Kategori: Konu Anlatımları

1

Beyin Göçü Nedir?

Beyin Göçü ve Özellikleri Nelerdir? İyi eğitim almış, zeki, alanında uzman kişilerin bulunduğu ülkede parasal sıkıntılar ve kötü çalışma koşullarına bağlı olarak, çalışma koşulları ve kazanç açısından çok çok daha iyi...

2

Mübadele Göçleri

Mübadele (Siyasi – Zorunlu) Göçleri Tanımı: Karşılıklı iki veya daha fazlı ülkenin yaptığı antlaşmaların esaslarına dayanılarak yapılan, ülke nüfuslarının azınlıkta kalan kısmının karşılıklı olarak yer değiştirdiği göç türüdür. Bu göçler...

0

Yeni Dünya’ya Göçler

Yeni Dünya’ya Göçler Dünya’da yeni yerlerin keşfedilmesi kaynak ve zenginliklerin belirlenmesi ve Avrupa’ya aktarılması bu bölgelerde Avrupalı ticaret kolonilerinin kurulmasına neden oldu. Özellikle İngilizler ve Fransızlar Kuzey Amerika’da, İspanyollar Güney...

1

Türklerin Orta Asya’dan Göçleri

Esasen tarih konusu içinde yer alsa da konu göçlerden açılınca coğrafya konularında da işlenen Orta Asya’dan göçler, insanların kitleler halinde yer değiştirdiği ilk göçlerden (bildiğimiz) birisidir. Biraz konuyu irdeleyince her...

0

İnsanlar Neden Göç Eder?

İnsanlar Neden Göç Eder? İnsanların ekonomik, sosyal, siyasi veya doğal nedenlerle yer değiştirmesi olayına göç denir. Bu yer değiştirme; kıtalar arası, ülkeler arası, bölgeler arası, kırdan kente ya da günümüzde...

28

Nüfus Piramitleri ve Özellikleri

Nüfus Piramitleri ve Özellikleri Konu Anlatımı Nüfus Piramidi Nedir? Nüfusun cinsiyete göre yaş gruplarının dağılımını gösteren grafiklerdir. Bir ülkenin sahip olduğu nüfusun özelliklerini göstermede en yaygın olarak kullanılan yöntemlerden birisi...