Kategori: Konu Anlatımları

3

Madde Döngüleri – Karbon Döngüsü

Madde Döngüleri – Karbon Döngüsü Madde Döngüleri Yaşamın temel ögeleri olan su, mineral besin maddeleri, oksijen, karbon, azot, fosfor gibi birçok madde, canlılar ile cansız çevre arasında düzenli olarak dolaşmaktadır....

2

Ekosistemde Enerji Akışı

Enerji Akışı Canlılar tüm yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmek için enerjiye ihtiyaç duyar. Canlılar arasında enerji akışı besin zincirleriyle sağlanır. Güneş’ten gelen enerji, üreticiler, otçul tüketiciler, etçil tüketiciler ve ayrıştırıcılara doğru giden,...

1

Besin Zinciri – Ağı – Piramidi

Besin Zinciri – Besin Ağı – Besin Piramidi Enerji akışı ve madde döngülerini anlatmadan önce besin zincirinin iyice anlaşılması gerekmektedir. İlk önce besin zinciri kavramının kelime anlamını bir irdeleyelim. “Besin”...