Boylam Derecesini Bulma Soruları ve Çözümleri

7
1090
views

1) 15 Batı boylamında yer alan X merkezinde yerel saat 10:00 iken, saatin 12:00 olduğu merkez hangi boylam üzerindedir?

A) 45 Batı
B) 45 Doğu
C) 30 Batı
D) 30 Doğu
E) 15 Doğu

Çözüm

2) Farklı boylamlar üzerinde bulunan X, Y ve Z merkezleri arasındaki boylam farkları aynıdır. Y merkezi X ve Z merkezlerinin tam ortasında bulunmaktadır. X merkezi 25 Batı, Z merkezi 75 Doğu boylamı üzerinde bulunduğuna göre, Y merkezinin boylam derecesi nedir?

A) 5 Doğu
B) 15 Doğu
C) 25 Doğu
D) 35 Doğu
E) 45 Doğu

Çözüm

3) Türkiye’nin en doğu ve batı noktalarından geçen boylamlar arasındaki zaman farkı 76 dakikadır. Türkiye’nin en batısından geçen boylam 26 derece doğu boylamı olduğuna göre en doğusundaki boylam derecesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 43 Doğu
B) 45 Doğu
C) 47 Doğu
D) 49 Doğu
E) 51 Doğu

Çözüm

4) Ekvator üzerinde bulunan A ve B merkezleri arasındaki mesafe 1776 km’dir. A merkezi başlangıç boylamı üzerinde yer aldığına göre B merkezinin boylam dereceleri aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) 16 Batı – 16 Doğu
B) 67 Batı – 67 Doğu
C) 17 Batı – 17 Doğu
D) 76 Batı – 76 Doğu
E) 51 Batı – 51 Doğu

Çözüm

5) Aralarında 3 saat 16 dakikalık zaman farkı bulunan iki merkez arasından kaç adet meridyen geçer?

A) 47
B) 48
C) 49
D) 50
E) 51

Çözüm

6) Ekinoks tarihlerinde, aynı anda üç ayrı merkezde Güneş’in ufuk düzlemi üzerindeki konumu aşağıda verilmiştir.

yerel-saat-sorusu

a merkezi 45° Doğu boylamı üzerinde olduğuna göre, b ve c noktalarının bulunduğu boylamlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

——b————c———
A) 30° Batı — 90° Batı
B) 30° Doğu — 0°
C) 0°  — 30° Batı
D) 60° Doğu — 30° Batı
E) 90° Batı — 60° Batı

Çözüm

7) 50° Doğu meridyeninde Güneş saat 06.42’de doğuyorsa aynı gün Güneş’in 08.02’de doğduğu meridyen aşağıdakilerden hangisidir?

A) 20° Doğu
B) 25° Batı
C) 30° Doğu
D) 35° Batı
E) 40° Doğu

Çözüm

8) 47° Doğu boylamında yer alan X kentinde yerel saat 10.40 iken, Y kentinde yerel saat 11.36’dır. Buna göre, Y kenti aşağıda verilen boylamlardan hangisi üzerinde yer almaktadır?

A) 20° Doğu
B) 20° Batı
C) 30° Doğu
D) 61° Doğu
E) 61° Batı

Çözüm

9) Yerel saati 118° Doğu boylamındaki Pekin’e göre 360 dakika geri olan yer hangi boylam üzerindedir?

A) 28° Doğu
B) 28° Batı
C) 90° Doğu
D) 65° Doğu
E) 105° Doğu

Çözüm

10) Türkiye’de yaz saati uygulaması yapıldığı bir günde ulusal saat 13.50 iken hangi meridyen üzerindeki yerlerde yerel saat 13.10 dur?

A) 25° Doğu
B) 30° Doğu
C) 35° Doğu
D) 40° Doğu
E) 33° Doğu

Çözüm

TEILEN