2016 YGS – Coğrafya Konu – Soru Dağılımı ve Çözümleri

3
393
views

soru-16

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite HARİTA BİLGİSİ (İZOHİPSLER)
Kazanım…………. Eş Yükselti Eğrileriyle Çizilmiş Bir Harita Üzerinde Ana Yer Şekillerini Ayırt Etme
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/izohips-haritalarinda-yer-sekillerinin…
Zorluk Derecesi Kolay
Çözümü Haritaya bakıldığında Vadi, Delta, Sırt ve Yamaç şekilleri rahat bir şekilde görülmektedir. Boyun ise haritanın kuzeyinde oluşma ihtimali olan ancak net bir şekilde görülemeyen bir unsurdur. Boyun olması için kendi içine kapanan en az iki komşu izohipsin olması gerekir.

Cevap: A

soru-17

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite İKLİM BİLGİSİ (SICAKLIK)
Kazanım…………. İklim Elemanlarının Oluşumu, Dağılışı Ve Bunlar Üzerinde Etkili Olan Faktörleri Sorgular
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/yeryuzunde-sicaklik-dagilisini-etkileyen-faktorler/
Zorluk Derecesi Orta
Çözümü Aynı paralel (enlem) üzerinde aynı sıcaklık değerlerinin ölçülmesi bazı sebeplerden dolayı (yükselti, sıcak ve soğuk su akıntıları, karasallık, denizellik, bakı, eğim, günlük hareket, nem, rüzgar, kara ve deniz dağılışı) pek mümkün görünmez. A, C, D ve E seçenekleri aynı enlem üzerinde farklılık gösterebilir ancak Ekvatora yakınlık bir paralel için sabittir. Örneğin 1 K pararleli üzerinde her nokta ekvatora 111 km uzaklıktadır ve sıcaklık değişimi üzerinde etkisizdir.

Cevap: B

soru-18

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite İÇ KUVVETLER
Kazanım…………. İç Kuvvetlerin Yer Şekillerinin Oluşumuna Etkileriyle Birlikte Açıklar
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/kita-olusumu-epirojenez/
Zorluk Derecesi Zor
Çözümü Çöküntü ovaları, diğer bir adıyla tektonik ovalar; Fay hattına bağlı olarak meydana gelen çöküntü alanlarının akarsu getirdiği alüvyonlarla kaplanması sonucu oluşan ovalardır. (Depremler doğrudan Etkilidir.)

Volkanizma su altında oluşması durumunda (ki genelde bu şekildir) oluşan dağın su yüzeyinde kalan kısmına ada deriz. (Volkanizma doğrudan etkilidir)

Epirojenez faaliyetleri sonucunda değişen deniz seviyesi kıyılarda farklı seviyelerde aşınımların oluşmasına neden olur. (Epirojenez doğrudan etkili)

Cevap: E

soru-19

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite TOPRAK OLUŞUMU
Kazanım…………. Toprak Çeşitliliğini Oluşum Süreçlerine Göre Açıklar
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/10/konu-anlatimlari-10/kayaclarin-cozunmesi-ayrismasi/
Zorluk Derecesi Kolay
Çözümü Ünite ve kazanım 10. sınıf toprak oluşumu olsa da bu soruyu 9. sınıfta anlatılan büyük iklim tipleri (makroklima iklimler) konusuyla bağlantısını kurarak çözmek daha kolay olacaktır. Öncelikli olarak kimyasal çözünme yüksek yağış ve sıcaklığın olduğu alanlarda görülür.

II. Ekvatoral İklim Alanı ve

IV. Muson İklim Alanı yüksek sıcaklık ve yağışların görüldüğü alanlar olup kimyasal çözünme fazladır deriz.

Cevap: C

soru-20

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite BEŞERİ SİSTEMLER (YERLEŞMELERİN GELİŞİMİ)
Kazanım…………. Yerleşmelerin Konumunu Belirleyen Ve Gelişimini Etkileyen Faktörleri Geçmişten Günümüze Fonksiyonel Değişiklikler Açısından Analiz Eder
İlgili Sayfa  —
Zorluk Derecesi Zor
Çözümü Açıkçası soruya bakar bakmaz gözüm seçeneklerde su kaynaklarını aradı. Hidrografik Yapı büyük bir çeldiri olmakla birlikte tam olarak  su kaynaklarını ifade etmemektedir. Bu durumda geriye sadece İklim seçeneği kalmaktadır. Verilen medeniyetler orta kuşağın ılıman iklim alanlarında kurulmuştur.

Cevap: E

soru-21

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite NÜFUSUN ÖZELLİKLERİ VE ÖNEMİ
Kazanım…………. Nüfus Özellikleri Ve Nüfusun Önemi Hakkında Çıkarımlarda Bulunur
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/10/konu-anlatimlari-10/gelismis-gelismemis-ulkelerin-ozellikleri/
Zorluk Derecesi Kolay
Çözümü Verilenlerden I ve II net olarak gelişmiş ülkelerin bir özelliği iken, III Gelişmemiş veya geri kalmış ülkelerin özelliklerinden biridir.

Cevap: D

soru-22

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite TÜRKİYE’DE GÖRÜLEN BAŞLICA BİTKİ TOPLULUKLARI
Kazanım…………. Türkiye’deki Doğal Bitki Topluluklarının Dağılışını Yetişme Şartlarıyla İlişkilendirerek Analiz Eder.
İlgili Sayfa  —
Zorluk Derecesi Zor
Çözümü 10. Sınıfta anlattığımız bu konuda Endemik bitkiler içinde özellikle bahsettiğimiz Sığla Ağacı, Türkiye’de Muğla – Fethiye civarında görülür. Bu alanlarda Akdeniz İkliminin olduğunu düşündüğümüzde çok soğuk olmasını bekleyemeyiz.

Cevap: D

soru-23

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite TÜRKİYE’DE YERLEŞMELER
Kazanım…………. Türkiye’deki Yerleşim Birimlerini Fonksiyonel Özellikleri Açısından Ayırt Eder.
İlgili Sayfa  —-
Zorluk Derecesi KOLAY
Çözümü Soru yorum sorusu. Köprü ve yol ifadelerinin vurgulanması bizi doğal olarak ulaşım seçeneğine götürecektir.

Cevap: B

soru-24

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite BÖLGE KAVRAMI
Kazanım…………. Dünyadaki Farklı Bölge Örneklerini ,Özellikleri Ve Bölge Belirlemede Kullanılan Kriterler Açısından Analiz Eder.
İlgili Sayfa https://tr.wikipedia.org/wiki/Avrupa_Birli%C4%9Fi
Zorluk Derecesi Orta
Çözümü Verilen örgütler içerisinde on (10) defa genişleme süreci yaşamış olan Avrupa Birliği sınırları en değişken olan örgüttür.

Cevap: A

soru-25

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite ULAŞIM SİSTEMLERİ
Kazanım…………. Uluslararası Ulaşım Hatlarının Bölgesel Ve Küresel Etkilerini Sorgular.
İlgili Sayfa  —
Zorluk Derecesi Kolay
Çözümü Ulaşım sistemlerinin gelişimi ülkelerin gelişmişlik düzeyleriyle orantılıdır. Bunda aynı zamanda iklim koşulları, topoğrafik özellikler, kara ve deniz dağılışı, Bitki örtüsü gibi doğal etkenlerde etkilidir.

II. Numaralı alan tropikal yağmur ormanları ile kaplı iken,

IV. Numaralı alan Avustralya’nın çöller kısmını oluşturur. Buralarda demir yolu ağının gelişmesi beklenemez.

Cevap: D

soru-26

Sınıf Düzeyi  9. Sınıf
Ünite DOĞA VE İNSAN
Kazanım…………. Doğa Ve İnsan Etkileşimini Ortaya Koymada Coğrafyanın Rolünü Algılar.
İlgili Sayfa https://kadirhoca.com/9/konu-anlatimlari-9/doga-ve-insan/
Zorluk Derecesi Orta
Çözümü A, B, C ve D seçeneklerinde insanların doğaya uyumu söz konusu iken, E seçeneği insanın doğaya başkaldırışını ifade etmektedir. Bu başkaldırış bilim ve teknolojideki gelişmişlikle mümkündür.

Cevap: E

soru-27

Sınıf Düzeyi  10. Sınıf
Ünite DOĞAL AFETLER
Kazanım…………. İnsanların Doğal Afetlerin Oluşumuna Etkisini, Afet Bilincinin Geliştirilmesi Açısından Değerlendirir.
İlgili Sayfa
Zorluk Derecesi KOLAY
Çözümü Yanlış yapılaşma ve projeler sonucunda sel ve taşkınlar yaşanabildiği gibi, insan kaynaklı çığ olayları da (ses, titreşim, sarsıntı yaparak) yaşanabilmektedir. Deprem ve Volkanizma çok daha büyük felaketler daha şimdilik insan etkisi yoktur. (Aslında bazı ülkelerin nükleer bomba denemeleri depremlere neden olmaktadır ancak bunların şiddeti ve etki alanları çok sınırlıdır.)

Cevap: B


TEILEN