Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Bundan önceki dersimizde küçük ölçekli haritaları ve özelliklerini anlatmıştık. Bu derste ise Büyük ölçekli haritaların özelliklerinden bahsedeceğiz. Büyük ölçekli haritalar denince ölçek paydasındaki sayının da büyük olduğu düşünülür aslında tam tersi bir durum vardır.

Öncelikle büyük ölçekli haritaların ölçek değeri başka bir ifadeyle küçültme oranı azdır. Bu yüzden ölçeğin paydasındaki sayı küçük ölçekli haritalara göre (sayısal olarak) daha azdır.

Küçük Ölçek = 1 / 5.000.000
Büyük Ölçek = 1 / 50.000

Büyük ölçekli haritalar görünüşte gerçekten büyüktür, küçük ölçekli haritalarda görünüşte küçük. Bunun sebebi ise yukarıda verilen sayısal değerler kadar küçültülüyor olmasından kaynaklanır. Örneğin bir pastayı 50’ye bölmekle 5’e bölme arasında büyük fark vardır. 5’e bölerseniz payınıza düşecek pasta daha “BÜYÜK” olur.

Küçük Ölçekli Haritaların Özellikleri

Büyük Ölçekli Haritaların Özellikleri:

1. Ölçeğin paydasındaki sayı küçüktür.
2. Ölçeği, 1/20.000 ile 1/200.000 arası olan haritalardır.
3. Planlar ölçekleri, 1/1000 ile 1/20,000 arasında olan en ayrıntılı haritalardır ve büyük ölçekli haritalar içerisinde yer alır.
4. Küçültme oranı azdır.
5. Dar alanları göstermede kullanılır.
6. Bu haritalarda ayrıntı çoktur. Küçültme az olduğundan birçok ayrıntıyı görebilirsiniz.
7. Hata oranı azdır.
8. İzohipsler arası yükselti farkı azdır. İki izohips arasındaki eküidistans değerini küçüktür.
9. Çizimi yapılan bölgenin gerçek alanı küçüktür.
10. Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritaya göre haritanın boyutları büyüktür.
11. Aynı alanı gösteren küçük ölçekli haritaya göre harita alanı daha fazladır.
12. Aynı boyutta kağıda çizilen biri büyük diğeri küçük ölçekli haritalardan, büyük ölçekli haritanın gerçek alanı daha dardır.
13. Şehir, kasaba, köy gibi küçük alanların çiziminde kullanılır.

“Harita Çeşitleri” konu anlatımına çalıştınız mı?

Share.

Leave A Reply