Çözümlü YGS Coğrafya Deneme Sınavı 001

4
200
views

1) Afrika kıtasında çöl ikliminin etkili olduğu alanın geniş olması aşağıdakilerden hangisiyle açıklanamaz?
A) Soğuk su akıntılarının etkisinde kalması
B) Çöl ikliminin yayılmasını engelleyecek büyük dağ sıralarının bulunmaması
C) Dinamik yüksek basınç şartlarının etkisinde kalması
D) Yengeç Dönencesi çevresinde topraklarının geniş yer kaplaması
E) Atlas ve Hint okyanuslarına kıyısının bulunması

Çözüm

2) Yaklaşık aynı enlemlerde ancak farklı ülkelerde yaşayan Sefa ve Eren, İngiltere’de 13.00’te başlayacak olan bir futbol karşılaşmasını izlemeye karar vermişlerdir. Sefa
karşılaşmayı aynı gün öğleye doğru, Eren ise akşam saatlerinde canlı olarak izleyebilecektir.
Buna göre, Sefa ve Eren’in yaşadıkları ülkelerle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?
A) Sefa’nın yaşadığı ülke Batı, Eren’in yaşadığı ülke ise Doğu Yarım Küre’de yer alır.
B) Sefa’nın yaşadığı ülke (-), Eren’in yaşadığı ülke ise (+) olarak nitelenen saat dilimlerinde yer alır.
C) Sefa’nın yaşadığı ülkede gündüz süresi, Eren’in yaşadığı ülkede ise gece süresi daha uzundur.
D) Eren’in yaşadığı ülke ile İngiltere arasındaki yerel saat farkı daha fazladır.
E) Eren’in yaşadığı ülkede Güneş, Sefa’nın ülkesine göre erken doğar ve erken batar.

Çözüm

3) “Nüfus artış hızı, kalkınma hızından fazla olan ülkelerde nüfus, ekonomi için yüktür.” diyen bir kişi “yük” kelimesiyle aşağıdakilerden hangisinde sorun yaşandığını kastetmiş olamaz?
A) Eğitim ve sağlık hizmetlerinde
B) Kamunun tasarruf rezervinde
C) Nüfusun istihdamında
D) İnsan gücü bakımından ülke savunmasında
E) Beslenme koşullarında

Çözüm

4) Coğrafya öğretmeni Kadir Hoca “Dünya’daki farklı bölge örneklerini, özellikleri ve bölge belirlemede kullanılan kriterler açısından analiz eder” kazanımına uygun olarak 9. sınıf öğrencilerine harita kullanma ve yorumlama becerilerini kazandırmak istemektedir. Bu amaçla öğrencilere harita üzerinde bir ülke göstermiş ve bu ülkenin, vereceği ipucuna göre hangi bölgeleri barındırabileceğini tespit etmelerini istemiştir. Kadir Hoca’nın ülke ile ilgili verdiği ipucu şöyledir:

    • Ekvator çizgisi, ülkenin orta kesiminden geçer.

Buna göre aşağıdaki öğrencilerden hangisinin yaptığı bölge tespitinde, bu ipucundan yararlandığı söylenemez?
A) Seda: Yağışlı bölge
B) Çağla: Yağmur ormanları bölgesi
C) Dilek: Falezli kıyı bölgesi
D) Semih: Laterit toprak bölgesi
E) Hakan: Tropikal bölge

Çözüm

5) İbrahim Bey, eski eşyalar arasında 1975 basımı bir harita bulur. Bulduğu harita Türkiye idari haritasıdır. İbrahim Bey bu harita ile günümüzde çizilmiş başka bir idari haritayı karşılaştırır ve —– arttığını, —- ise değişmediğini görür.
Buna göre, parçadaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A) il sayısının – doğal liman sayısının
B) il sayısının – ilçe sayısının
C) kara yollarının – büyük şehir sayısının
D) göl sayısının – kara yollarının
E) demir yolu uzunluğunun – hava limanı sayısının

Çözüm

6)

Haritada gösterilen taralı alanda iklim ve bitki örtüsüne bağlı olarak oluşan toprakların, aşağıdaki yerlerden hangisinde daha yaygın olması beklenir?
A) Polye tabanlarında
B) Akarsu ağızlarında
C) Volkanik dağların eteklerinde
D) Kanyon yamaçlarında
E) Irmak adalarında

Çözüm

7) Günümüzde afet riski taşıyan alanlar 25-30 yıl öncesine göre genişlemiş ve afet sayısı da artış göstermiştir.
Bu durum üzerinde,
I. nüfus artışı
II. mantodaki konveksiyonel akıntılar
III. küresel iklim değişikliği
IV. çeşitli tipte fayların bulunması
durumlarından hangileri etkilidir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

8) Yeryüzündeki basınç kuşakları Güney Yarım Küre’de genellikle yan yana dizilerek düzenli bir uzanış gösterirken Kuzey Yarım Küre’de düzenini kaybeder, hatta bazı yerlerde sistem tamamen bozulur.
Buna göre, yarım kürelerde basınç merkezlerinin dizilişini etkileyen temel faktör aşağıdakilerden hangisidir?
A) Yükselti değerleri
B) Okyanus akıntıları
C) Sürekli rüzgârlar
D) Kara ve deniz dağılışı
E) Nem oranları

Çözüm

9) Magmanın yeryüzünde ve yüzeye yakın yerlerde soğumasıyla püskürük kayaçlar oluşur. Püskürük kayaçlar çeşitli yer şekilleri oluşturmaktadır.
Buna göre, püskürük kayaçların oluşturduğu yer şekilleri arasında,
I. derin obruklar
II. batolit kütleleri
III. polye ovaları
IV. tor topografyası
gibi oluşumlardan hangileri yer alır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

Çözüm

10)
Grafik01
Yukarıdaki grafiklerde K ve M ülkelerinde aktif nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılım oranları verilmiştir.
Buna göre, K ve M ülkeleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) K ülkesinin gelişmişlik düzeyi düşüktür.
B) M ülkesinde ham madde işlenme oranı daha yüksektir.
C) K ülkesinde doğum hızı fazladır.
D) M ülkesinde eğitim seviyesi daha yüksektir.
E) K ülkesinde tarım ürünü çeşitliliği daha fazladır.

Çözüm

11) Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevre üzerindeki etkisine örnek olarak gösterilemez?
A) Akarsular üzerinde enerji üretmek için barajların inşa edilmesi
B) Soğuk iklim bölgelerindeki konutların kalın duvarlı ve küçük pencereli inşa edilmesi
C) Süveyş Kanalı’nın açılmasıyla Akdeniz ve Kızıldeniz arasında tür geçişlerinin yaşanması
D) Engebeli yerlerde ulaşımı kolaylaştırmak için tünel ve viyadüklerin yapılması
E) Kıtalar arası ulaşımı kolaylaştırmak için boğazlarda tüp geçitlerin yapılması

Çözüm

12) Aşağıda, tarihi ticaret yollarından İpek ve Baharat yollarının güzergahları gösterilmiştir.

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi geçmişte bu güzergahlarda ulaşımı kolaylaştıran unsurlar arasında yer almamıştır?
İpek YoluBaharat Yolu
A) Tüneller — Kanallar
B) Vadiler — Boğazlar
C) Uygun hava koşulları — Durgun deniz
D) Haritacılığın gelişmesi — Pusulanın icadı
E) Kervansaraylar — Limanlar

Çözüm

4 YORUMLAR

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here