Saat Hesaplamaları Çözümlü Sorular 2

59
898
views

yerel-saat-sorulari-2

Saat Hesaplamaları Çözümlü Sorular 2

Bundan önce eklediğimiz sayfada standart yerel saat soruları ve çözümleri vardı. Bu yazıda ise doğar – batar soruları dediğimiz sorulara ve çözümlerine yer vereceğiz. Bu tarz sorular genelde şu şekilde gelir,

* X boylamında güneş **.**’de doğarsa, Y boylamında güneş kaçta doğar,
* X boylamında güneş **.**’de doğarsa, Y boylamında güneş kaçta batar,
* X boylamında güneş **.**’de batarsa, Y boylamında güneş kaçta doğar,
* X boylamında güneş **.**’de batarsa, Y boylamında güneş kaçta batar,

Yukarıda aslında farklı şeyler soruluyormuş gibi dursa da hepsinin çözüm yolu aynıdır. Mantığı anladıktan sonra çözemeyeceğiniz soru yoktur. Burada konuyu anlatmıştık, biz sorulara geçelim;

 • Soru – 1

K ve L merkezleri Kuzey Yarım Küre’de aynı enlem üzerindedir. 25° doğu meridyeni üzerinde yer alan K merkezinde Güneş 17.30’da batmıştır. Buna göre, aynı gün Güneş 15° doğu meridyeni üzerinde yer alan L merkezinde saat kaçta batar?

A) 16.50     B) 18.10     C) 18.30     D) 18.50     E) 19.00

Çözüm
 • Soru – 2

Aşağıdaki şekilde gösterilen 60° güney paralelinin çevresi 20 000 km’dir. K ve L noktaları arasındaki uzaklık ise 4000 km’dir.

yerel-saat-cozum-02

Buna göre, 21 Mart günü Güneş L noktasında doğduktan kaç saat sonra K noktasında batar?

A) 4 saat 48 dk.        B) 12 saat        C) 14 saat 28 dk.
D) 16 saat 48 dk.      E) 18 saat

Çözüm
 • Soru – 3

21 Mart günü, 170° batı boylamı üzerinde yer alan bir merkezde Güneş 19.30’da batmıştır. Buna göre, Güneş aynı gün 155° batı boylamı üzerinde yer alan bir merkezde saat kaçta batmıştır?

A) 18.30        B) 19.30        C) 20.30       D) 20.45       E) 21.45

Çözüm
 • Soru – 4

Aynı ülkede yer alan P, R ve S noktalarından P’de Güneş, 21 Mart günü ulusal saatle 05.30’da, R’de 05. 50’de ve S’de 05.00’da doğmuştur. Buna göre; P, R ve S noktalarıyla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur?

A) S noktası, en batıda yer alır.
B) R noktası, en doğuda yer alır.
C) S noktası, P noktasının doğusundadır.
D) P noktası ve R noktası aynı enlem üzerindedir.
E) Üç nokta da başlangıç meridyeninin doğusundadır.

Çözüm
 • Soru – 5

Aşağıda, aynı enlemde bulunan farklı iki merkezde Güneş’in aynı andaki konumları gösterilmiştir.
dogar-batar-s5
Buna göre, K ve L merkezleri ile İlgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) K merkezinde yerel saat daha ileridir.
B) K merkezinde Güneş daha erken batar.
C) L merkezinde Güneş daha geç doğmuştur.
D) K ve L merkezlerinde gündüz süresi aynıdır.
E) K ve L merkezleri aynı meridyen üzerindedir.

Çözüm
 • Soru – 6

Gece ve gündüz sürelerinin eşit olduğu bir günde 10° doğu boylamında 05.30’da doğan Güneş, 5° batı boylamında kaçta batar?

A) 16.30     B) 17.00      C) 17.30      D) 18.00       E) 18.30

Çözüm
 • Soru – 7

23 Eylül günü, Güneş’in doğuşunu başlangıç meridyeninden 4 saat önce gözleyen bir kişinin hangi boylam üzerinde bulunduğu söylenebilir?

A) 15° doğu  B) 30° doğu  C) 60° doğu  D) 75° batı  E) 90° doğu

Çözüm
 • Soru – 8

21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde Güneş’in farklı saatlerde doğduğu iki merkez, aşağıdakilerden hangisi yönüyle kesinlikle farklıdır?

A) Yükselti
B) Yarım küre
C) Boylam derecesi
D) Denize göre konum
E) Yer şekillerinin uzanış doğrultusu

Çözüm
 • Soru – 9

23 Eylül tarihinde 90° Doğu meridyenindeki ufuk çizgisi üzerinde Güneş tam tepe noktasında iken 0° (Greenwich) meridyeni için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Güneş yeni batmıştır.
B) Güneş, ufuk düzlemi üzerinde alçalmaktadır.
C) Güneş yeni doğmuştur.
D) Güneş sabah ile kuşluk vakti arasındadır.
E) Güneş, ufuk düzlemi üzerinde yükselmektedir.

Çözüm
 • Soru – 10

dogar-batar-s9

Yukarıdaki şekle göre gece – gündüz eşitliğinin yaşandığı bir günde, M noktasında güneş doğarken, L’de tepe noktasında ve K merkezinde ise güneş batmaktadır. L noktası 27 derece batı boylamı üzerinde bir merkez olduğuna göre; K ve M merkezlerinin boylam dereceleri nelerdir?

A) 42 D – 12 D     B) 57 D – 3 B     C) 72 D – 18 B     D) 102 D – 33 B    E) 63 D – 117 B

Çözüm
 • Soru – 11

dogar-batar-s10Yandaki şekil üzerinde bazı merkezler numaralandırılarak gösterilmiştir. Bu merkezlerden hangisinde güneş ilk önce doğar ve en son batar?

A) 4 – 5

B) 1 – 2

C) 2 – 3

D) 2 – 1

E) 3 – 5

Çözüm
 • Soru – 12

33° Batı meridyeni üzerinde bulunan bütün noktalarda Güneş aşağıda verilen tarihlerden hangisinde aynı anda doğar ve aynı anda batar?

A) 21 Haziran  B) 23 Eylül  C) 21 Aralık  D) 3 Ocak   E) 4 Temmuz

Çözüm
 • Soru – 13

Türkiye’nin en doğusunda güneş batarken, en batısında güneşin batmasına kaç dakika vardır?

A) 16 dk     B) 36 dk     C) 56 dk     D) 76 dk     E) 96 dk

Çözüm
 • Soru – 14

Aşağıda 23 Eylül günü iki merkezde aynı anda, Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumları verilmiştir.

dogar-batar-s13

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İki merkezin boylam dereceleri farklıdır.
B) I. merkezde Güneş daha önce doğmuştur.
C) II. merkezde Güneş, I. merkeze göre daha önce batar.
D) İki merkez arasında 6 saatlik yerel saat farkı vardır.
E) II. merkez, I. merkezin batısındadır.

Çözüm
 • Soru – 15

50° Doğu meridyeninde Güneş saat 06.32’de doğuyorsa aynı gün Güneş’in 07.52’de doğduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) 30° Doğu B) 30° Batı C) 12° Doğu D) 35° Batı E) 35° Doğu

Çözüm
 • Soru – 16

23 Eylül tarihinde, 43° Doğu boylamı üzerindeki Kars’ta Güneş saat 05.44’te doğarsa, aynı gün 33° doğu boylamı üzerindeki Ankara’da saat kaçta batar?

A) 18.04 B) 17.34 C) 18.24 D) 15.46 E) 17.00

Çözüm