Profil Çıkarma Çözümlü Soruları

20
276
views

Profil Çıkarma Çözümlü Soruları

Profil Çıkarma Sorularını Çözerken Dikkat edilmesi Gereken 3 nokta;
1 – Tepe – Çukur sayısı ve yükselti değerleri,
2 – Profilin başlangıç ve bitiş noktalarının yükselti değerleri,
3 – Eğim durumu dikkate alınmalıdır.

Soru – 1
profil-cikarma-01a
Yukarıdaki haritada görülen arazinin E – F doğrultusundaki profili aşağıdakilerden hangisidir?
profil-cikarma-01b
Çözüm: E – F hattı üzerinde 2 tepe bulunmaktadır. 1. tepe 300 metreyi biraz aşarken, 2. tepe 200 metreyi biraz geçer. Profil E noktasında 100 metrenin altında başlar, F noktasına doğru ilerlerken tekrardan yükselerek 200 – 300 metreler arasında sonlanır. Bu yönergeleri dikkate aldığımızda cevap: B’dir.

Soru – 2
Aşağıda, 50 metre yükselti farkı oluşturacak şekilde eş yükselti eğrileriyle çizilmiş bir topoğrafya haritası verilmiştir.
profil-cikarma-02
Buna göre, haritadaki K – L doğrultusunda çizilecek bir profilde, aşağıdaki yükseltilerden hangisi yoktur?
A) 300     B) 350     C) 400     D) 450     E) 500

Çözüm: Profil üzerinde 300, 350, 400 ve 450 metreler yer alırken haritanın KD köşesindeki yükseltide 500 metre izohipsi yoktur. 500 metre izohipsi bulunmadığından o dağın yükseltisi en fazla 499 olabilir ancak 500 metre olamaz. Cevap: E seçeneğidir.

Soru – 3

profil-cikarma-03

Yukarıdaki izohips haritasında verilen A-B doğrultusunda aşağıdaki yükselti değerlerinden hangisi kesinlikle yer almaz?
A) 120     B)165     C)190     D)210     E) 230

Çözüm: Akarsuyun iki yanındaki izohipslerin yükseltileri aynı olur. 150 metre izohipsi akarsuyun 2. sırasında iken, 3. sırasında 175 izohipsi vardır. Yani izohips aralığı (eküidistans) 25 metredir. doğrultu üzerinde, 165 ve 190 metre izohipsleri kesin varken, 120 ve 210 metrelerine ulaşılabilir. Ancak profil çizgisi üzerinde 225 metre izohipsi olmadığından, kesinlikle 230 metre yükseltisi yer almaz.

Soru – 4
profil-cikarma-04a
Yandaki izohips haritasında verilen A – B doğrultusunun profili aşağıdakilerden hangisidir?
profil-cikarma-4b
Çözüm: Harita aralık değerleri 50 metredir. A – B doğrultusunda akarsuya doğru bir alçalma, sonrasında tekrar yükselmemiz gerekir. Bu durumda “V” benzeri bir profil çıkmalıdır. Hat üzerinde tepe olmadığı için B ve D seçenekleri elenir. A noktası 250 – 300 metreler arasından başlayıp, 300 – 350 metreler arasında B’de sonlanır. Başlangıç ve bitiş noktalarını dikkate alırsak cevabı E olarak rahatlıkla buluruz.

Soru – 5

profil-cikarma-05a

profil-cikarma-05b

 

Yukarıda verilen profil, haritadaki doğrultulardan hangisine aittir?
A) A – A’       B) B – B’        C) C – C’       D) D – D’       E) E – E’

Çözüm: Profil incelendiğinde iki akarsu vadisi ve bir tepe görülür. Tepenin yükseltisi 400 m’den biraz fazladır. Haritadaki A – Aı doğrultusu verilen profile uygundur. Cevap: A

Soru – 6 (1994-ÖSS Sorusu)

profil-cikarma-06aYandaki profil,

aşağıdaki haritaların

hangisindeki X–Y

doğrultusuna aittir?

profil-cikarma-06b

 

Çözüm: Profil incelenirse X noktası 1600 – 1700 metre arasından başlamaktadır. Y noktası ise 1200 – 1300 metre arasında bir yükseltide son bulmaktadır. X’e yakın bir yerde 1800 metrenin üzerinde bir tepe, Y’ye yakın bölümde ise bir akarsu vadisi yer almaktadır. Bu özellikleri gösteren harita A seçeneğindedir.

Soru – 7
profil-cikarma-07
Yukarıdaki haritada M – R doğrultusunda verilen noktalar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) M noktası 220 m’den daha yüksektedir.
B) N noktası ile P noktasının yüksekliği aynıdır.
C) O noktası 100 m yüksekliktedir.
D) N noktası O noktasından daha yüksektedir.
E) R noktasının yüksekliği M noktasının yüksekliğinden daha azdır.

Çözüm: Harita incelendiğinde izohipslerin 20 m’de bir geçtiği görülür Bu durumda P noktası 120 m N noktası 160 m’dir. Yükseltileri farklıdır. Cevap: B