Paralel – Meridyen Çözümlü Soruları

132
2065
views

Paralel (Enlem) ve Meridyen (Boylam) Çözümlü Soruları

Soru – 1.

paralel meridyen soru 01Yandaki şekilde, Bir bölgenin matematik konumu taranarak gösterilmiştir. Bu bölgenin matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) 10o Doğu Meridyeni

B) 45o Kuzey Paraleli

C) 20o Doğu Meridyeni

D) 20o Kuzey Paraleli

E) 25o Doğu Meridyeni

Çözüm

Soru – 2.
Dünya üzerinde olduğu varsayılan 360 meridyen yayı, başlangıç meridyeninden başlayarak 180’i doğuda, 180’i batıda bulunur. 180 derece meridyeni aynı zamanda tarih değiştirme çizgisi olarak kabul edilir. Yalnızca bu bilgilere dayanarak, aşağıdakilerden hangisi hesaplanabilir?

A) Yıllık sıcaklık ortalamaları
B) Herhangi bir noktanın çizgisel hızı
C) Herhangi bir noktanın Ekvator’a olan uzaklığı
D) Türkiye’nin en kuzeyine güneş ışınlarının düşme açısı
E) Başlangıç meridyeni ile tarih değiştirme çizgisi arasındaki yerel saat farkı

Çözüm

Soru – 3
paralel meridyen soru 02X merkezi, 430 doğu meridyeni ve 270 kuzey paralelinde yer almaktadır.

Buna göre, X merkezi yukarıdaki taralı bölgelerden hangisinde yer alır?

A) I          B) II          C) III

D) IV                E) V

 

 

Çözüm

Soru – 4.
paralel meridyen soru 03Yandaki şekilde coğrafi koordinatları
verilen bölgelerle ilgili olarak aşağıdakilerden
hangisi söylenemez?

A) İkinci bölge Kuzey Yarım Küre’de yer alır.
B) Birinci bölgenin izdüşüm alanı daha fazladır.
C) İki bölgede de mevsimler belirgin olarak yaşanmaz.
D) İki bölgeye de yıl içinde güneş ışınları dik açıyla düşer.
E) Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki zaman farkı aynıdır.

Çözüm

Soru – 5.
I. Kutup noktalarında birleşmeleri
II. 10 lik fark oluşturacak şekilde çizilmeleri
III. Eşit boyda olmaları
IV. Belli bir başlangıçlarının olması

Yukarıdakilerden hangileri, paralel ve meridyenlerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A) I ve II     B) I ve III      C) II ve III      D) II ve IV      E) III ve IV

Çözüm

Soru – 6.
Aşağıdakilerden hangisi, farklı noktaların aynı enlem üzerinde bulunduğuna kanıt olarak gösterilemez?

A) Gölge boylarının aynı olması
B) Ekvator’a uzaklıklarının eşit olması
C) Güneş ışınlarının geliş açılarının aynı olması
D) Gece ve gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması
E) Başlangıç meridyeni ile aralarındaki yerel saat farkının aynı olması

Çözüm

Soru – 7.

I. Yükselti
II. Çizgisel Hız
III. Yerel Saat
IV. Güneş ışınlarının düşme açısı

Yukarıdakilerden hangileri, enleme bağlı olarak değişmez?

A) I ve II     B) I ve III     C) II ve III     D) II ve IV     E) III ve IV

Çözüm

Soru – 8.

Paralel meridyen soru 04

Yukarıdaki şekilde gösterilen M ve N bölgeleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) M bölgesi orta kuşaktadır.
B) Her iki bölgede Kuzey Yarım Küre’dedir.
C) M bölgesi başlangıç boylamının doğusunda yer alır.
D) N bölgesinin doğusu ile batısı arasındaki uzaklık daha fazladır.
E) Her iki bölgeninde doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı aynıdır.

Çözüm

Soru – 9.
Bir bölgenin coğrafi koordinatları, aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi vermez?

A) Dağların uzanış doğrultusu
B) Bulunduğu saat dilimi
C) Bulunduğu yarımküre
D) Doğu – batı yönünde saat farkı
E) Kuzey – güney yönündeki genişliği

Çözüm

Soru – 10.
Enlem ve boylam dereceleri aynı olan fakat farklı yarım kürelerde yer alan iki merkezin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bakımından ortak olduğu söylenemez?

A) Ekinokslarda güneş ışınlarını alma açıları
B) Kış mevsiminde gece – gündüz farkları
C) Yer çekimleri
D) Ortak saat dilimleri
E) Aynı anda yaşadıkları mevsimler

Çözüm