Kategori: Konu Anlatımları

2

Ekosistemde Enerji Akışı

Enerji Akışı Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar arasında enerji akışı besin zincirleriyle sağlanır. Güneş’ten gelen enerji, üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru giden,...

1

Besin Zinciri – Ağı – Piramidi

Besin Zinciri – Besin Ağı – Besin Piramidi Enerji akışı ve madde döngülerini anlatmadan önce besin zincirinin iyice anlaşılması gerekmektedir. İlk önce besin zinciri kavramının kelime anlamını bir irdeleyelim. “Besin”...

1

Ekosistem ve Madde Döngüsü – Biyoçeşitlilik

Atmosfer (hava), hidrosfer (deniz) ve litosfer (kara) içerisinde barınan, gelişen ve çoğalabilen canlılar topluluğuna biyosfer denir. Biyosfer; atmosfer, litosfer ve hidrosferden oluşmaktadır. Çevreyi oluşturan canlı varlıklar yaşamlarını burada sürdürürler. Canlılar...