)100     C)150     D) 200     E) 250

Çözüm

Soru – 02

izo02

Yukarıda, bir bölgenin eş yükselti eğrileriyle çizilmiş topoğrafya haritası gösterilmiştir. Buna göre, haritadan bölge ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine varılamaz?

A) K ve L noktalarının yükseltisi aynıdır.
B) Ana akarsuyu besleyen akarsular mevsimliktir.
C) M noktasının yükseltisi 500 – 600 metre arasındadır.
D) L ve M noktaları arasındaki yükselti farkı 100 metreden fazladır.
E) En yüksek yer ile en alçak yer arasındaki yükselti farkı 800 metreden fazladır.

Çözüm

Soru – 03

izo03

Yukarıda, bir yörenin eş yükselti yöntemiyle çizilen haritası gösterilmiştir. Harita incelendiğinde, bu yöre için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) X noktasının yükseltisi Y noktasından fazladır.
B) Akarsuyun uzunluğu 10 kilometreden fazladır.
C) Akarsuyun akış yönü batıdan doğuya doğrudur.
D) Akarsuyun denize döküldüğü yerde şiddetli deniz akıntıları görülmez.
E) Yörenin güneyindeki tepenin yükseltisi, kuzeyindeki tepenin yükseltisinden fazladır.

Çözüm

Soru – 04

Deniz seviyesinden yükseklikleri aynı olan noktaların birleştirdiği düşünülen eğrilere eş yükselti eğrisi adı verilir. Buna göre, eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir haritada aşağıdakilerden hangisi aynı değildir?

A) Bir eş yükselti eğrisi üzerindeki iki noktanın yükseltisi
B) Aynı yüksekliğe sahip iki tepe üzerinden geçen eş yükselti eğrisi sayısı
C) Bir tepenin, eğimleri farklı iki yamacında eş yükselti eğrileri arasındaki uzaklık
D) Bir akarsuyun her iki yanındaki, akarsuya en yakın eş yükselti eğrilerinin yükseltisi
E) Haritanın tamamında, birbirini takip eden iki eş yükselti eğrisi arasındaki yükselti farkı

Çözüm

Soru – 05

izo04

Aşağıda, bir yörenin eş yükselti eğrileriyle çizilen topografya haritası verilmiştir. Bu haritada, I ve II numaralı tepelerin eş yükselti eğrisi sayısının, III numaralı tepenin eş yükselti eğrisi sayısından daha az olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A) Denize yakın olmalarıyla
B) Eğimlerinin az olmasıyla
C) Doğrultularının farklı olmasıyla
D) Yükselti değerlerinin az olmasıyla
E) Jeolojik yapılarının farklı olmasıyla

Çözüm

Soru – 06

izohips-sorulari-06

Yukarıdaki haritada gösterilen noktaların yükseltileri için, aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?

A) I > II > III > IV > V
B) IV = V > III > II = I
C) I = II > III >V > IV
D) III > V > IV > I > II
E) IV = III > II > V > I

Çözüm

Soru – 07

izohips-sorulari-07

Yukarıda, iki farklı bölgenin izohips haritaları verilmiştir. Bu haritaların, aşağıdakilerden hangisi bakımından birbirlerine benzer oldukları söylenebilir?

A) Tepe sayısı
B) Hata payları
C) Küçültme oranları
D) Tepelerin yükseltisi
E) Ayrıntıyı gösterme güçleri

Çözüm

Soru – 08

Topografya haritalannda, izohips aralığı ve sayısı haritanın ölçeğine göre değişir.
Buna göre, aşağıdaki haritalardan hangisinin ölçeğinin daha küçük olduğu söylenebilir?

A) B) C)
s8-a s8-b s8-c
D) E)
s8-d s8-e
Çözüm

Soru – 09

Yer yüzünde aynı yükseltiye sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen çizgilere izohips (eş yükselti eğrisi) denir.
Aşağıdakilerden hangisi izohipslere ait bir özellik değildir?

A) İki izohips arasındaki uzaklık haritanın tamamında eşittir.
B) İzohipsler yerşekillerine göre şekillenir.
C) İç içe kapalı eğrilerdir.
D) Sıfır metre eğrisi, kıyı çizgisini gösterir.
E) İzohips sayısı ölçeğe bağlı olarak değişir.

Çözüm

Soru – 10

izohips-sorulari-10

 

Yukarıdaki topografya haritasında gösterilen akarsularla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. akarsuyun akış hızı daha fazladır.
B) Akarsuların yatak eğimleri farklıdır.
C) II. akarsu baraj yapımına daha elverişlidir.
D) I. akarsuyun aşındırma gücü daha fazladır.
E) İki akarsuda genel olarak kuzeyden güneye doğru akmaktadır.

Çözüm

38 YORUMLAR

  • Her soru verilenlerden yola çıkarak birşeyleri bulmamızı ister. Eğim %3 demişler demekki eğim formülünü bilmek lazım. Eğim formülünde eksik olan yüksekti farkidir (h)

   E = h × 100 / L
   3 = h × 100 / 8 km
   3 = h × 100 / 8 000 metre
   h × 100 = 8 000 × 3
   h × 100 = 24 000
   h = 24 000 / 100
   h = 240 metre

   Yani A – B arasında toplam 240 metre var. Ancak A – B arasında 6 izohips var.

   240 / 6 = 40 metre

   Her izohips arası 40 metre

   A noktası deniz seviyesinden itibaren 7. izohips te olduğuna göre (ilk izohips 0 metre olduğu için saymiyoruz)

   40 × 7 = 280 metre cevap

 1. hocam performans ödevi olarak izohipsler ve özellikleri, haritalarda ölçek hesapları, haritalarda alan hesapları, harritalarda eğim hesaplamaları, ulusal ve yerel saat hesaplamaları ile hepsinden 20 soru klasik metot ile bulmam lazım yardımcı olur musunuz?

  • Gu = Hu × öp
   Gu = 20 × 50 (5 sıfır silip km yaptik)
   Gu = 1000 km

   Yani 20 derece aralık 1000 km imiş. Bir paralel 360 derece olduğu için şöyle bir orantı kurup sonuca ulaşırız.

   20 derece 1000 km ise
   360 derece x km olur.

   20x = 360 × 1000
   20x = 360000
   X = 360 000 / 20
   X = 18 000 km

   P R noktalarının üzerinde bulunduğu paralelin toplam uzunluğu 18 000 km dir.

 2. Hoca merhaba, rica esteem, Soru 5’in B ve D seceneklerini tam olarak aciklar misiniz? Sahsen ben ve kardesim soruya B dedik hic dusunmeden, aciklamanizdan da tam tatmin olamadik. Neden B degil de D secenegi oldugunu aciklarsaniz seviniriz. Tesekkurler,

  • Es yükselti çizgilerinin sayısı eğime değil yükselti ye bağlı olarak değişir. Örneğin her 200 metrede bir esyukselti eğrisi geçen bir haritada A dağı 1000 metre, B daği 2000 metre yükseklikte iki dağın olduğunu düşünün. Bu durumda
   A dağı üzerinde 1000 ÷ 200 = 5 izohips
   B dağı üzerinde 2000 ÷ 200 = 10 izohips olur.

   Neden Eğim olamayacağını da şöyle açıklayayım. Bir dağın yükseltisi bellidir ancak farklı yönlere bakan yamaçlarının eğimleri farklıdır. Bu durumda eğimi farklı olan yamaçlarda farklı sayılarda izohips geçmesi gerekirdi ki bu mümkün değildir.

   İzohips = eş yükselti eğrisidir sayısını yükselti belirler.

  • Fiziki haritalarda Linyit yatakları bulunmaz. Bunun için maden haritalarına bakmanız gerekir. Bunun dışında fiziki haritalar tek başına gerçek alan hesaplamaları için yeterli değildir. Bunun CBS programlarında yorumlanması sonucu gerçek alan hesabı yapılabilir.

   Cevap: A seçeneğidir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here